SCP-202-CS
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SCP-202-CS

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzorky SCP-202-CS se nacházejí v Oblasti-07-CS, v zadržovací místnosti, částečně přestavěné do biochemické laboratoře se dvěma stoly a místy pro osm pracovníků. Vzorky jsou umístěné ve čtyřech dekontaminačních boxech v označených plastových krabičkách. Na manipulaci s nimi se přísně vztahují opatření pro zacházení s infekčním materiálem.
Přístup k tomuto SCP mají výzkumníci 2. a 3. úrovně, avšak jejich práce je vykonávána pod vedením výzkumníka 4. úrovně.
Při provádění testů či jakéhokoliv výzkumu, vzorek SCP-202-CS musí být zmrazen po dobu 15 minut o teplotě -20°C pro snížení nakažlivosti. Výjimkou je přímá aplikace vzorku do subjektu, kdy se vzorek musí nechat při laboratorní teplotě.

Poznámka 1: Pokud-li dojde k nechtěné nákaze zvířecího subjektu, je nutné subjekt terminovat. Zda-li tak dojde u personálu jakékoliv třídy, musí být převedeni do místnosti vedle laboratoře. Následné procedury jsou zvažovány.
Pracovníci nadace s podezřením na nákazu nebo po nesprávném dodržení všech opatření, jsou odesláni na krevní testy v intervalu: po styku s SCP-202-CS, 2 měsíce od prvního vyšetření a 4 měsíce po druhém vyšetření. U zjištění pozitivního testu platí stejné procedury.

Popis: SCP-202-CS je původem zelený parazitický mikroorganismus který zejména napadá živočišné buňky. Je přenosný dotykem nebo kapénkami. Stavbou je téměř podobající se živočišné buňce, ale nepatří žádnému organismu natož není schodný s žádným organismem na Zemi.
Tato diploidní buňka se liší hlavně svojí reprodukcí. Počet nových buněk nevzrůstá s kvocientem 2 ale 4. SCP-202-CS má též dvě jádra s párem odlišných chromozomů, tím i jiné, ačkoliv podobné DNA. Znamená, že při dělení vzniknou dva páry odlišných dceřiných buněk.
SCP-202-CS parazituje, má schopnost napodobit hostitelské buňky a nahrazovat je za vlastní. Jediný systém u živočichů který SCP-202-CS nenapadá je nervový. Infikovaný jedinec je dále označen jako SCP-202-CS-1 a vztahují se na něj stejná opatření.
Buňky mají rychlou regeneraci a odolnost vůči jakýmkoliv imunitním látkám živočichů. Odolnost proti vnějším vlivům je slabá, je možno zneškodnit ethanolem nebo silnější dezinfekcí, popřípadě mrazem při -21°C.

Chování: Organismus je napaden hned po styku, do hodiny se mikroorganismus dostává do krevního oběhu, nahrazuje všechny živočišné buňky (kromě nervových), napodobující ty předešlé, aby vše vypadalo beze změn. Proces trvá jeden týden. Nákaza není viděna pouhým okem nebo pocitově znatelná. SCP-202-CS je možno rozpoznat pomocí laboratorního vyšetření.

Fáze nemoci u člověka:

  1. Fáze: Po zhruba dvou měsících od kontaktu s SCP-202-CS, subjekt začne pociťovat silný hlad a žízeň. Mezitím má typické příznaky bakteriálního kašle, kdy vykašlává sitě zelené hleny. Fáze trvá dva týdny.
  2. Fáze: Subjekt přestává přijímat veškeré živiny, pokračuje ve vykašlávání hlenu. Fáze trvá jeden týden.
  3. Fáze: Subjekt je v konečné fázi, kdy umírá, ale nepociťuje bolest. Infikované tělo se oddělilo od nervové soustavy. Mozková funkce upadá při rozkladu. Fáze trvá zhruba 10 hodin.

Dodatek: Není známo odkud SCP-202-CS pochází. Toto SCP bylo nalezeno při analýze krve v soukromé laboratoři ve městě [VYMAZÁNO]. Pacient i pracovník byli odvedeni k nadaci.

Poznámka 2: V průběhu 21 dní proběhly 2 testy s SCP-202-CS. První test byl proveden na rostlině. Test probíhal 5 dní. Druhý test probíhal v intervalu 2 týdnů na laboratorních myší.
Testy jsou zaznamenány pod poznámkou.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License