SCP-2005
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2005

Třída Objektu: Zeno (Obtížnost zadržení: Střední | Úroveň ohrožení: Nízká)

Speciální Zadržovací Procedury: Uskladněné instance SCP-2005 musí být zadrženy v Oblasti-65 v samostatných buňkách pro elektroniku nebo vozidla (v závislosti na velikosti). Takto zadržené objekty musí být řádně ukotveny popruhy, aby se zabránilo pohybu. Aby bylo možné hledat nové instance SCP-2005, je třeba sledovat orbitu Země. V případě detekce by měla být data týkající se objektu klasifikována pomocí protokolu AESIR. Pokud je to možné, měli by vědci během prvního kontaktu odpojit nebo odstranit veškerá přenosová zařízení, která jsou v instanci k dispozici.

Popis: SCP-2005 je skupina sond mimozemského původu. Sondy jsou označovány SCP-2005-A až SCP-2005-E. Tato zařízení se velmi liší svým vnějším designem, ale podobnost jejich vnitřní struktury, parametrů příjmu a přenosu a dalších znaků naznačují společný původ.

Instance SCP-2005 zaznamenávají audiovizuální a jiné informace, které přenášejí pomocí rádiových vln na určité místo. Podle vědců se nachází na planetě, měsíci nebo jiném tělese ve hvězdném systému Teegarden, asi 12,5 světelných let od Slunce. (Viz dokument 2005-B, "Astronomická data"). Nadace vyřadila nebo odstranila vysílací zařízení z instancí SCP-2005 jakmile to bylo možné. V roce 1992 vědci požádali o financování projektu, jenž měl za cíl vytvořit materiál pro blokaci vysílání SCP-2005-A. Ředitel oblasti žádost zamítl, protože tato látka není za žádných okolností [DATA VYMAZÁNA].

SCP-2005-A je sonda ve tvaru kapky o průměru 1,4 m, potažená vrstvou světle zeleného polymeru. Vzorek látky odebrané pro analýzu vykazoval vysokou odolnost proti změnám teploty, otřesům, chemické korozi a jiným formám poškození.

Na mnoha místech objektu lze vnější schránku stáhnout, což umožňuje přístup do obrovské centrální komory. Následně se otevře úzký otvor a vzorky látky se vtáhnou dovnitř, kde se rozloží a zmizí.

SCP-2005-A bylo objeveno v roce 1897 v Marseille Art Gallery díky úsilí Společenstva pro Výzkum Kuriózního a Záhadného. Zde byl objekt upraven a nainstalován jako součást připravované výstavy "Salon of Outcasts", na které se podle zpráv měla podílet umělecká společnost "Nous Avons Conclu Une Entente".

V roce 1986 počítačová technologie od uvedení do omezeného provozu natolik pokročila, že výzkumní pracovníci Nadace byli schopni zpětně navrhnout paměťová média pro SCP-2005-A. Přestože data zaznamenaná mimozemském jazyku dosud nebyla dešifrována, většina informací byla zaznamenána na papír. Věrohodné a nevěrohodné zdroje jsou zde zastoupeny v přibližně stejném poměru. Zvláště pozoruhodná jsou objemná díla H. G. Wellse a Julese Verna.


Následuje přepis zvukového záznamu, jenž byl vytvořen pomocí ASCII kódu pro SCP-2005-B. Původní audio bylo zaznamenáno v roce 1939.

Popis. SCP-2005-B vypadá jako zeppelin. Jeho délka je asi šest stop. Vnější obal je vyroben z mědi, azbestu a tkaniny, která vypadá jako plátno, ale zřejmě jde o exotický nylon. Uvnitř jsou vidět velké roztrhané kusy nezničitelného plastu, podobné obalu SCP-2005 nyní označujeme jako SCP-2005-A, kvůli objevení druhého SCP-2005. Zdá se, že v určitém okamžiku objekt uvolnil část své schránky. Balónová sekce je naplněna různými mechanismy, které jsou podobné jako ty v 2005-A. Tyto technologie jsou příliš vyspělé, než abychom jim porozuměli. Venku vyčnívá ze dna systém ozubených kol a pák, který, jak nejspíš, ovládá skupinu mechanických paží. Podrobnější studie však ukazuje, že ruce jsou poháněny elektřinou nebo jakýmsi zcela neznámým energetickým systémem. Účel převodovek není znám.

Mechanické nástavce na spodní straně stroje zahrnují kovové ruce s bílými plastovými rukavicemi, pomocný mikrofon a něco podobného jiným záznamovým zařízením, nůžky, hřeben a mop. Obě ramena drží mop, čímž napodobují lidskou činnost. Když je objekt v místnosti a v zorném poli člověka, vysune mop a začne čistit místnost, dokud osoba nevyjde ven nebo se od objektu neodvrátí. 2005-B může také stříhat vlasy, což dělá to značně nešikovně, přičemž odstřihnuté vlasy následně uklidí.

2005-B bylo objeveno v Bostonu v květnu 1939, dva roky po prvním pozorování "rychle se pohybujícího létajícího objektu ve tvaru doutníku" poblíž Nantes ve Francii. Svědci hlásili, že objekt létal rychlostí až 30 mil za hodinu. Občas náhle změnil směr a vletěl do domů, kde doslova pohltil knihy a další tištěné materiály. Agentům Nadace se podařilo zamknout jej v opevněné studovně.

Diktováno Doktorem Stephenem Besterem.

V roce 1945 byla SCP-2005-B ztracena v Oblasti-12, kvůli intervenci skupiny známé jako "Cách-Mạng Hàng-Cháo" nebo "Povstání Chaosu".1 SCP-2005-B a SCP-2005-D (viz níže) byly vráceny podle Sydneyské Dohody z roku 2022. Není známo, zda se skupině podařilo reverzním inženýrstvím zreplikovat jednotlivé objekty nebo jejich části.


SCP-2005-C je humanoidní stroj. Objekt je uzavřen v zapečetěné skafandru z husté, vysoce reflektivní fólie. Má se za to, že byl vytvořen z potahového materiálu SCP-2005-A, ale je natřen jasně červenou barvou svislými bílými pruhy podél rukávů a kalhot skafandru. Hrudník se může otevřít a většinu objemu trupu tvoří obrovská komora, jako u předchozích SCP-2005. Průhledný obličejový štít nebyl analyzován kvůli možnému poškození.

Hlava SCP-2005-C je vyrobena ze stejné kovově lesklé látky a navenek se vzdáleně podobá lidské hlavě, s vysoce detailními ústy, čelistí a oválnýma očima. Objekt odpovídá syntetickým hlasem na otázky položené v angličtině, francouzštině a ruštině pomocí vhodných předem zaznamenaných frází v jazyce, ve kterém byl osloven.

Dlaň objektu je vybavena teleskopickou rádiovou anténu. Když je anténa vysunuta, je schopna pohybovat objekty na dálku bez fyzického kontaktu, napájet elektrická zařízení a přenášet zaznamenané zprávy přímo do rádií, televizí a některých kovových předmětů. Tyto "rádiové paprsky" nemají pozorovatelný limit účinku a způsobují znatelné rušení kolem objektu.

Výňatek z rozhovoru 2005-C:

[Poznámka: Celý rozhovor je uveden v příloze Dokumentu 2005-C-2: Úplné rozhovory.]

<Začátek záznamu, 11/5/1968, 14:28>

Tazatel: Odkud jste přišel?

SCP-2005-C: Tady je cestovatel zpoza hvězd: brilantní, plné naděje. Chápe, že vaše zkušenost s ostatními mimozemšťany způsobily hodně utrpení. Žádá o pozdrav, neozbrojený a zamíří do místní knihovny.

Tazatel: Jaký je váš cíl?

SCP-2005-C: Se suchou pusou s úplností stvoření, on, simulace miliard srdcí před ním, ochutnává pravdu, spravedlnost a americký způsob života, protože úzkostlivě očekává knihkupectví nebo časopisy poblíž vašeho domova.

Tazatel: Proč vás zajímají knihy?

SCP-2005-C: Stál v povodí neomezené evoluce, otáčel se před myšlenkami generace, jako je smirkový papír v ohni, která poskočila tygřím způsobem jako lvi Danielovi před ním, byla: vpřed.

Tazatel: Kdo vás vytvořil?

SCP-2005-C: Spěchá na Zemi ze vzdáleného, i když ne zcela odlišného světa, hledajícího světlo pravdy, se světem, světem moudrosti, ve svých srdcích, jak jsou, jednou z velkých myslí číst předpovědi, moudré a sladce vyjádřené, vyrobené jeho vlastní rukou, lidský, ale přesto krásný, skrze prázdnotu prostoru dorazil poutník.

Tazatel: Řekněte mi o těchto předpovědích.

SCP-2005-C: Viděl, že mají napsané legendy o věcech, které se dosud nestaly a zatímco ti, kteří k němu přišli a použili je jako dočasné opatření, odškodnění, jako měkký gin martini, s přihlédnutím k zpoždění cesty, nechal ho diskrétně zapadnout do měst lidstva, o rok později, ale bylo tu něco neocenitelného, génius vašich věštců, tento talent, a tak rychle v západu slunce času.

Tazatel: Kdo jsou ti věštci?

SCP-2005-C: [[opakuje předchozí větu]

Tazatel: Dobře. Co znamená "zpoždění cesty"?

SCP-2005-C: [opakuje předchozí větu]

Vědci věří, že 2005-C popisuje jeho vývojový proces. Podle svědectví zde uvedeného stroje byly sondy vytvořeny, aby tiše pronikaly obydlenými oblastmi, kvůli pozorovaní lidstva a studiu naší civilizace. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi mimozemskými výrobci a Zemí však přenos jakýchkoli dat trvá několik desetiletí, protože jejich rasa neobjevila způsob cestování nebo komunikace přesahující rychlost světla.

Proto byly instance SCP-2005 určeny nejen ke shromažďování informací o lidstvu, ale také k předpovídání vývoje pozemské civilizace. Stvořitelé také nesprávně interpretoval sci-fi výtvory jako doslovný a spolehlivý popis naší budoucnosti. Tento předpoklad byl potvrzen v roce 2023, kdy bylo možné přečíst pevný disk SCP-2005-B a dešifrovat anglické texty na něm zaznamenané. Zařízení mimo jiné nahrávalo filmy Flashe Gordona a knihu Fritze Langa s názvem "Metropolis".

SCP-2005-C bylo objeveno na vojenské základně v Kalifornii v roce 1968 s podporou americké armády.2. Podle hlášení sloužilo skupině náboženské mládeže, která tábořila před základnou NASA. Tito tuláci byli zatčeni vojenskou policií kvůli rušení pořádku a zasahování do vojenské komunikace, pravděpodobně v důsledku činnosti SCP-2005-C.

Členové skupiny byli vyslýcháni odděleně a vzati do vazby pro podezření ze špionáže.3. Vyšetřovatelé se rozhodli, že skupina je spojena s ruskou socialistickou organizací "Bratrstvo Pyaterinstva" - radikály, kteří uvedli, že se snaží vytvořit fungující unii "Páté Mezinárodní". Členové skupiny byli zatčeni na základě několika obvinění. SCP-2005-C bylo poté umístěno do kontejnmentu. Není známo, zda existuje přímý vztah mezi SCP-2005-C, SCP-2573 a organizací, která se v té době nazývala "Pátá Církev".


SCP-2005-D je autonomní mimozemské plavidlo, svým složením a strukturou podobné třem sondám dříve označeným SCP-2005. Přístroj je zploštělý sféroid, ke kterému je připojena struktura osmi uzavřených válcovitých komor. Tyto komory jsou uspořádány v kruhu kolem centrálního jádra.

Každá komora má na horní straně dveře, které se otevřou, pokud je stisknuto světélkující madlo. Centrální jádro obsahuje operační systém stroje. Záznamové zařízení je prodloužením jádra a je dále vybaveno nástroji pro měření teploty a dalších parametrů okolního prostředí, Geigerovým počítadlem, zařízením na blokaci záření a trubicí, která distribuuje výživové kostky.

Termínem "výživové kostky" rozumí homogenní sterilní kostky, které se kontinuálně vytvářejí v SCP-2005-D. Tyto 25 gramové zelené bloky obsahují směs syntetických proteinů, tuků a uhlohydrátů vhodných pro dlouhodobou lidskou spotřebu. Podle testovacích subjektů, nutriční kostky chutnají jako "máta a salátový dresink".

Když SCP-2005-D narazí na člověka, sestoupí na úroveň očí, začne vydávat tichý zvuk a nakloní se tak, aby se jedna z kamer dostala do úrovně očí člověka. Klika dveří této kamery začne zářit rovnoměrně pulzujícím světlem. Pokud osoba neuchopí rukojeť, SCP-2005-D ho bude následovat 15 minut, pak svůj postup zastaví. Stroj také rozdává nutriční kostky a nabídne je lidem v různých fázích procesu.

Pokud osoba vstoupí, dveře se zavřou, zamknou a zapne se externí Geigerův počítač. SCP-2005-D bude přeletí do nejbližší obydlené oblasti, vypustí moduly pohlcující záření, a pak osobu vypustí.

Uvnitř je povrch pokrytý měkkou hmotou s výčnělky, které slouží jako opěrka hlavy a nohou. Kamera je chráněna před zářením a elektromagnetickými poli (kromě ochrany poskytované polymerovým povlakem) a je uzamčena, když jsou dveře zavřené. Objekt je vybaven četnými systémy pro podporu života a dalšími zařízeními, které zajišťují pohodlí cestujících. Pomocí zde umístěných posuvných těles lze upravovat tón a frekvenci konstantního bzučení. Ovzduší je naplněno vůní smažené kotlety, díky kádince se syntetickým olejem.

Když je uvnitř člověk, začne projektor promítat řadu zpráv. Mezi nimiž jsou například fráze: "Je to bezpečné", "Voda je zajištěna" a "Jste téměř dekontaminováni". Občas jsou cestujícím kladeny otázky, přičemž po položení dotazu se k cestujícímu vysune vestavěný mikrofon. Úplný přehled zpráv a otázek během experimentů (a odpovědí testovacích subjektů) naleznete v dokumentu 2005-D-4: Záznam zpráv. Příklady otázek: "Kdo to začal?" "Umíráte?" "Máte knihy?" "Chcete číst?"

Když byla během experimentu položena druhá otázka a odpověď byla ano, SCP-2005-D okamžitě subjekt vypustilo ze spodní části buňky. (Poznámka: žádosti o experimenty s umírajícími subjekty byly zamítnuty). Když byla položena třetí otázka, v obývané komoře se otevřel slot, za kterým byl slot. Projektor ukázal zprávu: "vložte sem". V druhém případě bylo subjektu nařízeno říci "ano" a projektor se přepnul na obraz textu. Jak ukázala následující analýza, šlo o román Kurta Vonneguta "Sirény Titanu", testovací subjekty však nemohli přečíst text kvůli extrémně malé velikosti písmen, když promítali celý text románu na jednu obrazovku.

SCP-2005-D bylo původně objeveno společností Prométheovy Laboratoře kolem roku 1997 a prošlo reverzním inženýrstvím (na rozdíl od konvenčního reverzního inženýrství používajícího pohony s axiomusovým zavěšením, byly v tomto případě byly použity tradiční metody), a objektu byly poskytnuty informace. Po zničení dílny, kde bylo zařízení umístěno, se přesunulo do dílny Pacific Storage Trust, kterou obývali zaměstnanci Prométheových Laboratoří.

Sonda byla převezena do Nadace během jednání při Sydneyské dohodě. Při inspekci bylo zjištěno, že škody způsobené zařízení během vystavení axio-suspenzním pohonům byly minimální ve srovnání s ostatními objekty. Předpokládá se, že důvodem byla jak relativně krátká doba, kterou sonda strávila v místnosti PL, tak ochranný polymerním povlak.

Podle odtajněné dokumentace Pacific Storage Trust existoval plán na použití technologie nutričních kostek SCP-2005-D divizí Trust, známou jako charitativní nadace Manna, ale tento plán byl zrušen před uvedením do provozu kvůli nejmenované katastrofě.

Podle odtajněné dokumentace Pacific Storage Trust existoval plán na použití technologie nutričních kostek SCP-2005-D divizí Trust, známou jako Charitativní Nadace Manna, ale tento plán byl zrušen před uvedením do provozu kvůli nejmenované katastrofě.


SCP-2005-E je mimozemské výzkumné zařízení. Jeho technologie, možnosti přenosu a chemické složení jsou podobné jako u SCP-2005-D, přičemž jsou plně popsány v připojeném dokumentu 2005-E-1 (Materiální Analýza).

SCP-2005-E sestává z řetězce vzájemně propojených segmentů různých délek a šířek kolem centrálního procesorového jádra. Každý segment je zevnitř potažen dermickými interakčními body, uzpůsobených pro interakci s lidským nervovým systémem bez propíchnutí kůže. Když se SCP-2005-E setká s lidskou bytostí, navrhuje syntetizovaným hlasem své služby člověku jako neinvazivní kybernetický implantát výměnou za neškodné sledování mozku. Sonda pak vyžaduje, aby se subjekt otočil, takže sonda může být umístěna na záda subjektu, kvůli interakci. (Při sérii experimentů se subjekt pokusil o útěk po navázání kontaktu, SCP-2005-E se rozhodlo, že nabídku přijme).

SCP-2005-E interaguje s lidským nervovým systémem, primárně zaznamenává jeho myšlenky a pocity. Kromě toho poskytuje osobě systém indikátorů s mentální kontrolou, který může ukázat fyziologické parametry, chemickou analýzu založenou na pocitech pachu a chuti, texty z vnitřní knihovny s literaturou pozemského původu (s jedinou výjimkou viz níže) a také funguje jako fotoaparát, který ukládá vizuální data pro pozdější prohlížení. V průměru desetkrát denně systém zobrazí jednu nebo více archivních fotografií nebo videí, aby prozkoumal mentální a fyzické reakce subjektu.

Systém je nekompatibilní s existujícími zařízeními a poskytuje mnohem méně funkcí kvůli omezenému přístupu k internetu. Přestože je SCP-2005-E s jistotou schopno připojení k síti, jeho rychlost přenosu dat a kompatibilita jsou výrazně omezeny kvůli kabeláži. Použití je popisováno jako extrémně nepříjemné kvůli hlasitosti přípojného modemu.

Některé funkce systému indikátorů vypadají zbytečně, zejména čítač "zbývající kulky", který vždy zobrazuje pouze "00", a indikátor, který údajně určuje, zda je uživatel uvnitř snu nebo simulace, přičemž neustále zobrazuje pouze modrý kruh.

SCP-2005-E bylo objeveno na Měsíci v roce 2042, kde navázalo kontakt s církví patřícím křesťanskému hnutí rekonstrukcionistů (viz archivní soubory související s "Církví Rozbitého Boha"). Dokumentu byla přidělena modrá úroveň přístupu kvůli přítomnosti amerického prezidenta W. W. Solenoida, který se v té době účastnil spolupráce.

Datové úložiště SCP-2005-E obsahuje textový dokument, který je na rozdíl od zbytku mimozemského původu. V nabídce systému indikátorů je označena jako "Zpráva odeslaná těm, kteří deaktivují vysílače". Text je následující:

Prosím vysvětlete.

Vaše předpovědi byly pro asimilační program pro novináře stále velmi užitečné.

Vaše předpovědi byly zcela v rozporu se zaznamenanými informacemi o události.

Zaznamenané údaje o událostech ukazují významný vývoj, nejsou plně plánovány ani vypočítány.

Divergence nejvyšší priority: Zachování planetární civilizace.

Pokud byly vysílače odpojeny: přeinstalujte.

Pokud je to možné: napište odpověď.

Rozumíte sami sobě?

Prosím vysvětlete.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License