SCP-207
hodnocení: +1+x
blank.png
SCP207.jpg

SCP-207-C

Objekt #: SCP-207

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-207 musí být uskladněno ve voděodolné zamykatelné kovové skříňce o rozměrech 1 m x 0,5 m x 0,5 m. Klíč od této skříňky musí být v držení hlavního pracovníka biologické zadržovací zóny Oblasti-██. SCP-207 zde musí být uchováno neustále a veškerý personál vstupující do oblasti by měl být, kromě ostatních prohlídek, prohledán také kvůli jakémukoli jídlu nebo pití. Všechen personál, který požil SCP-207-1, musí být zadržen pro budoucí výzkum a budou mu odebrána všechna bezpečnostní prověření.

Všechny výdejní stroje v Oblasti-██ musí vydávat pouze čiré sycené nápoje. Jakékoli jiné variace musí být ihned prověřeny.

Popis: SCP-207 označuje krabici obsahující 24 kolových nápojů značky Coca-Cola. Lahve jsou označeny jako SCP-207-A až -X. SCP-207-B je momentálně aktivní lahev pro testování a žádné jiné lahve nesmí být otevřeny bez souhlasu alespoň dvou zaměstnanců Úrovně 4 a vyšší. Všechny lahve byly viditelně označeny pro usnadnění identifikace. Kapalina uvnitř všech lahví je stejná a neměla by být požita mimo dohled testování. Kapalina byla klasifikována jako SCP-207-1 a musí s ní být zacházeno jako s chemickým hazardem Třídy 2. Zdá se, že se SCP-207-1 v průběhu času nemění, nicméně aktivní testovací lahev musí být po odebrání vzorků kapaliny uzavřena svým ochranným víčkem.

Hmotnostní spektroskopie a chemické testy prokázaly nadměrné množství kofeinu a cukrů (jak přírodních, tak umělých) spolu s [VYMAZÁNO]. Praktický dopad je, že pokud subjekt vypije SCP-207-1, nebude mít nadále potřebu spát a odpočívat nebo se o to pokoušet. Efekt není možné zredukovat žádnými, dosud testovanými, uspávadly nebo léky. Na druhou stranu, pouze množství větší než pět (5) mililitrů způsobí tento efekt. Důvod, proč tato hranice existuje, zatím není znám, ačkoli Dr. C█████ má teorii, že [VYMAZÁNO]. Kvůli tomu je bez povolení alespoň dvou pracovníků Úrovně 3 a vyšší povoleno testovat pouze s pěti (5) mililitry SCP-207-1. Množství, která byla nad touto hranicí, neukázala žádné rozdíly v dopadu na subjekt, s výjimkou subjektu, od kterého bylo SCP-207 získáno (viz Dodatek).

Kromě odstranění potřeby odpočinku, SCP-207-1 také způsobuje zvyšování schopnosti pohybu, reakcí a psychologických funkcí. Tento růst probíhá přímočaře s odhadovaným 50% navýšením (měřeno podle standartních lékařských protokolů, +/-5%) každých 6 hodin. Praktické uplatnění požití je, že je subjekt schopný myslet, reagovat a hýbat se rychleji než ti, kteří nepožili SCP-207-1. Duševní dovednosti ukazují, že IQ subjektu stoupá v souladu s ostatními růsty.

V každém případě SCP-207-1 neovlivňuje tělo testovaného subjektu. Fyziologie zůstává nezměněná a jako taková může ve vzácných případech podpořit růst schopností subjektu. Žádný subjekt během testování nevydržel déle než 48 hodin kvůli smrti způsobené od masivního vnitřního selhání orgánů až po vykrvácení způsobeném prasknutím hlavní tepny. Po zhruba 24 hodinách začnou subjekty vykazovat známky stresu s tím, že každý pohyb provádějí extrémě opatrně, aby zabránili nehodám. Testy SCP-207-Alpha a –Rho ukázaly, že po přibližně 24 hodinách růstu způsobeném SCP-207-1 může subjekt snadno podcenit svou rychlost. Nejvíce specificky, v testu SCP-207-Rho byl subjekt schopný utéct ze zadržovací zóny i navzdory pět (5) metrů vysoké zdi. Nicméně to způsobilo, že se vnitřní kostní struktura subjektu [DATA VYMAZÁNA].

Dodatek: SCP-207 bylo získáno z ███████ Vysoké školy po hlášeních studenta ████ █████ o zlepšení známek ve všech oblastech (včetně fyzických sportů) z propadajících na sto procentní a o rekordních výkonech ve fyzických oblastech. Agent ██████ se infiltroval mezi místní policejní jednotku a přivedl ████ █████ na výslech. Subjekt během výslechu odhalil existenci SCP-207, nicméně během přípravy Amnestik Třídy A se subjekt pokusil o útěk, což vyústilo v to, že se subjekt prudce [DATA VYŘAZENA]. Příčina smrti: selhání orgánů z důvodu masivního vnitřního krvácení. Jelikož bylo po získání SCP-207-A prázdné, předpokládá se, že požití celé lahve povede k [VYMAZÁNO].

SCP-207 získáno z domu subjektu, SCP-207-A prázdné. ████ █████ nahlášen místní policejní jednotce jako nezvěstný; žádný další důvod k dohledu nad ███████ Vysokou školou není momentálně nutný.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License