SCP-2019
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2019

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2019 je drženo v bezvědomí pomocí sedativ a je krmeno intravenózně. Uvnitř SCP-2019 musí zůstat alespoň jeden mozek, ostatní musí být chirurgicky odstraněny a následně zpopelněny. Pro experimenty s SCP-2019 je třeba povolení alespoň jednoho výzkumníka s Úrovní prověrky 3.

Popis: SCP-2019 je myslící krychlový organismus o straně délky 5 m, jeho tělo je složeno ze zelené rosolovité hmoty držené pohromadě hrubou průhlednou membránou. Membrána SCP-2019 je velmi odolná proti jakémukoliv způsobu poškození, a pokud je z ní nějaká část odstraněna, doroste do několika sekund zpět. Na bočních stranách SCP-2019 se nachází 37 očí. SCP-2019 může těmato očima libovolně pohybovat v rámci své membrány a dívat se tak do všech směrů zároveň. SCP-2019 si také umí vytvořit chapadlovité končetiny umožňující pohyb.

Uvnitř SCP-2019 pravidelně rostou mozky. Rychlost jejich růstu je závislá na dostupných živinách. Při současném krmném režimu vyroste uvnitř SCP-2019 jeden mozek za dva měsíce. Při vědomí dokáže SCP-2019 vytvářet fyzické předměty a živé bytosti. Tyto objekty nebo bytosti mohou vzniknou pouze tam, kde SCP-2019 dohlédne, a mizí, pokud s nimi SCP-2019 ztratí vizuální kontakt.

Dodatek: Záznam Rozhovoru

Vyslýchaný: SCP-2019

Vyslýchající: Doktor ██████

Brífink: SCP-2019 běžně komunikuje neverbálním způsobem pomocí svých dovedností. Zdá se, že komunikace skrze vytváření slov je pro SCP-2019 velmi náročná. Výslech proběhl krátce po zadržení.

<Začátek záznamu>

Doktor ██████: Zdravím, SCP-2019. Rozumíte mi?

(SCP-2019 vytváří vznášející se ruku ukazující palec nahoru.)

Doktor ██████: Jestli vám to nevadí, rád bych se vás na pár věcí zeptal.

(SCP-2019 vytváří semafor se svítícím zeleným světlem.)

Doktor ██████: Jak byste sám sebe popsal?

(SCP-2019 vytváří talíř se štvěstkovým pudingem a kopkou parafínu.)

Doktor ██████: Odkud pocházíte?

(SCP-2019 vytváří vznášející se fialovou kouli obklopenou několika prstenci a třemi menšími koulemi. Následně vytváří velkou lupu a umisťuje ji mezi Doktora ██████ a kouli. V lupě se v rychlém sledu objeví několik výjevů. Lze vidět zlaté budovy propojené stříbrnými mosty. Na mostech se nachází mnoho stvoření podobných SCP-2019. Tato stvoření jsou však oranžová a každé má v sobě pouze jeden mozek.)

Doktor ██████: Odtud pocházíte? To jsou další zástupci vašeho druhu? Můžete nám ukázat více?

(SCP-2019 vytváří vznášející se ruku ukazující palec nahoru. Výjev v lupě se změní na místo, které se zdá být jezerem pod mostem. Lze vidět stvoření podobné SCP-2019, které z jezera vybírá několik předmětů a pohlcuje je do sebe.)

Doktor ██████: To jste vy, SCP-2019? Hledáte potravu? Proč nejste s ostatními svého druhu?

(SCP-2019 znovu vytváří vznášející se ruku ukazující palec nahoru. Výjev se změní na scénu uvnitř budovy. Lze vidět SCP-2019 obklíčené zástupci svého druhu, kteří na něj míří předměty podobnými kopím. Před SCP-2019 stojí přístroj ve tvaru na výšku postaveného kruhu. Zástupci jeho druhu nutí SCP-2019 do přístroje vejít. Přístroj začíná vyzařovat jasné modré světlo. SCP-2019 vchází do světla a mizí. Přístroj přestává vyzařovat světlo. Výjev se mění na pohled do ulice neznámého města nacházejícího se na Zemi. Uprostřed ulice se objevuje koule modrého světla a z ní vychází SCP-2019.)

Doktor ██████: Co to znamená? Vyhnali vás z domova? Proč?

(SCP-2019 vytváří kopii sebe a kopii obyčejného příslušníka svého druhu. Mezi nimi se vznáší symbol "nerovná se".)

Doktor ██████: Vyhnali vás, protože vás považovali za jiného od ostatních vašeho druhu?

(SCP-2019 opět vytváří vznašející se ruku ukazující palec nahoru.)

Doktor ██████: Mají ostatní příslušnící vašeho druhu stejné dovednosti jako vy? Dokážete i něco jiného kromě vytváření předmětů a živých bytostí?

(SCP-2019 vytváří vznášející se ruku s palcem dolů. Následně vytváří osobu oblečenou podobně jako doktor ██████. Tato osoba pokrčí rameny.)

Doktor ██████: Co by se stalo, kdyby byly všechny vaše mozky odstraněny?

(SCP-2019 vytváří hrob s obrázkem stvoření sobě podobného.)

Doktor ██████: Děkuji za vaši spolupráci. Tímto náš rozhovor končí.

(SCP-2019 se natahuje jednou ze svých chapadlovitých končetin a šťouchá Doktora ██████ do levého ramene. Následně vytváři kopii Doktora ██████ a přístroj neznáměho účelu. Přístroj vyzařuje paprsek podobný laseru na kopii Doktora ██████, která se mění na kopii SCP-2019. SCP-2019 se své kopie následně dotýká svými chapadlovitými končetinami.)

Doktor ██████: Nevím, co tím chcete říct.

(SCP-2019 se několik sekund prudce třepe a vytváří skalpely a zkumavky, které se zdají být poskládány ve tvaru slov. Význam těchto slov se nepodařilo rozluštit.)

Doktor ██████: Omlouvám se, pořád vám nerozumím. Vrátím se později.

(Když se Doktor ██████ chystá k odchodu, vytváří SCP-2019 okolo jeho kotníku řetěž, který přichycuje k podlaze, a brání tak Doktorovi ██████ odejít. SCP-2019 se k Doktoru ██████ přibližuje a vytváří několik vznášejících se stylizovaných srdcí. Doktor ██████ volá ochranku a SCP-2019 je úspěšně zatlačeno zpět. Snaha o rozluštění slov vytvořených SCP-2019 stále probíhá.)

<Konec záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License