SCP-2095
hodnocení: 0+x
blank.png
rsz_1024px-edmontosaurusmummy_zpsd4db2d38.jpg

SCP-2095 po vykopávkách dne 8.7. 1948.

Objekt #: SCP-2095

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Relikvijní Oblast-26 byla postavena kolem SCP-2095, aby se znemožnil přístup veřejnosti. Oblast-26 byla postavena tak, aby připomínala větrnou observatoř, a agenti v řecké vládě mají za úkol udržet tento krycí příběh.

Popis: SCP-2095 je primárně podzemní chrámový komplex1 nacházející se na neobydleném vyprahlém řeeckém ostrově Gyaros v Egejském moři. Struktura je starší než dříve známá archeologická naleziště na ostrově. Nápisy uvnitř jsou psány v krétských hieroglyfech, lineárním písmu A, chetitským klínovým písmem a doposud neznámým písmem, skládajícím se z spirálovitých obrazců různé složitosti.2

SCP-2095 je kompletně složeno z biologického materiálu a předpokládá se, že se kdysi jednalo o živý organizmus. Z SCP-2095 byly získány vzorky kostí, chitinu, svaloviny, tuku a vnitřností. Datování pomocí uhlíkové metody ukazuje, že struktura zanikla někdy mezi 1200 až 1000 př. n. l., přičemž se zdá, že měkká tkáň byla nějakým způsobem balzámována.

Jednotlivé místnosti jsou spojeny dohromady pomocí tunelů, které svojí strukturou a složením nápadně připomínají lidský střevní trakt. Svěrač, který pravděpodobně sloužil jako dveře, je permanentně povolen. Tento vstup bylo před smrtí pravděpodobně možné otevírat a zavírat podle potřeby.

Uvnitř největší místnosti se nachází kostěnný oltář, který je součástí SCP-2095. Forenzní vyšetření naznačuje, že byl používán k obětem, které pravděpodobně poskytovaly SCP-2095 výživu, kterou potřebovalo pro své přežití, neboť "podlaha" v této místnosti vykazuje známky kyselinové koroze. Do podstavce oltáře byl vyřezán ouroboros. Věří se, že šlo o důležitý náboženský symbol pro tvůrce SCP-2095.

V nejsevernější místnosti SCP-2095 bylo objeveno dvacet devět svitků. Pouze čtyři z těchto svitků byly zapsány chetitským klínovým písmem a zbytek se doposud nepodařilo rozluštit. Z těchto čtyř jsou tři spirituální/filozofické povahy, zatímco poslední se zdá být výčtem inventáře.

Nadační archeologové nalezli na ostrově stopy po boji, včetně kosterních pozůstatků, které naznačují anomální příčiny smrti, jako smrt výbuchem, vnitřním vzplanutím, dezintegrací, otravou radiací, či smrtelnou přeměnou fyzických orgánů.

Nadace si SCP-2095 poprvé všimla po zprávách o "katedrále z kostí" nalezené týmem řeckých archeologů, který vykopával na kopcích ostrova Gyaros. Amnestika Třídy B byla podána celému týmu, který byl následně navrácen zpět do společnosti. SCP-2095 bylo zajištěno a výstavba Relikvijní Oblasti-26 byla dokončena 9. 12. 1949.

Dodatek: Dne 24. 5. 2014 postihlo oblast Egejského moře zemětřesení. Relikvijní Oblast-26 ani anomální objekty uvnitř nebyly nijak poničeny. SCP-2095 však utrpělo menší strukturní škody, což se nakonec ukázalo jako příhodná událost. Až doposud neznámý svěrač uzavřený a ukrytý díky procesu kalcifikace se otevřel uvnitř místnosti s oltářem.

Průzkum místnosti vedl k nalezení těla mrtvého muže. Jeho tělo nevykazovalo žádné známky rozkladu a přestože mu nebilo srdce, ukazoval EEG přístoroj nízkou mozkovou aktivitu. Výzkum subjektu a jeho spojení s SCP-2095 probíhá.

Spolu s ním byl nalezen další dobře zachovalý svitek, který zde pravděpodobně neměl nikdy být uchován. Z tohoto dopisu lze vyvodit, že byl napsán vládnoucí autoritou SCP-2095, ovšem nebyl poslán, pravděpodobně kvůli událostem, které popisuje. Dokument byl přeložen a pro Nadační personál je dostupný níže:

Prolog: In Principio Erat Verbum | In Memoria, Adytum

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License