SCP-201
hodnocení: +1+x
blank.png
005.jpg

SCP-201 při získání.

Objekt #: SCP-201

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Žádný zaměstnanec nesmí být v okruhu 40 metrů od SCP-201. Veškeré práce s SCP-201 musí být prováděny pomocí dálkově ovládaného dronu. Všichni zaměstnanci jež vstupují do zadržovací oblasti musí být doprovázeni dvěma členy ochranky. Všechen personál v zadržovací oblasti musí na sobě mít postroj s bezpečnostním lanem připevněným ke zdi. Lano povolí přístup do tří metrů od minimální bezpečné zóny. Překročení této hranice bude trestáno fyzickým odstraněním z kontejnmentu a formálním trestem.

Ti jež budou ovlivněni SCP-201 musí mít zapsaný čas a datum vystavení, zmizení a návratu, spolu se všemi osobními informacemi, zaznamenanými v Záznamu ███████. Subjekty jež se vrátí musí být co nejdříve vyzvednuty Agenty a okamžitě vyzpovídány.

Popis: SCP-201 je starý kus lékařského vybavení, specifičtěji držák na nitrožilní kapačku, ale se spoustou jiných připnutých skleněných a kovových předmětů. SCP-201 je 1.8 metru vysoké a váží 36,5 kg. Kovové části jsou z oceli a mosazi a mnohé jsou spojeny gumovými trubicemi. Dva nitrožilní pytlíky jsou porcelánové a z vrchu otevřené. SCP-201 bylo získáno v Nemocnici ████████████████ v dlouho nepoužívané skladištní místnosti. V nemocničních záznamech neexistují žádné zmínky o SCP-201.

Vstup do oblasti 30 metrů od SCP-201 může skončit transportem subjektu do alternativní reality. Tento efekt je zdánlivě náhodný, neboť některé subjekty byly po vystavení naprosto neovlivněny. Ti jež jsou ovlivněni přestanou po jedné hodině až čtyřiceti osmi hodinách existovat v naší realitě. Období strávené mimo náš časoprostor může trvat od několika hodin, až po osm let. Čas strávený v této alternativní realitě se může lišit od času uběhlého v té naší.

Tento alternativní svět se zdá být identický tomu našemu, až na pár rozdílů:

  • Nachází se očividně v neustálém stavu soumraku, a slunce ani měsíc nejsou nikdy viditelné.
  • Nízko u země se pohybují hustá oblaka šedé mlhy. Tato mračna nejsou nijak ovlivněná větrem a mohou nechat odhalenou kůži lepkavou a špinavou.
  • Nikde není žádný rostlinný, ani živočišný život. Všechna lidská sídla, včetně velkých měst jsou bez života, jakoby všechno zmizelo v jeden okamžik.
  • Většina, pokud ne všechny elektrické systémy jsou rozbité, nebo bez proudu.
  • Vzduch náhodně mění barvu na šedohnědou, což se spojuje se silným větrem.

Subjekty vržené do tohoto "alternativního světa" nahlásili prvotní překvapení a zvědavost, jež byly rychle nahrazeny silnými pocity osamění a strachu. Vážnost se liší podle jednotlivých subjektů a času transportu. Po ukončení pobytu se subjekt navrátí do naší reality, což může způsobit náhlý šok, především v městských centrech. Většina subjektů, jež byla pryč po dobu delší než tři měsíce trpí přetrvávajícím psychologickým poškozením podobným dlouhodobému pobytu v uzavřené místnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License