SCP-1959
hodnocení: +1+x
blank.png
1959-new.png

Fotografie SCP-1959 pořízená dne ██/██/2010

Objekt #: SCP-1959

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: V současné době není SCP-1959 uskladněno. Veškeré observatoře do 50° na sever a 73.2° na jih od rovníku by měly být zapsány do seznamu pozorovatelů Nadace, každý, kdo viděl objekt, musí dostat amnestikum. Pokud je objekt zajištěn, měl by být přesunut do speciální zadržovací jednotky, která byla pro něj vytvořena v Oblasti-██.

Popis: SCP-1959 je bílý, neoznačený vesmírný skafandr, podobný (s výjimkou některých detailů) sovětskému skafandru SC-1, který byl použit během vesmírného programu Vostok. Zdá se, že skafandr je nezničitelný. Hledí helmy je silně poškozeno a je špinavé, což znemožňuje rozpoznat, co je za ním. K dnešnímu dni se žádný pokus o komunikaci s SCP-1959 nezdařil. Objekt také vyzařuje silné gama záření.

SCP-1959 obíhá kolem Země mírnou konstantní rychlostí. Objekt se pohybuje mezi nízkou a vysokou oběžnou dráhou. SCP-1959 prorazí jakoukoli překážku v jeho cestě, což způsobuje vážné poškození satelitů.

I když je objekt schopen samostatných pohybů, většinu času zůstává nehybný. Na druhou stranu, když se SCP-1959 pohybuje, jeho gesta ukazují, že subjekt uvnitř obleku má velký strach, a někdy se pokouší rozbít hledí helmy. Byly zaznamenány případy, kdy SCP-1959 zůstalo na stacionární pozici po určitou dobu a za chvíli se opět začalo pohybovat na oběžné dráze. Podle těchto pozorování se zdá, že subjekt uvnitř skafandru odolává nějaké neviditelné síle, než se opět tažen dál.

Dodatek 01: SCP-1959 bylo poprvé detekováno posádkou [DATA VYMAZÁNA] dne ██.█.1971, když se pohybovalo na nízké oběžné dráze. Objekt byl pozorován po dobu tří hodin, po níž posádka ztratila skafandr z dohledu.

Dodatek 02: "Po několika studiích Sovětského vesmírného programu a odtajnění informací můžeme s jistotou říci, že SCP-1959 je Aleksei ████████, Andrei ███████ nebo Sergei ████████. Další výzkum je nezbytný k úplné identifikaci SCP-1959." —Dr. ███████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License