SCP-2133
hodnocení: +1+x
blank.png
15_Russian_Village_on_Tundras.jpg

SCP-2133

Objekt #: SCP-2133

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Bezpečnostní perimetr musí být udržován v okruhu deseti kilometrů kolem SCP-2133, aby se zabránilo přístupu do oblasti a z ní. Bezpečnostní personál musí být neustále rozmístěn kolem perimetru a musí udržovat krycí příběh o ruské vojenské základně. V případě prolomení bezpečnosti civilisty, nebo nepřátelskými entitami, je povoleno použití smrtící síly. Odlehlá pozice SCP-2133 snižuje šanci náhodného objevení na minimum. Personál vstupující do SCP-2133, nebo interagující s místní komunitou, musí nosit ochranné obleky Úrovně A.

Popis: SCP-2133 je bezejmenná vesnice nacházející se v severní části Uralu s přibližnou populací padesáti osob, ovšem přesné číslo je obtížné určit. V blízkosti SCP-2133 bylo objeveno velké množství mikrobiálních patogenů, přičemž některé byly do té doby neznámé. To zahrnuje:

  • Mycobacterium leprae a M. lepromatosis (původce lepry)
  • Yersinia pestis (ve formě plicního, septického a dýmějového moru)
  • Salmonella enterica poddruh enterica (původce břišního tyfu)
  • Chřipkový virus A, B, a C
  • Vibrio cholerae (původce cholery)
  • Variola major (původce pravých neštovic, mimo SCP-2133 kompletně eradikovaný od roku 1975)

Obyvatelé SCP-2133, označovaní SCP-2133-1, vykazují známky částečné imunity vůči nemocem. Přestože se symptomy objevují stejně, jako u obyčejných lidí, což subjekty značně oslabuje, jejich smrt následkem nemoci, je velmi vzácná.

Jedinci SCP-2133-1 buď nechtějí, nebo nemohou opustit SCP-2133. Genetická analýza ukazuje, že jsou obyvatelé značně zdegenerováni, přestože u nich, za dobu strávenou v zadržení, nebylo pozorováno pohlavní rozmnožování. Předpokládá se, že výskyt nemocí je pouze symptomem jejich primární anomálie a nemoci tedy nejsou samy anomální.

Nejdůležitější anomálií spojenou s SCP-2133-1 je jakási forma reinkarnace. Těla uhynulých jedinců rychle mizí a o nejbližším novu jsou instance znovu sklizeny z pole, jako novorozenci. Entity SCP-2133-1 si zachovávají vzpomínky a vzhled ze svého předchozího života. Vzorky půdy z okolních polí obsahovaly embryonickou tekutinu.

640px-Cannibalism_russian_famine1921_6_peasants_bouzuluk_district_and_remains_of_humans_they_eatten.jpg

Obyvatelé SCP-2133.

SCP-2133-1 mluví archaickým dialektem ruštiny. Přestože jsou obyvatelé ochotni mluvit s cizinci, obecně odmítají mluvit o své historii a tradicích. Jejich způsob života se velmi podobá rolnické společnosti 14. století a celá komunita vykazuje akutní známky technofóbie. Obyvatelé se zdají být negramotní a ve vesnici se nenachází žádné knihy, nebo jiné psané texty. Vše, co bylo zjištěno o jejich kultuře a náboženství, bylo zjištěno díky pozorování a několika úspěšným rozhovorům. Ví se, že jedinci SCP-2133-1 svému náboženství říkají Církev Rudé Sklizně, ovšem jejich doktrína a mytologie nejsou stále řádně pochopeny.

Jedinci SCP-2133-1 většinou Nadační personál ignorují a reagují násilně pouze, pokud byla jejich každodenní rutina nějak narušena. Personálu je umožněno vstoupit do budov za účelem průzkumu, aniž by jedinci SCP-2133-1 nějak reagovali. Jedinou vyjímkou je budova kostela. Veškeré pokusy o vstup do kostela spustily násilnou reakci ze strany jedinců SCP-2133-1 a SCP-2133-2, což vyústilo v několik úmrtí kvůli poškozenému vybavení a v případě SCP-2133-2 i udušením, či probodnutím.

Instance SCP-2133-2 jsou chápavé organické struktury nacházející se napříč SCP-2133. Tyto struktury mají tmavě červenou barvu a chapadlovitý tvar. Instance SCP-2133-2 se pohybují pouze v případě, že útočí na personál, nebo aby umožnily vstup instancím SCP-2133-1 do kostela, který je těmito strukturami kompletně obalen. Vzorky tkáně SCP-2133-2 jsou často identické, či blízce příbuzné s Homo sapiens.

Jedinci SCP-2133-1 pracují na polích od rána do večera. Se západem slunce se celá populace SCP-2133-1 shromažďuje v kostele, kde odkládá denní sklizeň a pobývá přibližně tři hodiny, po nichž se jednotlivci rozchází do svých domovů. Jedinci SCP-2133-1 poté spí až do rozbřesku a poté znovu opakují celý proces. Za celou dobu pozorování SCP-2133 nenastaly žádné větší změny této rutiny. Obvyklé chování jedinců SCP-2133-1 rovněž zahrnuje hledění do prázdna po dobu dvou hodin, amputace vlastních uhynulých končetin a nádorových výrůstků (ty jsou poté odneseny do kostela) a opakované nesrozumitelné mumlání.

Kromě jejich anomálního využití jsou pole využívána především k pěstování tuřínů. Mrtvá těla, která nepatří jedincům SCP-2133-1 nejsou ovlivněna anomální regenerací. Analýza odpadních látek SCP-2133-1 naznačují vysoký obsah proteinů, přestože se zdá, že jejich jedinou potravou, jsou tuříny.

SCP-2133 bylo objeveno a zadrženo dne 10. 3. roku 1936 skupinou známou, jako GRU Divize "P". Kontrola nad objektem byla později předána Nadaci po pádu SSSR roku 1991. Archivované dokumenty naznačují, že GRU Divize "P" se o SCP-2133 dozvěděla po údajné pandemii v regionu. Několik vesnic bylo dáno do karantény zatímco byly zaváděny procedury pro zadržení a výzkum SCP-2133.

Dle dobových záznamů epidemie vypukla, když byl průzkumný tým, který hledal minerály, vystaven SCP-2133 a byl tak nakažen místními nemocemi. Průzkumníci později zemřeli, ovšem předtím stihli infikovat několik vesnic v okolí, když cestovali na jih.

Rozhovory:

Průzkum:

Mobilní Úderné Jednotce Beta-7 ("Maz Hatters") se podařilo potlačit odpor ze strany obyvatel SCP-2133 bez ztrát na straně Nadace i na straně SCP-2133. Byl vybrán průzkumný tým sestávající z dvanácti agentů MTF Beta-7. Čleové týmu byli vybaveni rádii, video kamerami, ochrannými obleky Třídy B a nádobami s nekontaminovaným vzduchem (zásoba na 3 hodiny). Poté, co bylo SCP-2133-2 způsobeno dostatečné poškození zápalnou municí, stáhly se úponky do země.

Uvnitř kostela bylo objeveno několik sošek (vyrobených z kostí a kůže) spolu s organickým materiálem (pozdeji identifikovaným, jako hromada nádorů) zavěšeným na železných hácích zavěšených ze stropu. Ve středu budovy byla objevena trhlina vedoucí do jeskynního systému pod SCP-2133 a jak bylo později zjištěno, do blízkého pohoří.

Několik organizmů, označených, jako SCP-2133-3, bylo objeveno po přibližně 23 minutách průzkumu. Vzhledem k jejich velikosti a neochotě opustit budovu, byla jedna z instancí terminována členy MTF Beta-7 a převezena zpět pro účely pitvy.

Poté, co byla mrtvá instance SCP-2133-3 odvezena zpět, nahradil s průzkumný tým vzduch v kanistrech a vrátil se zpět do budovy. Po přibližně padesáti minutách průzkumu byl náhle ztracen video a audio kontakt s týmem bez sebemenší známky potíží. Rádiový kontakt byl obnoven po šesti hodinách ticha, ovšem video zůstalo vypnuté.

« SCP-2132 | SCP-2133 | SCP-2134 »

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License