SCP-205
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-205

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-205-1 a SCP-205-2 jsou uchovávány v Komoře 52 v Oblasti 23 pod pravidelným dohledem ze sousední pozorovací místnosti. SCP-205-1 a SCP-205-2 musí být vždy napájeny elektřinou a otočeny směrem k bílému promítacímu plátnu na zdi naproti oknu pro pozorování. Komora 52 vyžaduje měsíční údržbu pro zajištění nepřetržitého provozu obou SCP objektů, jejich napájení a dálkového ovládání. Náhradní díly a žárovky jsou uloženy v komoře v rohu. Údržba je pozastavena vždy v poslední měsíc cyklu SCP-205, k němuž dochází každý rok v dubnu a říjnu. Jestliže dojde v Komoře 52 k výpadku proudu, zůstane zatemněna a zapečetěna po dobu třiceti dní před vstupem lokálních bezbečnostních jednotek a znovuzapojení elektřiny pro opětovné pozorování a zadržování.

Během údržby je nutné, aby bylo vypnuto pouze jedno z páru SCP-205. Pokud oba objekty přestanou být napájeny nebo budou jiným způsobem nefunkční, musí být komora uzavřena po dobu 30 dní před vstupem lokálních bezpečnostních jednotek, znovuzapojení a získání zpět personálu zbylého v komoře.

Testování a pozorování SCP-205 bude pokračovat do přesunu do trvalé zadržovací cely (očekává na schválení Radou O5).

Popis: SCP-205 je pár reflektorů požívaných při fotografování. Světlo vyzařované oběma lampami je pro SCP-205 jedinečné, protože prochází jakýmkoliv povrchem, který nemá bílé zbarvení. Jakmile toto světlo dopadne na bílý povrch, rozptýlí se a odrazí se jako normální světlo bez anomálních vlastností. Pokud světlo z obou lamp neprochází přes materiál, vrhá stín neznámé mladé ženy na jakýkoliv plochý bílý povrch, jako je například promítací plátno v Komoře 52. Zatím není známo, jestli tento stín souvisí s někým živým, či mrtvým, avšak zdá se, že stín opakovaně zobrazuje určitou řadu událostí vedoucích ke smrti této ženy.

Stín nemění svou polohu ani neztrácí ostrost i když je jedna nebo druhá lampa mírně posunuta. Lampy vrhají jen jeden stín, ačkoli by fyzická osoba stojící před 2 lampami vrhala dva stíny.

Když jsou udržovány a napájeny stálým elektrickým proudem, projdou SCP-205 přes šestiměsíční cyklus končící každý rok 30. dubna a 31. října. Zahrnutí dalších dní během přestupného roku ani přerušovaná činnost lamp nemá vliv na změny těchto termínů, čímž se zdá, že je cyklus SCP-205 vázán na standartní kalendář, nikoliv na chod času.

SCP-205 se vypnou vždy o půlnoci posledního dne každého cyklu. Každá osoba, která vstoupí nebo se nachází uvnitř Komory 52, když jsou obě lampy vypnuty, je násilně napadena neviditelnými silami způsobem, který odpovídá osudu stínové ženy bez ohledu na jakékoliv jiné zdroje světla v místnosti.

Pokud se lampy vypnou na konci standartního šestiměsíčního cyklu, mohou být dálkově aktivovány pro okamžité ukončení nebezbečí a započnutí nového cyklu. Jestliže lampy přestanou z nějakého důvodu fungovat, Komora 52 se stane nebezpečnou a musí zůstat zapečetěná po dobu nejméně třiceti dní nez ohledu na stav samotných SCP-205. Během nebezpečné fáze bývá vybavení v místnosti často různě přesunováno nebo ničeno, ale i když se SCP-205 někdy samy přesouvaly nikdy se nepoškodily.

Ve dvou případech byly [DATA VYMAZÁNA] vyryty do zdí. Tyto [DATA VYMAZÁNA] potrvzují nezbytnost současných zadržovacích procedur.

Přehled o cyklech SCP-205: V prvním měsíci činnosti, zobrazují SCP-205 nehybný obraz jedné ženy v provokativní póze. Přestože byly zaznamenány změny v póze a oděvu ženy, tato osoba se jeví ve všech cyklech zřetelná a shodná. Během posledního týdnu prvního měsíce se začne stín mírně pohybovat, jakoby tato osoba přesouvala svou zátěž nebo se cítila nepohodlně. Bude možné zpozorovat, jak se její vlasy a oblečení třepotá způsobem, který neodpovídá žádnému pohybu atmosféry uvnitř Komory 52. Ke konci prvního kalendářního měsíce přestane stín ve své dosavadní póze a stráví dalších osm hodin střídáním řady póz naznačujících fotografování doplněné převlékáním a krátkými přestávkami, někdy včetně jídla.

Po této relaci bude stín v příštích pěti měsících neustále v pohybu a bude zobrazovat pantomimou poslední dny života mladé modelky předtím, než bude brutálně zavražděna na konci cyklu. Stín ženy se nikdy neposune mimo hranice promítacího plátna never. Stíny předmětů, u kterých se zdá, že na ně žena působí, se nezobrazí ani když jsou sebrány, či přenášeny, a to včetně jiných osob v posledním měsíci cyklu, se kterými stín ženy jakoby interaguje.

Ačkoliv je pokaždé cyklus mírně rozdílný, jsou pozorovány určité podobnosti. Zdá se, že tato osoba zobrazuje fotografování nejen tím, že se věnuje modelingu, ale také jako koníček. Její chování naznačuje značný sociální život i když jen s trochou intimity a které naznačuje raději život o samotě než s rodinou, či partnerem. Avšak jedno naznačované sexuální setkání s neviditelným partnerem se udá ve druhém, nebo třetím měsíci cyklu a přesně šedesát šest viditelných sexuálních setkání se vyskytuje v posledním měsíci cyklu.

Během posledního měsíce cyklu v dubnu a říjnu se objeví stíny, odlišné od mladé ženy. Všechny tyto stíny mají nadprůměrné mužské pohlavní rysy a rohy vyčnívající z lebky, i když se u nich nikdy nebyla pozorováno ztopoření ani při sexuálních projevech, které zabírají poslední dny cyklu. Nejprve se objeví jeden stín, který se ženou komunikuje způsobem naznačujícím setkání na večírku nebo na společenském setkání. Nezdá se však, že by si žena všimla neobvyklého vzhledu stínu a provozuje s ním řadu různých romantických interakcí. Rohatý stín se vrátí na večeři se ženou, rozvede tiché rozhovory a bude ji doprovázet na vycházkách. Jedna opakovaná událost zahrnuje představení rohatým stínem ženě další dva stejné rohaté stíny. Po druhém týdnu měsíce během jedné z jejich vycházek žena pořídí fotografii jednoho popřípadě více rohatých stínů vždy pomocí nedigitálního fotoaparátu, který je shodný ve všech pozorování cyklu SCP-205. Po této události začínají viditelné sexuální setkání mezi ženou a jednou z postav, přičemž se bude intenzita a frekvence zvyšovat do konce třetího týdnů.

Během posledního týdnu měsíce se zdá, že žena poprvé od vyfotografování rohatých stínů vyvolá film ze svého fotoaparátu. Její reakce na fotografie je šokující a zděšená a její další pohyby naznačují, že se pokusila utéct a najít úkryt za zamčenými dveřmi, pravděpodobně u ní doma. Tady se setká s několika instancemi rohatého stínu, který na ni po zbytek týdne bude útočit. Okolnosti silně naznačují, že byla při těchto útocích zabita, avšak útoky budou pokračovat do konce cyklu.

V poslední den cyklu se jeden z rohatých stínů začne zvětšovat způsobem naznačujícím, že postava, která tento stín vrhá, se blíží přímo k lampám SCP-205. Nakonec zahalí všechny ostatní stíny a v tomto momentě se obě lampy fyzicky vypnou bez ohledu na jakékoliv úpravy provedené za účelem zabránění zastavení provozu.

Dodatek: SCP-205-1 je ve vlastnictví Nadace od ██-██-████; SCP-205-2 je včetně sériového čísla ve všech ohledech identické. Byly objeveny ve vyrabované místnosti motelu v ████, ██ dne █-██-████. Na místě nebyly nalezeny žádné stopy po hostu, až na získaný fotoaparát podobný zobrazenému v šestém měsíci cyklu SCP-205. Většina obsaženého filmu byla zničena světlem, viz přiložený obrázek fotografie, která byla vyvolána z fotoaparátu.

Incident 205-76b: Dne 10-28-████ vyhořela žárovka z SCP-205-2. Výzkumník M. N████████ byl poslán to Komory 52, aby vyměnil žárovku během jednoho z vrcholných útoků. Při otevření dveří do Komory 52 přestaly všechny rohaté stíny ve své činnosti a otočily se ke dveřím. Výzkumník N████████ zavřel komoru a odmítl vstoupit pro provedení údržby. Stínové postavy nepokračovaly ve své obvyklé aktivitě po dobu přibližně tří hodin.

Incident 205-77a: Dne 4-28-████ vybuchla žárovka z SCP-205-2. Stínové postavy zastavily veškerou svou činnost a podívaly se na dveře od komory. Žádný ze zaměstnanců nebyl vysláno pro výměnu žárovky a Komora 52 byla uzavřena a opuštěna po dobu 30 dnů dle postupu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License