SCP-196
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-196

Třída Objektu: Euclid/Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-196 musí zůstat zcela neznalé o jakýchkoliv informacích svého zadržení. Subjekt musí být držen v cele o dvou místnostech uvnitř Oblasti-17. Tato cela musí být vybavena vším, o co SCP-196 požádá, pokud žádost nevykazuje zjevné pravděpodobné smrtící použití a neporušuje žádný postup Zadržovacích Procedur. Subjekt musí žít společně s nejméně jedním (1) členem bezpečnostního personálu s prověrkou 2. úrovně, který musí být vyzbrojen výhradně nesmrtícími zbraněmi. Subjekt se smí volně pohybovat po zařízení, pokud je doprovázen alespoň jedním (1) členem bezpečnostního personálu Oblasti-17. Všichni zaměstnanci pod 3. Úrovní bezpečnostní prověrky byli informováni, že se jedná o objekt Třídy Safe. SCP-196 souhlasilo s nošením satelitního sledovacího náramku. Subjektu bylo řečeno, že odstranění tohoto náramku bude mít za následek jeho smrt, ale ve skutečnosti tomu tak není. SCP-196 nevykazuje žádné mimořádné fyzické schopnosti, pravděpodobnost úniku je tedy zanedbatelná.

Popis: SCP-196 je zřejmě muž středního věku, menší než dva (2) metry, afroamerického původu. Tvrdí, že je mu čtyřicet sedm let. Subjekt má černé vlasy a hnědé oči. Nevykazuje žádné abnormální fyzické znaky. Subjekt vykazuje všechny základní potřeby normálního člověka. Subjekt má IQ 109, což je v normě. Psychologické vyšetření subjektu ukázalo, že trpí institucionalizací a Stockholmským syndromem ve vztahu k bezpečnostnímu personálu Nadace. SCP-196 nemá vlastnosti či schopnosti příznačné pro řadové objekty třídy Euclid.

Poznámka: Provedl jsem všechny testy a vyšetření říká, že ten chlap je normální. -Dr. ███████

Dodatek 196-01: Informace o původu SCP-196 a následnou klasifikaci objektu jako Třídy Keter jsou dostupné v dokumentu #196-01 pouze pro zaměstnance se 4. Úrovní bezpečnostní prověrky.


== VYŽADOVÁNA ÚROVEŇ PROVĚŘENÍ 4 ==

Bezpečnostní prověrka je vyhovující: Přístup povolen

Dodatek 196-01: dokument #196-01

SCP-196 se objevilo v ██:██:██ dne █/██/200█ uvnitř Oblasti-██. SCP-196 tvrdí, že bylo přijato na █████ v roce 201█ prostřednictvím standardních postupů náboru členů personálu Třídy D pro testování SCP-███. Subjekt také tvrdí, že jeho mladší já v současné době žije na jiném místě, přesněji na ██████████, ████████. Genetické identifikační kontroly potvrdily, že SCP-196 se v minulosti setkalo s bezpečnostním personálem Nadace, a to při incidentu v Oblasti-17 dne ██/█/196█. Během tohoto incidentu bylo SCP-196 mnohem starší a bylo zabito ochrankou při pokusu o vloupání do této Oblasti. SCP-196 nebylo v té době Nadaci známo jako nic jiného než osamělý lidský útočník; bylo však zjištěno, že má u sebe SCP-███ a několik čistě světských zbraní.

Zatímco událost tohoto druhu by za normálních okolností vedla k ukončení života jedince, aby se zabránilo potenciálnímu katastrofickému paradoxu, budoucí já SCP-196 je již mrtvé. To znamená, že pokud by mu bylo dovoleno zemřít, mohlo by dojít ke katastrofickému paradoxu, který by poškodil nebo zničil momentální kontinuitu. SCP-196 musí být udržováno naživu, dokud se nerozhodne a úspěšně se mu nepodaří uniknout z vlastní vůle a nějakým způsobem se nevrátí zpět, aby zažil svou vlastní smrt, zatímco má u sebe SCP-███.

Je důležité podotknout, že kvůli potenciálnímu paradoxu musí být SCP-196 drženo daleko od svého mladšího dvojníka na ██████████, ████████. Navíc musí být k mladšímu já SCP-196 trvale přiřazen tajný pozorovací tým, aby byl chráněn život SCP-196. Tato specializovaná bezpečnostní jednotka by jinak neměla zasahovat. Neumožnění přirozeného vývoje časové linie by mohlo vést k poškození nebo zničení momentální kontinuity. Z těchto důvodů musí být SCP-196, přestože je jinak světské, pečlivě sledováno a bylo klasifikováno jako objekt Třídy Euklid/Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License