SCP-1981
hodnocení: 0+x
blank.png
ronreagancutupfs.jpg

Snímky z SCP-1981. Všimněte si přítomnosti SCP-1981-1

Objekt #: SCP-1981

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1981 je třeba uchovávat uvnitř zabezpečené jednotky pro ukládání videí, v archivu médií, v oblasti ██. Pokud je SCP-1981 využíváno, nemělo by být vyjmuto ze svého obalu, ani vystaveno silným magnetům. V divadle Observation Theatre 02 v oblasti ██, byl poskytnut domácí video systém Betamax, analogová televize a video zařízení pro záznam sledování.

Popis: SCP-1981 je standardní betamaxová páska. "Proslov Ronalda Regana" je ručně napsáno na nálepce, plstěným hrotem pera. Laboratorní analýza ukazuje, že SCP-1981 je vyrobeno z běžného materiálu a sériová čísla odpovídají kazetám ze září 1980. Na SCP-1981 původně narazil v prezidentské knihovně Ronalda Regana v roce 1991, úředník, který po shlédnutí SCP-1981 zavolal policii se záměrem najít tvůrce pásky, aby ho mohl obvinit. Bylo provedeno policejní vyšetřování na nízké úrovní, následně byla upozorněna nadace a SCP-1981 bylo zajištěno. Amnestika třídy A byla podána předtím, než bylo █████ oznámeno. Další vyšetřování záznamů knihovny nadačním personálem selhalo v hledání původu nebo stopy o původu SCP-1981.

SCP-1981 je domácí záznam bývalého prezidenta USA, Ronalda Reagana, který promlouvá k mezinárodní asociaci Evangelistů v hotelu Dvojčata (Twin Towers), v Sheratonu, v Orlandu, FL dne 3/8/1983, svým proslovem "zlé říše". Nicméně v 1 minutě a 10 vteřinách se proslov začne těžce odchylovat, dokud nedojde do fáze, kdy nepřipomíná žádný proslov, který kdy Reagan pronášel. Přibližně po 5 minutách se začínají na těle Ronalda Reagana objevovat díry a řezné a tržné rány, bez jakéhokoliv zdroje, který by tato zranění způsoboval. Navzdory stále se objevujícím ranám, které by obyčejného člověka dávno zabili, Reagan pokračuje v proslovu, dokud nejsou jeho hlasivky zničeny nebo dokud nedojde páska do statického stavu, což je v čase 22:34.

Po navrácení SCP-1981 na začátek a opětovném přehrání má Reagan úplně nový proslov, velmi často radikálně odlišný od toho předchozího. Témata těchto řečí obsahovala: mučení, obtěžování dětí a rituální obětování. Trauma a zranění způsobené na Reaganovi se tak též mění. Byla pozorována zranění typu: probodnutí, zmrzačení genitálií a [VYMAZÁNO]. Zhruba v jednom ze sedmi přehraní SCP-1981, nahradí jednoho člena Reaganova tisku postava, oblečená v černé róbě a kuželovité kapuci, tato postava dostala označení SCP-1981-1. Význam vzhledu SCP-1981-1 není v současné době znám.

Reaganovy proslovy jsou většinou nesouvislé, postrádají jakýkoliv druh tématické struktury a jsou složeny z nesmyslných anekdot a podobenství. Nicméně, Reagan se příležitostně zmíní o událostech z budoucnosti, o kterých není možné aby věděl nebo je předvídal. Mezi zmíněné události patří: 11. září, výsledky ruských voleb z roku 2008 a █████ ██████████. Z tohoto důvodu byla věnována spousta času a námahy do nahrávání, při každém přehrání SCP-1981. Pokusy o replikaci SCP-1981 na obdobnou betamaxovou pásku se setkaly s neúspěchem, avšak kamery použité k zachycení jednotlivých proslovů uspěli a všechny proslovy byly nahrány. Proto jakékoliv sledování SCP-1981 musí být nahráno na dodanou kameru. Tento záznam musí být poté předán Dr. B█████, vedoucímu projektu, k následné kontrole.

Roky přirozeného magnetického rušení vážně snížily kvalitu signálu SCP-1981, což znesnadňuje vyhledávání důležitých informací, při přehrávání. Krom toho byla zranění a mrzačení prováděná na Reaganovi popsána sledujícími, jako "velmi znepokojivá", z tohoto důvodu se doporučuje, aby každý člen personálu pociťující po shlédnutí SCP-1981 přecitlivělost, nebo se mu dělá špatně, aby navštívil psychiatrické zařízení nacházející se v oblasti.

Protože v době zadržení SCP-1981 byl Ronald Reagan stále naživu, byl kolem něj rozmístěn sledovací systém, aby bylo případně prokázáno spojení mezi ním a SCP-1981. Žádná spojitost nebyla nikdy potvrzena, ale Ronald Reagan si často stěžoval na noční můry. Na tyto noční můry si ale stěžoval jen do doby, kdy bylo jeho mentální zdraví narušeno Alzheimerovou chorobou.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License