SCP-2085
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2085

Třída Objektu: Multiplikativní

 • Anomální organizace
 • Anomalní člověk (modifikovaný)
 • Nezařazená anomálie

Zadržovací Třída: Aktivní

Stupeň Ohrožení: Žlutá

Standardtní Zadržovací Opatření:

 • 6krát obytný modul pro jednu osobu (s instalovanými bezdrátovými rušičkami signálu)
 • Omezení vybavení (elektroniky)
 • Omezení stravy: tekutá potrava (SCP-2085-B, viz Dokument 2085-B-MED)
 • Omezení stravy: vegetariánská (SCP-2085-A-1 a SCP-2085-A-3)
 • Psychologické přezkoumání jednou za dva týdny (Dr. Singh, Dr. Summers)
 • Skupinový telefonní hovor jednou za měsíc, kontrolovaný

Speciální Zadržovací Procedury: Dokud nebude možné efektivně replikovat zadržovací implantáty SCP-2085-B, jsou veškeré pokusy o izolaci nebo odstranění SCP-2085-1 zakázány. V případě, že SCP-2085-1 překoná zadržovací implantáty SCP-2085-B, musí být SCP-2085 a-B a SCP-2085-1 okamžitě terminovány.

Subjektům SCP-2085-A musí být před výjmutím ze zadržovacích komor nebo při jakékoli situaci vyžadující vstup do zadržovacích komor podána sedativa a musí být spoutáni.

V případě úspěšného odstranění a zadržení SCP-2085-1 [DATA VYMAZÁNA].

Popis:

SCP-2085 je bojovná anarchistická organizace čítající 6 kyberneticky vylepšených jednotlivců (A-1 až A-5 a B) operujících pod názven Kuroi Usagi Šidan ("Společnost Černého Králíka").

SCP-2085 je dle ověřitelných svědectvích členů spojeno s četnými kriminálními a teroristickými incidenty, k nimž došlo mezi roky 20██ a 20██ ve východní a jihovýchodní Asii, Austrálii, Ocenánii a západní části Severní Ameriky. Operační základna SCP-2085, jestliže existuje, je neznámá stejně jako spojení s jakýmikoli jinými skupinami. Zajištěné předměty členů skupiny sestávaly pouze z výstroje držené během zadržení. Předpokládá se, že skupina vlastní i jiný majetek, avšak žádné skryté zásoby nebyly nalezeny.

Mezi potvrzené přestupky a zločiny patří pašeráctví, krádeže, přepadení, vandalismus, únosy, vydírání, poškození majetku, vlastnění štěpitelných materiálů, firemní sabotáže, zpronevěra, krádeže identity, podvody, porušování autorských práv, pirátství, držení narkotik s úmyslem jejich prodání, daňové úniky a držení, transport a prodej anomálních předmětů.

Tyto operace jsou orientovány převážně proti organizovanému zločinu, nenávistným skupinám nebo těm skupinám, které jsou jinak klasifikovány jako zájmové; údery proti vládním, vojenským či policejním cílům, přestože jsou nadšeně podporovány členy SCP-2085, se nezdají tolik oportunistické jako jejich běžné aktivity. Činnosti SCP-2085 bývají typicky organizovány tak, aby se minimalizovala šance na civilní oběti a maximalizovalo materiální a mravní poškození cíle.

Všechny nabídky o spolupráci, které Nadace učinila, byly jednohlasně odmítnuty všemi členy SCP-2085. Tři z šesti dokonce uvedli, že by raději zemřeli, než pracovali po boku Nadace.

SCP-2085-A

SCP-2085-A je pět dospělých žen nadprůměrného vzrůstu označených jako SCP-2085-A-1 až SCP-2085-A-5. Subjekty jsou genetickými chimérami, každá s přibližně šesti až deseti genovými dárci. Subjekty mluví plynně japonsky, mandarínsky, kantonsky, korejsky, rusky a anglicky, přičemž další znalosti jazyků jsou u subjektů odlišné. Všechny subjekty vykazují chování typické pro vysoce rozvinutou poruchu autistického spektra. Subjekty oplývají řadou různých genetických a kybernetických vylepšení:

 • Kosmeticko-genetické společné fiziologické znaky s kočkou domácí (Felis catus), jako uši, ocas a zbarvení vlasů. Ocas je navíc citlivý a lze pomocí něj uchopit malé předměty.
 • Úchopové plošky na dlaních a chodidlech.
 • Zatažitelná ostří na konečcích prstů.
 • Oční implantáty s termovizí, průhledovými displayi a funkcí nahrávání.
 • Augmentace svalové hmoty za pomocí karbonových nanovláken a vystužené kostry.
 • Počítačové mozkové rozhraní s vnitřním pevným diskem.
 • Bezdrátová souprava pro komunikaci s lokální taktickou sítí.
 • Drogové žlázy poskytující utlumení bolesti, zvýšené smyslové vnímání a upravené feromony.

Tyto implantáty mají jednotný design a po zavedení neznačí téměř žádné známky modifikace. Nedávno byly provedeny také určité kosmetické úpravy. Viz Dokument SCP-2085-A-EXP pro bližší informace.

SCP-2085-B

SCP-2085-B je dospělý muž s těmito kybernetickými a genetickými vylepšeními:

 • Přizpůsobení trávicího traktu pro tekutou dietu. Vstupní otvor do jícnu a výstupní otvor trávicího traktu jsou zabudovány do obleku.
 • Modifikace pro regulaci pocení, proti odřeninám kvůli dlouhodobému nošení obleku a pro pomoc při regeneraci kůže.
 • Odstranění genitálií.
 • Náhrada jedenácti chybějících prstů na rukou a nohou.
 • Vnitřní medikální injektor, většinou používán pro aplikaci léků proti bolesti.
 • Zadržovací implantáty pro SCP-2085-1.

Viz Dokument 2085-B-EXP pro rozšířené informace ohledně všech známých vylepšení.

Tyto modifikace přibývaly po dobu několika let (nejstarší byly instalovány roku 20██ a ty nejnovější jsou datovány do doby tří týdnů před zadržením) z různých zdrojů (žádný z nich však nebyl dosud objeven) a jsou značně nižší kvality než ty, jimiž jsou vybaveny SCP-2085-A. Velká část zadržovacích implantátů pro SCP-2085-1 byla nahrazena či modifikována.

SCP-2085-B je obecně ve špatném zdravotním stavu, trpí nedostatkem vitamínu D (v současné době se nedostatek snížil díky dietě), akutním syndromem z ozáření (symptomy značí přijetí tří dávek přibližně 2 Gy) a těžkým zjizvením způsobeným těžkou a opakovanou ulcerací. SCP-2085-B mluví plynně anglicky a částečně japonsky a je všeobecně ochotný spolupracovat se zaměstnanci. SCP-2085-B na sobě vždy nosí S1035 ACES1 obvykle spolu s županem a červeným plsťeným čarodějným kloboukem. Bylo povelno SCP-2085-B, aby si tyto předměty nechal, čímž by se povzbudila šance na pozdější spolupráci.

SCP-2085-1

SCP-2085-1 je vláknitá hmota sebereplikujících karbonových nanomaterálů uvnitř hrudní dutiny SCP-2085-B prorostlá do jater, slinivky břišní, žlučníku, míchy a levé plíce. Rozrůstání SCP-2085-1 a jeho postupné pohlcování tělesné tkáně SCP-2085-B byla zpomalena adicí rozličných zadržovacích implantátů sloužících k přerušení spojení mezi jednotlivými oblastmi růstu SCP-2085-1, ke kontrole uzlů a snímání replikačního procesu.

Rychlost replikace SCP-2085-1 neomezené těmito zadržovacími implantáty není známá: Období činnosti SCP-2085-1 nastává v průměru jednou za tři měsíce. Proces trvá až patnáct minut a způsobuje SCP-2085-B intenzivní bolest. SCP-2085-B tvrdil, že během těchto aktivních období s SCP-2085-1 komunikoval, nicméně toto tvrzení nebylo dosud ověřeno.

Zpráva o zadržení

Poprvé se Nadace dozvěděla o SCP-2085 dne 13. 8. 20██ po popravě čtyř členů Imigračního a celního vymáhání Spojených států v texaském [VYMAZÁNO].2. Mezi těmito zabitými byl také Agent ███████, který sloužil u Programu speciálního personálního zásobování jako federální prostředník. Byly nasazeny státní a federální agentury pro vymáhání práv, které navázaly první kontakt s SCP-2085 v 16:47 následujícího dne. Po potvrzení anomálie byli na místo vysláni nadační agenti. Zadržení proběhlo ve 03:44 dne 17. 8. 20██ v [VYMAZÁNO] ve státě Wyoming a SCP-2085 byli transportováni do Oblasti-███.

Neprodleně po zadržení byly celkové škody způsobené SCP-2085 vyčísleny na [VYMAZÁNO].

Soupis časové osy mapující návrhy týkající se SCP-2085

 • 08/18/20██: Oddělení vnitřní bezpečnosti podává návrh Radě pro přezkoumání projektu na okamžitou terminaci objektu ve statutu nepřátelského útočníka, neboť SCP-2085 nesplňuje podmínky pro ochranu zadržené anomálie s odvoláním na předchozí případ podobné bojové interakce se členy GOI-███, GOI-███ a GOI-███.
 • 08/25/20██: Návrh zamítnut z důvodu nedostatečného posouzení anomální hrozby.
 • 08/25/20██: Oddělení vnitřní bezpečnosti podává návrh Ředitelské komisi, v němž požaduje přesun objektů do vazby OVB (ISD) z Rezidenčního výzkumného oddělení, přičemž SCP-2085 uvádí jako aktivní bezpečnostní riziko a protinadační ideologickou hrozbu.
 • 09/04/20██: Ředitelská komise nedosáhne dvoutřetinové většiny. Návrh je proto zamítnut.
 • 09/04/20██: Oddělení vnitřní bezpečnosti se odvolává proti rozhodnutí Řeitelské komise.
 • 09/12/20██: Dr. ███████ a výzkumný tým předkládají předpěžná pozorování Ředitelské komisi.
 • 09/15/20██: Ředitelská komise nedosáhne dvoutřetinové většiny. Případ předložen Radě O5.
 • 09/22/20██: Rada O5 hlasuje 7:6 ve prospěch Dr. ███████. Pravomoce nad SCP-2085 zůstávají Rezidenčnímu výzkumnému oddělení.
 • 09/23/20██: Oddělení vnitřní bezpečnosti se odvolává proti rozhodnutí Rady O5. (Nevyřízeno.)

Záznamy rozhovorů

Datum narození: Neznámé
Místo narození: Neznámé
Datum zadržení: 08/17/20██
Výška: 200 cm
Hmotnost: 83 kg
Vlasy: Strakaté
Oči: Zelené
Další poznámky: Tetování kolem pravé paže, výrazná jizva na obličeji.

Vstupní výslech

Výzkumník ██████: <Dobré ráno. Jmenuji se ██████, dnes budu váš vyslýchající. Prosím, uveďte pro záznam své jméno.>

[Subjekt se pozadí za vyslýchací stůl.]

SCP-2085-A-1: Mluvím anglicky.

Výzkumník ██████: Ah. Jistě. Prosím, uveďte své jméno.

SCP-2085-A-1: Major Motoko Kusanagi3, reprezentuji Společnost Černého Králíka.

Výzkumník ██████: A jste také velitelkou této organizace, správně?

SCP-2085-A-1: Dokud nebude do pozice zvolen někdo jiný, tak ano.

Výzkumník ██████: Píšu si. Teď kdybyste mi vaši organizaci popsala, prosím - cíle, historie aktivity a podobně.

SCP-2085-A-1: [Odmlka. Subjekt vypadá chvíli zmateně, avšak poté se rozesměje.]

Výzkumník ██████: Čemu se smějete?

SCP-2085-A-1: Zabili jsme nejmíň tucet vašich lidí a ujížděli jsme vám autem přes čtyři státy, a vy mi tu u kávy a koblížků dáváte tak mírumilovné otázky. Vy nejste od vlády.

Výzkumník ██████: Počkat, vydžte - Obdrželi jste orientační balíček? Je to taková tmavě šedá složka s logem a nápisem "Orientace pro nové rezidenty".

SCP-2085-A-1: Ne. Dali jste mi tři sady oblečení a jedny toaletní potřeby.

Researcher ██████: Velice se vám omlouvám, měla jste do dostat společně s vašimi věcmi.4 Zastupuji nevládní výzkumnou organizaci, která se zabývá neobvyklými okolnostmi jako ve vašem případě. Zajistím, abyste ten balíček dostali hned, jakmile tady skončíme, jen aby bylo jasno, vy i vaši společníci jste v bezpečí.

SCP-2085-A-1: Na prsou v láskyplném objetí mužů v černém.

Výzkumník ██████: Není to tak zlé, jak si myslíte, slibuji.

SCP-2085-A-1: Vězení není o nic méně vězením ani díky měkkosti přikrývek.

Výzkumník ██████: Mm. Mysím, že se odchylujeme od tématu. Nechtěla jste mi říct něco o cílech vaší společnosti?

SCP-2085-A-1: Chceme utéct. Než se tak stane, provádíme přímé akci pro destrukci fašismu a strhnutí kapitalismu a koloniálních struktur, které ho podporují. Všechno ostatní je vedlejší.

[Odmlka]

Mohli byste náš nechat jít, víte?

Výzkumník ██████: Obávám se, že to teď nebude možné.

SCP-2085-A-1: Támhle jsou dveře. Jen je odemkněte a my se sami vyprovodíme.

Výzkumník ██████: Omlouvám se, avšak-

SCP-2085-A-1: Za to by vás zastřelili, co?

Výzkumník ██████: [Ticho]

SCP-2085-A-1: To jsem si myslela.

Výzkumník ██████: Je ještě něco, co byste ráda řekla?

SCP-2085-A-1: [Odmlka]

Toto není náš domov; jen jsme se zde narodili. Volná cesta tiše volá 'U druhé hvězdy vpravo a pak už jen přímo, než se rozední'.

<Konec záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License