SCP-2003
hodnocení: +1+x
blank.png
refinery-new.jpg

Ozbrojená Oblast-47, ukrytá v ██████ Rafinérii v ████████, ██████

Objekt #: SCP-2003

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2003 je zadrženo v Ozbrojené Oblasti-47, Omezené Zóně Typu 4. V souladu s protokoly Typu 4 musí pracovníci přidělení k výzkumu, zadržování a údržby SCP-2003 podstoupit rozsáhlou kontrolu minulosti a úspěšně zvládnout Kauzální Hoiberg-Kazawa Dotazník. Přístup k samotnému SCP-2003 je omezen pouze pro účastníky projektu XN-SHEPHERD s předchozím souhlasem Ředitele Oblasti-47.

Všechny informace ohledně Determinativních Sad, Událostí se Zvýšenou Pravděpodobností, Osob s označením Magnifier a programu XN-SHEPHERD jsou tajné a přístupné pouze Řediteli Oblasti-47, O5-7 a zaměstnancům obeznámeným s bezpečnostními protokoly SCP-2003.

Zpozorování indikačních dat značně se lišících od parametrů Determinativní Sady XK musí být okamžitě nahlášeno Řediteli Oblasti-47 a považováno za Nouzovou Událost "Existenční Hrozby" Úrovně 5.

Popis: SCP-2003 je zařízení umožňující omezené cestování do a z časových období, které jsou, dle běžné vědy oproti těm v normálním časoprostoru, napřed. SCP-2003 bylo během 25 let navrženo a postaveno Nadací, díky technologii odvozené z SCP-████, SCP-███ a SCP-████. I když jsou technické specifikace a schopnosti SCP-2003 dobře zdokumentované a v případě potřeby reprodukovatelné, vědecké a anomální principy jeho funkčnosti jsou prozatím neznámé.

Po aktivaci je SCP-2003 schopno přemístit živou bytost z její centrální komory do bodu, který se shoduje se současným fyzickým místem, ale nachází se v budoucím čase. Množství času, kterým subjekt cestuje do budoucnosti je přímo úměrné s množstvím energie dodané SCP-2003. Pro zaslání subjektu přibližně sedm měsíců do budoucnosti byl zdokumentován přibližný odhad 3500 kWh, tento vztah se však na vyšších energetických úrovních stává nepředvídatelným.

Subjekty používající SCP-2003 budou v periodě, do které dorazily existovat mezi 15 a 38 týdny, než se spontánně navrátí do jejich původního časového období na místě shodujícím se s jejich aktuální lokací. Z bezpečnostních důvodů byla vytvořena tajná lokace určená pro čekání na návrat agentů do jejich času. Pracovníci se musí nahlásit po uplynutí 98 dnů po aktivaci SCP-2003.

SCP-2003 umožňuje cestování časem pro živé subjekty, ale ukázalo se, že proces aktivace vážně poškozuje většinu typů živočišných a rostlinných tkání. Jedinou doposud dokumentovanou výjimkou byla tkáň související s nervovým systémem živočichů. Ve výsledku musí být personál určený pro cestování SCP-2003 odpovídajícím způsobem připraven (pro podrobnosti vizte dodatečnou dokumentaci).

Testování ukázalo, že za současných podmínek zůstává SCP-2003 funkční a pod kontrolou Nadace do prosince 2348.

Dodatek 2003-A: Obecné Výsledky Výzkumu SCP-2003

Počáteční nasazení SCP-2003 bylo zahájeno v roce 1995 s využitím upraveného personálu k pozorování budoucích podmínek a událostí. Důvodem těchto testů bylo potvrdit povahu cestování pomocí SCP-2003 a pokud možno shromáždit data, která by Nadaci mohla pomoci při potlačování anomálních fenoménů. Výsledky těchto počátečních průzkumných misí prokázaly několik zásadních principů pro porozumění pozorování budoucích událostí:

Data získaná díky SCP-2003 nejsou přesná. Brzké průzkumné mise přinesly obrovská množství dat o tom, co se zdálo být budoucími událostmi. Následné pozorování však prokázalo, že tato data nejsou zcela prediktivní. Shromážděná data dokázala například Nadaci zabránit prolomení zadržení SCP-███ v Oblasti-19 v roce 1997, ale i přes jeho předpověď se v roce 1999 katastrofické zemětřesení na západě Spojených Států (přímo pozorované několika terénními agenty používajícími SCP-2003) nestalo. Jak bylo získáno více dat, metaanalýza řádně kontextualizovala pozorování a přiřadila pravděpodobnosti výskytu významných událostí v budoucnosti.

Zdá se, že někteří jednotlivci neúměrně ovlivňují kauzalitu. Jak Nadace po více výzkumných misích postupně katalogizovala další různé budoucí události, uznala některé z nich za nevhodné pro její misi. První pokusy o ovlivnění těchto událostí se setkaly se smíšeným úspěchem; zatímco manipulace a/nebo eliminace některých jednotlivců dosáhla cíle, jiné pokusy Nadace o ovlivnění těchto událostí nevynesly vůbec žádný výsledek, i přes to, že byly všichni zásadní aktéři zlikvidováni. Metaanalýza potvrdila, že v některých případech akce (nebo samotná existence) jednotlivců bez zjevného vztahu k významným událostem, někdy tisíce kilometrů daleko, mají na tyto události hluboký a okamžitý dopad. Od tohoto zjištění výzkumníci uchovávají databázi těchto jednotlivců.

Existuje několik soudržných "budoucností", které umožňují prospěšnou existenci lidstva. I když se podmínky viděné při každé průzkumné misi trochu liší, existuje několik mírně konzistentních "časových linií", které jsou katalogizované v Nadační databázi jako Determinativní Sady. Většina Determinativních Sad se skládá z kolektivní budoucnosti, která buď činí Zemi nevhodnou pro lidskou civilizaci (a v některých případech pro život celkově), nebo vede k podmínkám přímo nevhodným pro blaho většiny lidstva. Důvod relativního nedostatku dlouhodobých scénářů přežití, pokud vůbec existují, prozatím není znám, stejně jako souvislost se stále narůstajícím počtem anomálních jevů dokumentovaných v celé Nadaci.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License