SCP-2024
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2024

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2024 musí být uskladněno ve skříňce o rozměrech 1 m na 20 cm na 5 cm, vyplněné obalovou pěnou, vytvarovanou do tvaru SCP-2024. Na rukojeti SCP-2024 musí být nasazena role obalové pěny s jedním otevřeným koncem, tak aby byla rukojeť celá zakrytá. Personál se nesmí dotýkat násady SCP-2024, zatímco je aktivní. Štítek SCP-2024 musí během jeho skladování a základního testování zůstat připevněn. Pokud je v rámci speciálního testování štítek odstraněn, musí mít personál ochranné sluněční brýle a poolované objeky. Personál, který je SCP-2024 nepříznivě deformován, musí dostávat injekce subsalicylátu bizmutitého, dokud se nezotaví.

Probíhají snahy o zadržení POI-2024-05.

Popis: SCP-2024 je nalakovaná, dřevěná hůl, dlouhá 89 cm, s rukojetí o délce 16 cm. Rukojeť hole na sobě má točité vzory v různých odstínech žluté, červené a zelené, zatímco zbytek hole je nabarvený na červeno. K násadě SCP-2024 je přivázán kulatý kartonový štítek, který byl označen jako SCP-2024-1. SCP-2024-1 má 8 cm v průměru, je 1 mm tlusté a neobvykle odolné. SCP-2024-1 má na jedné straně fialovým inkoustem vytisknutý klaunský obličej. Na druhé straně jsou komplikovaným fontem modrým inkoustem vytištěna písmena "HF", spolu s krátkou zprávou na okraji (viz Dokument-2024-01).

Když SCP-2024 drží lidský subjekt za jeho rukojeť a SCP-2024-1 je připojeno, vstoupí SCP-2024 do aktivního stavu. To se vyznačuje řadou teček, které se objeví na násadě. Každá tečka má 0.75 cm v průměru, od ostatních teček je oddělena 2cm mezerou a vyzařuje 10 kandel teplého žlutého světla. Vyzářené světlo vypadá, jako by zůstávalo viset ve vzduchu a při pohybu SCP-2024, za ním vytváří stopu, která se po přibližně 5 sekundách rozplyne. Puštění rukojeti deaktivuje SCP-2024.

Ve svém aktivním stavu může násada SCP-2024 procházet jakoukoliv pevnou hmotou, jako by byla nehmotná. Při umisťování SCP-2024 do hustých látek jako je olovo, nebo do pohybujících se objektů je cítit slabý odpor. Puštění SCP-2024, zatímco je vloženo do objektu způsobí, že se před deaktivací vystřelí z objektu ven. I v aktivním stavu zůstává násada hmotná pro SCP-2024-1 a jeho provázek.

SCP-2024 dokáže manipulovat s molekulární strukturou pevných objektů. Během toho, co je SCP-2024 vloženo do objektu se hmota objektu táhne za pohybem SCP-2024. SCP-2024 dělá strukturu objektu znatelně pružnější; hmota se natahuje a ohýbá, aby sledovala pohyb SCP-2024, stejně jako když je míchána vizkózní kapalina. Během procesu není žádná hmota vytvořena, an zničena. SCP-2024 ovlivňuje hmotu až do vzdálenosti 2 cm od svého povrchu. Hmota, která tuto oblast opustí se okamžitě vrátí do svého normálního fyzikálního stavu. Takto mohou být na molekulární úrovni smíchány dohromady i oddělené objekty různého složení. Po tom co byl objekt upraven pomocí SCP-2024 je velmi obtížné vrátit jej do původního stavu.

Pokud je SCP-2024 aktivováno, zatímco je SCP-2024-1 odstraněno, světlo vyzařované každou z teček zvýší svoji intenzitu o zhruba 2000 kandel. V tomto stavu se SCP-2024 hýbe samovolně, vede ruku svého uživatele a náhodně se vkládá do objektů a lidských subjektů. Způsob manipulace hmotou se zdá být záměrně škodlivý; není však známo, zda je SCP-2024 uvědomělé. Manipulace s živými organismy bez SCP-2024-1 je většinou fatální, nicméně aplikace substancí s vysokou molekulární hustotou — jako jsou lanthanoidy— na deformované oblasti se ukázala jako efektivní při jejich stabilizaci.

SCP-2024 bylo získáno v Belle Plaine, v Minnesotě, po hlášeních o smrti dospělého muže na následky závažné deformace nervové a obličejové tkáně. SCP-2024 a SCP-2024-1 byla zajištěna odděleně od přátel zesnulého. Ti tvrdili, že vyhráli SCP-2024 v soutěži na pouti, která probíhala v prostorách vedle města. Vyšetřování ukázalo, že byly zmíněné prostory ve spěchu opuštěny a byly nalezeny důkazy naznačující výskyt Zájmové Skupiny "Zneklidňující Cirkus Hermana Fullera" v oblasti.

Dokument-2024-01: Následující zpráva je zatočená podél okraje na mordé straně SCP-2024-1.

MÍCHACÍ HŮLKA EDICE PLNĚJŠÍ-NEŽ-PLNÝ (ČERVENÁ). JE ZAKÁZÁNO TENTO ŠTÍTEK ODSTRANIT A TO I SPOTŘEBITELEM. V PŘÍPADĚ OTÁZEK PROSÍM ZAVOLEJTE NA ČÍSLO █-███████-██-█.

Dodatek: Poté, co byl obstarán telefon, schopný vytočit zastaralý formát čísla na SCP-2024-1, měl Dr. Jacobs zjistit informace o SCP-2024 a byl mu dán jednoduchý scénář. Odpověděl muž, identifikující se jako Gary Gorham (nyní označený jako POI-2024-05, pro jeho předpokládaný anomální stav).

<Začátek Záznamu>
(Je slyšet znatelný hluk v pozadí obsahující zvony, rohy, dieselové motory, zvuky zvířat a vzdálené vahrany Calliope.)
POI-2024-05: Zdravím, děkujeme vám za zavolání na Výherní Podporu H. F.! Moje jméno je Gary Gorham a bude mi potěšením odpovědět vám na jakékoliv otázky, které byste mohl mít ohledně… (Následuje 2 vteřiny dlouhá pauza.) …Míchací Hůlky edice Plnější-než-plný! Výborná výhra!
Dr. Jacobs: Dobrý den. Získal jsem tento objekt až z druhé ruky a mám na něj několik otázek.
POI-2024-05: Jen se ptejte.
Dr. Jacobs: Jaký je účel… Míchací Hůlky?
POI-2024-05: Míchací Hůlka je skvělá pro sochařství nebo jinou kreativní tvorbu! Jednoduše se používá ale obtížně se s ní dosahuje vrcholu — i když, nejsou taková všechna umění? Nejlepší použití je při veřejných vystoupeních, přesně jako to dělají naši nejlepší účinkující.
Dr. Jacobs: Jak— eh, jakým způsobem funguje?
POI-2024-05: Á, máme tady vědce! (Oddálí se od přijímače a zakřičí na někoho u sebe.) Hej hoši, mám na drátě vědce! (V pozadí je slyšet jásot. POI-2024-05 se vrátí k hovoru.) Míchací Hůlka je poháněna teplem těla a pevným úchopem. Má oči, doktore. Neodstraňujte ten štítek, nebo uvidí.
Dr. Jacobs: Takže kdo ji sestavil?
POI-2024-05: To budou naši výrobci cen tady ve ZNEKLIDŇUJÍCÍM CIRKUSU HERMANA FULLERA! (V pozadí jsou slyšet tři výstřely z děl.)
Dr. Jacobs: Je určená pro civilisty?
POI-2024-05: Ale jistě. Dostávají je jako ceny a my pak pořádáme veřejné umělecké soutěže! A někdy, když jsou jejich díla dost dobrá, najmeme je!
Dr. Jacobs: Ty sochaře?
POI-2024-05: Ta díla! (Ozve se hlasité kovové zvonění, pravděpodobně ze zvonku přitisknutého přímo na přijímač.) Au! (POI-2024-05 těžce oddechuje a je poznat, že se chvěje.) Ou, haha, vždycky mě to dostane… No nic, mám tady další hovor, doktore. Nebojte se zavolat zpátky, pokud budete mít nějaké další otázky ohledně Míchací Hůlky edice Plnější-než-plný. Nebo udělejte jeden krok skrz průchod a navštivte mě v Sále Lidských Odlišností. Jsem Gary Gorham, mister telefonezie! (Zasměje se.) No nic, nashle.
(Hovor se okamžitě přepne na zvuk stálého tlukotu srdce. Po dvaceti sekundách Dr. Jacobs hovor ukončí.)
<Konec Záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License