SCP-2140
hodnocení: 0+x
blank.png
Glyph3PetrogradFixed.png

SCP-2140

Objekt #: SCP-2140

Třída Objektu: Thaumiel (SCP-2140-1-D je považováno za třídu Neutralized)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2140 nepředstavuje hrozbu pro pracovníky Nadace. Je povoleno nasazení v případě nepřátelské aktivity SCP-2140-1 a to za podmínek uvedených v Příloze A. Rozsáhlejší nasazení proti jiným hrozbám musí být schváleno případ po případu Radou O5 a Etickou Komisí.

Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby se zabránilo vytváření nebo objevení nových instancí objektu. Každá osoba, která je vystavena SCP-2140 nebo vykazuje výrazné znalosti (definováno v Příloze C) o jakékoliv instanci SCP-2140-1, musí být terminována, vystavena SCP-2140 nebo jí musí být vymazána paměť na základě uvážení Důstojníka Strategických Hrozeb.

Fragmenty jediné známé kopie SCP-2140-1-D jsou trvale uzavřeny v bezpečném hlubinném skladu v zařízeních uvedených v Příloze E.

Svalbard_seed_vault_IMG_8887.JPG

Skladiště Zóny-313

Popis: SCP-2140 je obraz získaný díky Projektu Kallinikos z SCP-2140-1-D. Instance SCP-2140-1 jsou alternativními verzemi obrazu. Všechny instance jsou glyfy z [DATA VYMAZÁNA].

Zatímco jednotlivé části obrazu SCP-2140 je možné bezpečně vidět, 100% osob, které viděli SCP-2140 jako celek, jsou věrní pracovníci Nadace s oprávněním 2/2140 nebo vyšší. Každý z těchto lidí měl opakovaně potvrzenou osobní historii (včetně svědků, jako jsou známí zaměstnanci Nadace, stejně jako potvrzení v dokumentaci) odpovídající profilu. Přítomnost důkazů o podpůrných materiálech potvrzuje hypotézu, že předmět způsobuje retrospektivní změnu historie, po níž se ukazuje, že daná osoba bude vždy zaměstnancem Nadace s odpovídajícím oprávněním. Předpokládá se, že anomálie sleduje "cestu nejmenšího odporu" a mění co nejmenší počet minulých událostí (viz Příloha B). Neexistuje žádný záznam o experimentálním subjektu (např. O pracovnících třídy D) ani o žádné jiné osobě, která by neměla dostatečné zázemí a prověření pro prohlédnutí celého obrazu.

SCP-2140-1-D byl původně umístěn ve vykopávkách [DATA VYMAZÁNA] ███ km západně od [DATA VYMAZÁNA], v Uzbekistánu. V následujících zprávách archeologické skupiny byly zaznamenány odchylky, které v kombinaci s povahou výkopové zóny vyvolaly podezření na přítomnost memetického hazardu. MTF Éta-10 ("See No Evil") se při nasazení potýkala s tvrdým odporem členů archeologického týmu. Výzkumní pracovníci a bezpečnostní úředníci později objevili v rámci Nadace tajnou buňku zaměřenou na zpětnou tvorbu [VYMAZÁNO], která byla zničena, když se bránila zadržení.1

Po zadržení objektu byl založen Projekt Kallinikos. Několik izolovaných skupin zapojených do tohoto projektu analyzovalo fragmenty SCP-2140-1-D. Výsledky jejich práce byly převedeny na samostatný implementační tým, který pak dokázal vytvořit pracovní prototyp SCP-2140, aniž by byl ovlivněn originálem. Všichni členové projektu (včetně zaměstnanců, kteří pozorovali starší verze objektu) byli později vystaveni SCP-2140 a léčeni amnestiky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License