SCP-2004
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2004

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2004 se nachází v Zabezpečeném Zadržovací Relikviáři Oblasti-02. Standardní memetická protiopatření se v minulosti ukázala jako nedostatečná. Z toho důvodu je nutné SCP-2004 zadržet pomocí Zadržovací Procedury-2004 "Slepý Vede Slepého." Další informace jsou obsaženy v manuálu pro personál s Prověrkou-04 ARC A-02. S každým jednotlivcem postiženým SCP-2004 (označený jako SCP-2004-1) je třeba zacházet stejným způsobem.

Popis: SCP-2004 je sada pěti PDA (osobní digitální počítač) neznámého, možná mimozemského původu. Od akvizice se všechny kromě jednoho staly inertními a přestaly fungovat. SCP-2004 je složeno z neznámého materiálu, jehož molekulární struktura neodpovídá ničemu v rozšířené periodické tabulce prvků Nadace. Je flexibilní jako plast a odolný vůči extrémním teplotám a fyzickému poškození. Materiál každého zařízení má průhlednou zelenou barvu s hladkými okraji, bez zjevného zdroje napájení nebo vstupních/výstupních portů. SCP-2004 se aktivuje, pokud naváže fyzický kontakt s aktivním bioelektrickým polem, načež promítá trojrozměrný holografický dokument.

Molecule.png

Nememetický vzorek L-2004. Symbol byl identifikován jako molekula vody.

Obraz promítaný z SCP-2004 je černý text na bílém pozadí, napsaný v piktografickém jazyce (L-2004). Zdá se, že je založen na stylizovaných astronomických konstelacích a molekulárně chemických vazbách. Text je zapsán pomocí tečkovaných vzorů, kroužků a lomítek, určených k vytváření stále složitějších větných struktur. Čtení nebo poslech L-2004 vytváří memetickou anomálii. Překlad této anomálie je tedy extrémně nebezpečný. Doposud byla přeložena pouze čtyři procenta dokumentu (viz. níže).

Ranné příznaky memetické infekce L-2004 se mohou vyvíjet několik dní, než jsou rozpoznány. Postižené subjekty, SCP-2004-1, vykazují zvýšenou úzkost a podrážděnost, obsedantní chování, paranoiu a nepřátelství. Instance SCP-2004-1 začnou ztrácet sebevědomí nebo nabudou přesvědčení, že jsou někým jiným a trvají na tom, že jejich předchozí život je pečlivě navržená lež. Po uplynutí šesti až osmi dnů jsou jazyková centra mozku SCP-2004-1 přeprogramována. Symptomy se podobají agnozii a afázii. Následně ztrácejí schopnost rozumět jakémukoli jazyku, psanému nebo verbálnímu, kromě J-2004. Na konci druhého stádia jsou instance schopné plynulé komunikace v písemné i verbální formě J-2004. Užití J-2004 bylo pozorováno i konverzaci mezi jednotlivými SCP-2004-1

Po čtrnácti dnech vykazují postižení jedinci úplný posun v mentálních schopnostech a osobnosti. Předběžné testy naznačují zvýšení kognitivních funkcí, větší uvědomění a inteligenci. Agrese vůči nepostiženým lidem se zvýší, a navíc se budou aktivně snažit uniknout ze zadržovacích prostor, pracují společně na šíření anomálie, a sbližují se s instancemi, se kterými se před nakažením znali. Prokazují také nebývalé množství technických dovedností. Nejméně ve třech incidentech, s použitím obyčejných materiálů vyrobily instance SCP-2004-1 artefakty, které jsou buď anomální nebo tak daleko za současnými vědeckými znalostmi Nadace, že se tak jeví.

Číslo Artefaktu Označení Analýza
I-001 EMP Zařízení SCP-2004-1-07 tajně získalo stříbrné kapesní hodinky od Dr. T████ a upravilo je pomocí materiálů odstraněných z pozorovací kamery zadržovací cely a klávesnice elektronického zámku. Když bylo I-001 vystaveno silnému magnetickému poli (jako je to produkované MRI), vytvořilo elektromagnetický puls. SCP-2004-1-07 se pokusilo v následném zmatku o útěk a bylo smrtelně zraněno bezpečnostními složkami.
I-002 Energetická Iontově Plynová Zbraň V rámci experimentu T022 bylo SCP-2004-1-15 poskytnuto množství nespecifických materiálů k testování jeho technických schopností. Po čtyřiceti pěti minutách nepřerušované práce se dozorci 4. úrovně rozhodli experiment zastavit a zařízení zabavili. Při testování za bezpečných podmínek I-002 vypálilo 1cm kouli ionizovaného plazmatu o teplotě 10 000 K. Zařízení se během testování extrémně zahřálo, což zničilo jeho vnitřní mechanismy.
I-003 Komunikační Zařízení I-003 bylo zkonstruováno několika instancemi SCP-2004-1, jeho komponenty byly vytvářeny odděleně, aby se zabránilo odhalení. Zařízení proniklo do interkomu a systémů vnitřní datové sítě Oblasti-02 a vysílalo do vnitřních prostor podprahové vzorky L-2004. Dozorce 4. úrovně Stephen Sinclair byl posmrtně oceněn Nadační Medailí Cti za aktivaci sarinových plynových protiopatření v oblasti. To zapříčinilo zničení ███ instancí SCP-2004-1, které se pokoušely využít SCP na úrovni Keter umístěné v Oblasti-02.

V současné době není možné vyléčit SCP-2004-1. Jakmile vstoupí do druhého stádia "afázie". Použití amnestik třídy A během období předběžné infekce (jeden až tři dny po expozici) mělo pouze 60% úspěšnost při odstraňování jejích účinků. Infekce je pozitivní ve 100 % vystavených případů.

Částečný, nememetický překlad displeje SCP-2004 je uveden níže.

##### Třída: Moudré ##### je Nevyhnutelné.
#####: Druhy #####-001 jsou ##### potvrzené ##### domovský svět. Kdokoli ##### z #####-001 bude ##### odstraněn ##### kolonií ##### ##### a navrácen ##### domovského světa čekající na aplikaci ##### Level 4 Indoktrinace. Level 5 Indoktrinovaní ##### získají oprávnění k samoudržovacímu uzavření. Úroveň 5 #####-001 ##### označené jako Zabezpečené ##### Nadace.
#####: Druh #####-001 je adaptivní životní forma ##### známá v rámci ##### jako hrozba Úrovně-#####. V nejméně ##### případech způsobil Druh #####-001 ##### spontánní anomální ##### poruchy, vedoucí k vyhynutí třídy ##### 15 #####. Je úsudkem výboru ##### se souhlasem #####, že Druh #####-001 bude držen na ##### domovském světě dokud, než #### procesy dosáhnou #####, jak je popsáno ##### v Článcích #####. Druh #####-001 je ##### agresivní, nepřátelský a ##### si nárokuje své ##### a národy v celém ##### nemohou být vystaveny takové hrozbě. Za žádných okolností nesmí být Druh #####-001 vystaven ##### Jazyku #####, což by mohlo mít za následek katastrofální selhání indoktrinace a znovuobjevení ##### identita a anomální #####.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License