SCP-1962
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1962

Třída Objektu: Safe-reliquia

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1962 musí být drženo v plastovém boxu v Relikviářní Oblasti-62. Testy SCP-1962 vyžadují povolení od Dr. Stephensonové a Výzkumníka Shorta. Během testování musí být vždy noseny rukavice. V případě, kdy by došlo ke kontaktu s SCP-1962 mimo testování, jeho propojení se subjektem musí být, pokud možno, okamžitě přerušeno. Pokud by toto selhalo, subjekt musí být uveden do celkové anestezie před odstraněním SCP-1962.

Popis: SCP-1962 je Egyptský chopeš1 dlouhý 52 centimetrů, přibližně z období 1780 př.n.l.. Většinu jeho povrchu pokrývají hieroglyfy, obvykle volající po udělení moudrosti a chrabrosti srdci uživatele. Při získání bylo SCP-1962 velmi zašlé; objekt byl očištěn bez způsobení jakékoliv změny v jeho funkci.

SCP-1962 obsahuje vnitřní dutinu nacházející se po celé délce jeho čepele a celkovým objemem přibližně 21 cm3. Testy prokázaly, že tato dutina je vyplněna živou srdeční svalovou tkání, patřící muži středovýchodního původu. Jak je tato tkáň stále funkční, není známo.

Kdykoliv živý člověk uchopí SCP-1962, tak na místech doteku kůže a SCP-1962 rapidně vyroste srdeční svalová tkáň. Tato tkáň penetruje kůži subjektu a spojí se se škárou, čímž efektivně propojí subjekt s SCP-1962. Tkáň se také bude dál rozšiřovat po kůži subjektu směrem k srdci, kde se zavrtá do těla subjektu a nakonec utvoří kontakt a spojí se se srdcem subjektu. Tento proces zabírá přibližně čtyři minuty, a bylo popsáno, že způsobuje silný pocit svědění. Odseknutí SCP-1962 od subjektu v tomto časovém úseku zastaví tento proces bez škodlivých následků.

Po dokončení tohoto procesu, elektrické signály vycházející z SCP-1962 přebijí přirozenou funkci sinoatriálního uzlu a zregulují srdeční tep subjektu. Obvykle zůstane tepová frekvence na 75bpm,2 bez ohledu na fyziologický stav subjektu.

Jestliže se subjekt pokusí použít SCP-1962 jako zbraň, signály vytvářené SCP-1962 se stanou rapidními a nepředvídatelnými, pohybující se v rozmezí mezi 140 a 190 bpm. Tento vysoký, nepravidelný srdeční tep často způsobí symptomy arytmie, včetně únavy, dušnosti, a omdlévání. Pokud subjekt utrpí během této fáze otevřenou ránu do hlavy, krku nebo torsa, SCP-1962 způsobí, že subjekt zažije srdeční tep o velikosti větší než 260 bpm, rychle vedoucí k těžkému poškození srdce, a smrtelné zástavě srdce.

SCP-1962 zůstane propojeno se subjektem až do smrti subjektu, poté se odpojí od srdeční tkáně na kůži subjektu. Násilné odstranění SCP-1962 předcházející proběhnutím tohoto procesu, způsobí, že srdce okamžitě přestane pracovat.

Dodatek 1962-1: Dokumenty získané z hrobky Wegafa3 se zmiňují o výrobě chopeše, který měl svému držiteli značně zlepšit reflexy, zvýšit odolnost vůči bolesti, a poskytnout znalost různých bojových technik tím, že se spojil přímo se srdcem držitele. Bylo spekulováno, že SCP-1962 bylo pokusem o vytvoření meče s výše uvedenými vlastnostmi.

V současné době neexistují žádné důkazy, co by nasvědčovaly tomu, že SCP-1962 poskytuje propojenému subjektu jakékoliv neobvyklé vlastnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License