SCP-212
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-212

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Použití SCP-212 musí být schváleno aktuálním lékařským vedoucím v oblasti. Všechny subjekty podnikající operaci s SCP-212 se musí podrobit plnému fyzickému a psychologickému testování před a po vystavení. Odpor vůči testování skončí terminací subjektu.

Veškerý personál se musí držet ve vzdálenosti alespoň 1.5 m od SCP-212 když neprobíhá operace. Ozbrojený personál může použít jakékoliv prostředky, aby zabránil nepovolenému vystavení. Pokud bude někdo ze zaměstnanců omylem vystaven SCP-212, je nařízená plná karanténa, testování a justiční proces započne okamžitě po propuštění subjektu z péče SCP-212.

Popis: SCP-212 je velké lékařské zařízení se třemi velkými robotickými rameny. Ramena mají extrémně širokou řadu nástrojů, ale žádné skladovací zařízení, ani přívod energie nebyly nalezeny. Nástroje zajíždějí ven a dovnitř z ramen podle potřeby, zdokumentováno jich bylo přes pět set. SCP-212 je vyrobeno z plastu, oceli a dalších běžných materiálů. Hloubková analýza neproběhla, neboť jakýkoliv mechanickým způsobem způsobuje násilnou akci ze strany SCP-212 a pokusy o prozkoumání biologickými metodami končí "vylepšením" subjektu.

Když je vystaveno živé tkáni, "ramena" SCP-212 se rychle pohnou, aby zachytila a znehybnila subjekt. SCP-212 následně započne "vylepšovat" tkáň. Proces je extrémně rychlý, ale SCP-212 nepodává žádná anestetika, ani nenahrazuje ztracenou krev. Proces je popisován jako "nepopsatelně bolestivý" a ve 47% procentech případů končí smrtí subjektu. Rány způsobené SCP-212 jsou zavřeny standardními chirurgickými zákroky a chemickým "lepidlem", kterému stále nebylo plně porozuměno.

Mezi vylepšení, jež byla zdokumentována patří: obalení spojů grafitem, nahrazení biologických orgánů umělými, přidání kovových plátů ke kostem, přidání nových, nebo duplicitních orgánů, výměna zubů malými ocelovými pásy se zoubkováním, a mnoho dalších. SCP-212 ukázalo, že je schopno kompletně "překonfigurovat" organismus. "Vylepšení se zdají být náhodná a často mohou být škodlivá, nebo smrtící, jak předvedla úplná ztráta kostní dřeně u jednoho subjektu a její náhrada gelem, který se stále ještě studuje.

Subjekty, které se chtějí nechat vystavit SCP-212 by měli vědět, že proces je extrémně invazivní a nedá se předpovědět, jaká "vylepšení" budou provedena.

Dále: Záznam o Vylepšeních pomocí SCP-212

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License