SCP-206-CS
hodnocení: +6+x

Preambule:

Dne 30. 10. 2021 došlo během rutinního kompozitivního testu, provedeného v rámci Odborné klasifikace objektu SCP-206-CS, k parciálnímu poškození objektu; jeden ze šesti komponentů byl zničen.

Přítomni byli vyšší výzkumník Dr. Frank Pierce a pomocná výzkumnice Molly Flandersová. Ze záznamu (vizte níže) vyplývá, že v průběhu manipulace s jedním z komponentů k objektu došlo k jeho pádu na zem a následnému rozlomení objektu na dvě části (fraktura vedena od bodu dopadu podél těžiště objektu).

Vyšší výzkumník Dr. Frank Pierce byl posléze zadržen na dobu neurčitou s předběžným obviněním z hrubé nedbalosti dle Článku II.a "O Všeobecných Cílích SCP Nadace" (dále jen "Obecných stanov").

Disciplinární komise, sestávající ze Ředitele Oblasti-04-CS, obou jeho zástupců, tajemníka ČROD-7 a notáře Revizní komise Oblasti-01-CS, byla svolána k prvnímu následujícímu pracovnímu dni, tj. 31. 10. 2021.

Záznam z Incidentu SCP-206-CS/1: Kamerový záznam Kompozitivního Testu:

Datum: 30. 10. 2021

Přítomni: Dr. Frank Pierce, Molly Flandersová

Věc zkoumání: SCP-206-CS

Úvod: Dr. Frank Pierce provádí kompozitivní test jedné z "figurek" SCP-206-CS, Molly Flandersová asistuje. Dr. Pierce provedl test vzorků 2 ze 6 figurek, aniž by byla prokázána jakákoliv anomálie strukturní povahy. Při strukturní analýze objektů sestávajících z více komponentů bývá objekt uznán za benigně-anomální (a tedy v praxi nízce anomální či neanomální), platí-li, že alespoň polovina komponentů nevykazuje žádné výše uvedené anomálie. Aby toto dokázal, musí Dr. Pierce naměřit podobné hodnoty u alespoň jednoho dalšího vzorku.

<Začátek Záznamu>

Dr. Pierce: "Á… zase nic. Molly, zapište, že druhý vzorek vykazuje normální hodnoty."

M. Flandersová: "Zaznamenáno."

Dr. Pierce: *Vrací mikroskop do původní pozice a nasazuje si brýle* "To bychom měli dva." *Podívá se na hodinky* "Když ten třetí stihneme do čtvrt hodiny a sesumírujeme papíry rychle, mohl bych být doma před půlnocí."

M. Flandersová: "Kéž by. Podle všeho je Jednička1 bez Scipnetu a do rána to nemá kdo opravit. Takže budeme muset celý dokument faxovat a čekat na telefonické potvrzení. *Po chvíli mlčení dodáva* To memo došlo asi jen před půl hodinou, zapomněla jsem na to, omlouvám se."

Dr. Pierce: *Opírá se o stůl* "Takže se kvůli Mikeovi a jeho 'skladišti' stejně nevyspíme. A to jsem si myslel, že pokud se do akce odmítnu zapojit přímo… omlouvám se, jsem ospalý." *Dr. Pierce se vrátí k mikroskopu. Zdá se, že opětovně provádí kontrolu druhého vzorku.*

Dr. Pierce: "Prostě nic. Běžná, konvenční keramika. Ty slony měli nejspíš náhodou v polici, tak se to smetlo se zbytkem. Molly?" *Doktor mluví, aniž by vzhlédl od mikroskopu.* "Podala byste mi prosím další figurku? Tu s těmi varhánky?"

M. Flandersová: *Pobaveně* "Varhánky? Myslíte akordeon?" *Prstem ukazuje na figurku slůněte, které v sedě hraje na akordeon.

Dr. Pierce: *Něco zabručí a aniž by vzhlédl, natáhne ruku směrem k výzkumnici Flandersové. Ta mu figurku podá. Dr. Pierce v odpověď cosi bezhlesně zabručí a chytá figurku dvěma prsty za část vyobrazující akordeon. Ta se mu však prakticky okamžitě vysmekne, padá na podlahu a láme se.*

Dr. Pierce: *Shlédne na rozbitou figurku* "Krucinál. Papír navíc. Ale co, otestujeme jiného." *Otáčí se ke zbývajícím figurkám* "Molly, který byl ten první? Tihle dva jsou si hrozně podobní."

*Výzkumnice Flandersová mlčí. Od doby, kdy Dr. Pierce upustil figurku na podlahu, vyjadřuje známky šoku a zakrývá si ústa. Jakmile se na ni však Dr. Pierce obrátí podruhé, spustí ruku a začíná následující dialog.*

M. Flandersová: Co… jste to udělal?

Dr. Pierce: *Zmateně* Co? To… to bylo nedopatření. A neměl by to být problém, jednoduše otestujeme ještě jednoho a…

M. Flandersová: *Zdánlivý šok výzkumnice Flandersové se mění v cosi, co připomíná urputný vztek, nebo dokonce zhnusení* "Myslíte to vážně? Uvědomujete si, co jste právě udělal? Jak jste nás mohl ohrozit?*

*Dr. Pierce se zdá být zmatený, zdá se, že se situaci, jež je pro něj nepochopitelná, snaží uklidnit, leč bezúspěšně.*

Dr. Pierce: "Molly, propána, vždyť se nic nestalo. Vsadím krk, že ta věc ani není anomální, je to v pořádku, prostě spadl na zem bez toho, aby se na stavu věci cokoliv změnilo. Prosím, musíte se-"

M. Flandersová: "Uklidnit? Měla bych se uklidnit? Právě jste projevil lhostejnost, která mohla nás oba stát krk. Vždyť ani nevíme, co ta věc umí, a vám je to jedno, vždyť jste se ani nepodíval, když jsem vám ji podávala. Uvědomujete si vůbec, jakou tu máme odpovědnost?"

Dr. Pierce: *Zmateně a s jistým rozčilením* "Co to do vás vjelo? Vůbec nic se nestalo, jsou to jenom nevkusné dekorace, které čirou náhodou skončily ve špatné krabici. To, že se jedna rozbila, nemohlo a nemůže ohrozit vůbec nikoho, protože je to jenom kus glazurované hlíny, teď už dva, protože sletěl na zem; a hádejte co? Svět nevybuchnul, neotevřel se portál na Venuši ani jsme se neproměnili v chobotnice… nebo ve slony. Je to úplně jedno, vůbec nerozumím, co se mi tu snažíte dokázat."

*M. Flandersová se znovu pokouší promluvit, je však přerušena Dr. Piercem.*

Dr. Pierce: "…Navíc jste mi ten… ten krám div nehodila, mohl bych mít ruku jako talíř a stejně by skončil rozbitý na zemi, když mi to podáváte takhle."

*Chvíli panuje ticho. Poté promluví výzkumnice Flandersová. Už ne rozezleně, ale rozechvěle s náznakem navracejícího se strachu.*

M. Flandersová: "Vidím, že to nemíníte brát vážně. Ale věřte, že jsou tací, kteří budou. Teď odcházím."

*M. Flandersová odchází a zavírá za sebou dveře. Dr. Pierce zůstává chvíli stát a dívá se směrem k nim, načež se opět posadí na stůl a sundá si brýle."

Dr. Pierce: *Nezřetelně* "Co to k čertu…"

<Konec Záznam>

Epilog: Po incidentu se výzkumnice Flandersová vydala nahlásit Správě Oblasti incident, jenž se udál během kompozitivního testu SCP-206-CS. Správní oddělení upozornilo členy oblastní bezpečnosti a Disciplinární výbor. 38 minut po konci záznamu je již Dr. Pierce převezen do vazby v prostorách Oblasti-04-CS. Zde je proveden výslech (vizte níže).

Záznam z Výslechu SCP-206-CS/2:

Datum: 30. 10. 2021

Přítomni: Dr. Frank Pierce, Dr. Jack Frambeaud

Úvod: Dne 30. 10. 2021 se Dr. Frank Pierce měl dopustit přestupku na pracovišti. Jak nahlásila asistující výzkumnice Molly Flandersová, vedla vědomá nedbalost Dr. Pierce ke zničení komponentu objektu SCP-206-CS, doposud neklasifikované anomálie, jejímž primárním testováním byl pověřen právě Dr. Frank Pierce. Aby byla upřesněna povaha přestupku a aby se zamezilo možnosti bezprostřední recidivy, byl Dr. Pierce vzat do vazby a podroben výslechu.

<Začátek Záznamu>

Dr. Frambeaud: "Čas je 22:58 dne 30. října 2021, vyslýchající Jack Frambeaud, vyslýchaný Frank Pierce. Předmětem šetření je údajná hrubá nedbalost na pracovišti. Doktore Pierci, můžete, prosím, posat události tak, jak se chronologicky udály?"

Dr. Pierce: *Po celou dobu působí rozladeně a shlíží na zem. Při slovech "výslech a šetření" se bleskově zadívá na Dr. Frambeauda, načež opět spustí oči směrem dolů. Jakmile je přímo osloven, rozhlíží se po místnosti několik sekund, než se podívá směrem k vyšetřujícímu.* "…Já tomu vůbec nerozumím. Tohle je výslech? Proč?"

Dr. Frambeaud: "Jste předběžně obviněn z hrubé nedbalosti a porušení pracovního řádu. V případě potvrzení těchto obvinění může být případ poukázán Disciplinární komisi, která rozhodne o přesné povaze přestupku a konkrétní povaze trestu."

Dr. Pierce: "Jakého trestu? Proč by… proč by disciplinární komisi zajímal nějaký porcelánový slon?"

Dr. Frambeaud: "Začněte, prosím, od začátku. Postupujte ve výpovědi chronologicky."

Dr. Pierce: "Já mám ale stěží o čem vypovídat, podívejte-"

Dr. Frambeaud: "Přejete si, aby bylo v záznamu uvedeno, že jste nebyl ochotný poskytnout výpověď? V takovém případě bude šetření založeno na výpovědích, které máme k dispozici od výzkumnice Molly Flandersové, která jednoznačně mluví proti vám."

Dr. Pierce: *Zoufale* "Proboha, počkejte. Dobře, dobře, k čertu s těmi slony, ptejte se na ně, mně na nich nezáleží, co vám mám říkat, aby se to celé objasnilo?"

Dr. Frambeaud: "Začněte od začátku, ve výpovědi postupujte chronologicky. Čím incident začal?"

Dr. Pierce: "Okay, dobře, dobře… 29. 10. to je včera, provedla zásahová skupina Mika Parrowa razii na nějaké skladiště, které patřilo MC&D. O moc víc toho nevím, do případu jsem nebyl přímo zapojen, na vlastní žádost. Vím ale, že toho zabavili tolik, že to museli rozdělit mezi několik Oblastí. Spousta lidí už dva dny dělá přesčasy. Molly a já jsme dostali za úkol se podívat na ty slony…"

Dr. Frambeaud: "Pokračujte, prosím."

Dr. Pierce: *Chvíli přemýšlí* Dostali jsme je třicátého kolem druhé a do devíti jsme stihli většinu základních testů. Všechny bez výsledků. Kompozitivní test… měl být úplně poslední, a kdyby i ten neukázal žádné neobvyklé hodnoty, byl by předmět buď označen za bezvýznamný anomální objekt, nebo by byl jednoduše vyřazen."

Dr. Frambeaud: "A co se stalo během posledního testu?"

Dr. Pierce: *Chvíli mlčí. Potom mluví velmi pomalu a rozvážně.* "U dvou ze šesti vzorků jsme dle očekávání nenaměřili vůbec nic. Na chvíli jsem se posadil a mluvil s Molly… výzkumnicí Flandersovou. Potom jsem se ještě jednou podíval na druhý vzorek, vlastně nevím proč, a během toho jsem poprosil Molly, aby mi podala dalšího slona. A potom…"

Dr. Frambeaud: "A potom… se stalo co?"

Dr. Pierce: "Molly mi tu figurku podala. Já se stále jedním okem díval do mikroskopu, natáhl jsem k ní ruku a… jaksi mi vyklouzla."

*Chvíli je ticho. Dr. Frambeaud si upřeně prohlíží Dr. Pierce, načež si ze stolu vezme nový list papíru a udělá si několik nových poznámek. Píše v rychlosti a během chvíle popíše celý list. Nervozita Dr. Peirce po dobu tohoto procesu jen narůstá."

Dr. Pierce: "Takže… co bude teď?"

Dr. Frambeaud: *Neodpovídá a pokračuje ve psaní.*

Dr. Pierce: *Naléhá* "Řekl jsem vám, že to byla nehoda. Chápu, že jsem se měl na Molly podívat, když jsem od ní tu věc bral, ale… nic se nestalo, jsem si jistý, že kdybych mohl ten test dokončit, jasně by z něj vyplynulo, že je objekt zcela neanomální."

Dr. Frambeaud: *Neodpovídá a pokračuje ve psaní.*

Dr. Pierce: *Naléhavěji.* Prosím. Jsem unavený a celá tahle věc je stresující. Vůbec nic nechápu. Mohl bych… *Dr. Pierce volí prosebný tón a mluví tichým hlasem.* Asi je to nestandardní, já vím, ale… vzhledem k okolnostem a povaze celé věci… mohl bych teď, když jsem podal svou výpověď, už odejít? Na telefonu budu celou noc, jen potřebuju chvíli klidu."

*Dr. Frambeaud dopíše, vloží papír do složky na stole a zahledí se na Dr. Pierce.*

Dr. Pierce: *Opakuje svou žádost s důrazem na každé slovo* "Mohl bych, prosím, odejít?"

Dr. Frambeaud: "Odejít? To myslíte vážně?"

*Dr. Pierce ztuhne a upírá oči na Dr. Frambeauda.*

Dr. Pierce: "Vždyť… právě jsem… řekl jsem vám, že to celé bylo…"

Dr. Frambeaud: *Přeruší nesouvislý monolog Dr. Pierce* "Prakticky jste do poslední řádky potvrdil výpověď Molly Flandersové. Vaše hrubá nedbalost vyústila v nevratné poškození doposud neklasifikovaného anomálního objektu, což mohlo vyústit v prolomení zadržení neznámých proporcí a všeobecné ohrožení Oblasti-04CS. To je vážný přečin proti Článku II.a."

Dr. Pierce: *Dr. Pierce během těchto slov jen naprázdno nevědomky napodobuje artikulaci Dr. Frambeauda se stále zjevnějšími známkami zděšení. Jakmile Dr. Frambeaud dospěje k citaci Článku II.a Obecných stanov, najednou se v židli zvrátí a přeruší ho* "Děláte si ze mě legraci? Tohle celé, to má být… co? Vůbec nechápu, o co se tu snažíte. Já jsem nic neudělal. Nic, co by mohlo způsobit 'obecné ohrožení'. Vždyť ta věc nic neudělala. Vždyť nejspíš ani není anomální!"

*Dr. Pierce se zvedne ze židle a nakloní se k druhému muži. Ten nereaguje.*

Dr. Pierce: "Copak vůbec nechápete, co vám tu říkám, co jsem před vámi řekl Molly, co ona viděla? Vůbec nic se nestalo. Co to vůbec máte s těmi slony? K čemu to… co mi to… co s tím chcete dělat? Vždyť to vůbec nic není." *Zhroutí se zpět na židli* "Ne, tohle… přece to nebude nikdo další brát vážně, oni pochopí, že je to nesmysl."

Dr. Frambeaud: "Pokud jste skončil, musím vám sdělit, že "oni" to budou brát tak vážně, jak bude zapotřebí. Na základě dostupného materiálu bylo vyhodnoceno, že vznesená obvinění jsou legitimní. Váš případ bude doporučen k projednání Disciplinární komisí."

Dr. Pierce: Žalostným tónem* "…To myslíte vážně?"

Dr. Frambeaud: "Notář bude ovědomněn do půl hodiny, komise může být vzhledem k závažnosti přestupku svolána ještě následujícího dne. Důrazně doporučuji se na tuto eventualitu dostavit. Čas do procesu strávite v zadržovací vazbě." *Bere si složku a zvedá se od stolu* "Disciplinární komise není soud. Vaše vina je uspokojivě doložena, úkolem komise je rozhnodnout jen o míře a způsobu trestu. Přesto budete mít možnost říct několik slov. Máte nějaké otázky?"

Dr. Pierce: *Slabě* "Proč?"

*Dr. Frambeaud je již téměř ve dveřích, na tu otázku se však otočí a zadívá se na Dr. Pierce.*

Dr. Frambeaud: "Proč? Vaše vědomá nedbalost mohla v naprosto nejhorším případě vyústit v úmrtí každého muže i ženy v tomto zařízení. Mimo záznam, není mi dáno případy subjektivně ohodnocovat, ale věřte mi, že kdybych mohl o tomhle jednom rozhodovat od začátku do konce, tak [DATA DODATEČNĚ VYMAZÁNA].

*Dr. Pierce sedí na židli a dívá se na své ruce, jeho stav je beze změny, dokud není o dvě minuty později odveden do vazební cely, kde čeká na svůj proces. Ten se odehraje druhého dne v 8:00.*

<Konec Záznam>

Záznam ze Zasedání Disciplinární Komise SCP-206-CS/2:

Datum: 31. 10. 2021

Přítomni: Ředitel Oblasti-04-CS (předseda komise), oba jeho zástupci, tajemník ČROD-7, Dozorčí HMCL a notář Revizní komise Oblasti-01-CS, Dr. Jack Frambeaud

Úvod: Dne 30. 10. 2021 se Dr. Frank Pierce měl dopustit přestupku na pracovišti. Jak nahlásila asistující výzkumnice Molly Flandersová, vedla vědomá nedbalost Dr. Pierce ke zničení komponentu objektu SCP-206-CS, doposud neklasifikované anomálie, jejímž primárním testováním byl pověřen právě Dr. Frank Pierce. Šetřením bylo prokázáno, že se Dr. Frank Pierce dopustil vážného přečinu proti Článku II.a Obecných stanov. Jelikož v tomto případě může být udělen i výjimečný trest, byla oblastní revizní komise doplněna o zástupce Oblasti-01-CS a zástupce ČROD.

<Začátek Záznamu>

8:00 Předseda komise zahajuje zasedání úvodním slovem.

8:07 Jsou zopakována a upřesněna předchozí obvinění, doplněná přečinem proti Článku II.b/34-7. Obviněný Dr. Frank Pierce je tázán, zda obviněním rozumí.

8:12 Obviněný potvrzuje, že obviněním rozumí. Pokouší se hovořit dále, je však zastaven.

8:14 Začíná kompletní rekapitulace případu, jsou předčítány pasáže z výpovědí pomocné výzkumnice Molly Flandersové, Dr. Frambeauda i Dr. Franka Pierce. Dr. Pierce se v průběhu rekapitulace snaží několikrát předčítajícího přerušit, opakovaně je napomínán, reaguje až na pohrůžku, že může být od jednání odveden.

9:12 Konec rekapitulace. Zmocněnec ČROD podává několik otázek komisi i Dr. Piercovi. Dr. Pierce se snaží během odpovědí dvakrát odvést řeč, je však přerušen.

9:28 Zmocněnec ČROD notářsky připouští možnost udělení výjimečného trestu.

9:29 Dr. Pierce je tázán, zda si přeje svou výpověď jakkoliv doplnit. Navzdory předchozím výbojům výřečnosti Dr. Pierce odmítá svou výpověď jakkoliv doplňovat, řka, že by "cokoliv, co by řekl, bylo znovu obráceno v jeho neprospěch".

9:31 Začíná 90minutová lhůta pro to, aby komise rozhodla o rozsudku, tj. finální podobě trestu. Po tuto dobu čeká Dr. Frank Pierce mimo sál.

11:06 Dr. Frank Pierce je znovu přiveden do sálu. Je mu sděleno, že bylo rozhodnuto o udělení výjimečného trestu bez možnosti odvolání. Dr. Pierce se pokusí přiblížit k porotě, je v křiku odveden strážemi. V tu samou chvíli notář uvědomí zbylé členy komise o externím zásahu do případu.

Notář Oblasti-01-CS: *Křičí směrem ke dveřím* "Počkejte, prosím, nechte ho tu."

Ředitel Oblasti-04CS "Děje se něco?"

Notář Oblasti-01-CS: *Šeptem* Komise byla právě rozpuštěna. Případ je… neplatný.

Ředitel Oblasti-04-CS "Počkat, jak neplatný."

Náměstek ČROD-7: "Rozpuštěna? Rozpuštěna… kým?"

*Notář ukáže zbylým členům komise zprávu, jíž obdržel na svůj pager. Ta obsahuje okamžité oficiální rozhodnutí o ukončení případu a stažení všech obvinění. To je doplněno sdělením, že se Disciplinární komise a veškeré ostatní orgány činné v případu budou zodpovídat vyššímu Reviznímu uskupení. To vše, jak z dokumentu rovněž vyplývá, je vůlí a pravomocným rozhodnutím Etické komise.*

11:29 Po krátké poradě je Dr. Pierce zpraven o nových skutečnostech v případu. Obvinění proti němu jsou stažena a je mu nabídnuto placené volno na dobu neurčitou, které Dr. Pierce přijímá.

<Konec Záznamu>

Epilog: *Schůze vyššího Revizního orgánu je sjednána k následujícímu pracovnímu dni, tedy 1. 11. 2021.*

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License