SCP-197
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-197

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-197 je v oblasti pod dohledem výzkumného týmu Beta-5 “Green Thumbs”, který je k tomuto objektu přidělen. Rostliny pěstované v SCP-197 mohou být odstraněny pouze s povolením samotné rostliny, Dr. Kingsleyho a příslušných dokumentů. Dotyčná osoba musí být také vybavena patřičnými dokumenty. Rostliny odebrané z SCP-197 mají být monitorovány a v případě potřeby mohou být navráceny.

Kvůli utajení bylo SCP-197 vyprázdněno a opuštěno. Tato stavba, stejně jako několik sousedních, byly za pomoci místních úřadů určeny k demolici. Bezpečnostní pracovníci by měli jednou týdně zkontrolovat areál a jeho okolí, případně odstranit veškerou nalezenou vegetaci. Otevřený oheň se nedoporučuje, pokud není potřeba zcela zničit veškerou vegetaci v rámci SCP-197. Jednou měsíčně by měly být aplikovány herbicidy, aby se zabránilo růstu rostlin.

Popis: SCP-197 je skleník umístěný v ████ ████ █████████, █████████. V současné době je objekt opuštěn, avšak předchozí podmínky omezení předpokládaly použití SCP-197 jako skleníku pro pěstování rostlin. Většina anomálních vlastností SCP-197 se projevuje ve skleněné struktuře skleníku, avšak údaje shromážděné při odchodu z SCP-197 ukazují, že objekt ovlivňuje také okolní prostor, který vykazuje zhoršení, které odpovídá stavu SCP-197.

Rostlinné organismy pěstované uvnitř SCP-197 získávají další vlastnosti, jako je sebeuvědomění, smyslové vnímání, racionalita, schopnost mluvit a pohybovat se, navzdory absenci nervového systému, mozku, smyslových orgánů, hlasivek a potřebných svalů.

Tyto rostliny také velmi rychle rostou a žijí mnohem déle. Rostliny, které kvetou pouze v noci, nebo po omezenou dobu, kvetou díky SCP-197 neomezeně dlouho. Organismy odstraněné z SCP-197 ztrácejí své anomální vlastnosti, ale zůstávají stejně zdravé a silné jako ve skleníku.

Organismy, které ztratily svou mysl poté, co opustily SCP-197, ji znovu získají, pokud budou vráceny zpět do skleníku. Jejich charakter a povaha se nemění. Až na pár výjimek nepřikládají velký význam jejich schopnosti myslet a často souhlasí s tím, že opustí SCP-197, i když ve vnějším světě budou obyčejné a neschopné smyslového vnímání.

Všechny organismy oživené pomocí SCP-197 jsou velmi přátelské a rády spolupracují s pracovníky Nadace, včetně masožravých rostlin, které byly vysazeny ve skleníku jako součást experimentu 197-63 "Seymour". Práce v SCP-197 je dobrá psychoterapie pro zaměstnance a agenty, kteří prošli náročnou misí nebo prošli traumatickou událostí. Práce s oživenými rostlinami měla téměř ve všech případech pozitivní vliv na psychiku zaměstnanců.

Pod vedením Dr. Kingsleyho byla zavedena distribuce rostlin pěstovaných v SCP-197 do místní populace. Pozitivní dopad na chudé městské čtvrti v okolí SCP-197 se projevil téměř okamžitě, míra kriminality se snížila a životní úroveň zlepšila. Tyto hodnoty se po odstranění SCP-197 z oblasti značně zhoršily. Výzkum Dr. Kingsleyho potvrdil, že expozice SCP-197 vytváří druh symbiózy mezi populací a vegetací.

Poznámka: Experimenty a pokusy o uskladnění SCP-197 byly přerušeny po incidentu 197-a644. Bezvládné tělo Dahlii Kingsleyové bylo nalezeno ve skleníku, přičemž hlava byla oddělena od těla a zůstala ležet v prázdném květináči, který byl ovinut výhonky vinné révy, která rostla v SCP-197, než byl skleník objeven. Dahlia byla dcerou Dr. Kingsleyho, vedoucího výzkumníka a zkušeného botanika. V době smrti nebyl v SCP-197 nikdo kromě ní. Toto je první případ agresivního chování organismů pěstovaných v SCP-197. Rostlina zodpovědná za zabití srovnávala svou činnost s výběrem hezké květiny a nevykazovala žádné výčitky, i když vyjádřila znepokojení nad reakcí Dr. Kingsleyho. Všechny organismy distribuované z SCP-197 byly opět shromážděny a zničeny. Zničení rostlin uvnitř SCP-197 následovalo po opuštění oblasti, s výjimkou břečťanu [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License