SCP-1936
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1936

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1936 je zadrženo za dvoumetrovým elektrickým plotem, opatřeným dalšími bezpečnostními prvky a hlídkujícím personálem. Zadržená oblast je přibližně kruhová a měří v průměru 1 km. Bezpečnostní kamery jsou nainstalovány pro kompletní přehled o oblasti. Expedice do SCP-1936 musí být doprovázeny ozbrojeným personálem podle specifikací Bezpečnostního Ředitele Zóny-37. Personál nesmí vstupovat do prostorových anomálií bez přímého příkazu, přičemž podmínky takového příkazu budou záviset na nedávné anomální aktivitě uvnitř SCP-1936.

Zóna-37 byla vytvořena na kraji města pro podporu těchto operací a kvůli prvotnímu testování a klasifikaci objektů získaných z SCP-1936. Jakmile budou klasifikovány, jsou tyto objekty poslány do patřičné Nadační Oblasti pro dlouhodobé uskladnění.

Mrtvé biologické vzorky získané z SCP-1936 musí být drženy pod přísnou karanténou v Zóně-37. Pokud budou vzorky prohlášeny za nebezpečné boudou spáleny. V případě, že bude uvnitř SCP-1936 nalezen živý vzorek, výzkumný personál se okamžitě stáhne z oblasti a Mobilní Úderná Jednotka Zéta-29 (“Mad Mountaineers”) bude vyslána, aby vzorek získala a přivedla zpět.

Popis: SCP-1936 označuje město Daleport v Nové Anglii. Roku 1997 se město stalo obětí vysoce destruktivní události, nebo celé řady vysoce destruktivních událostí. Během té doby nebyla Nadace schopna vstoupit do města, nebo pozorovat tyto události, kvůli přítomnosti SCP-1936-1, mlhy v oblasti Daleportu, která pokryla celé město. (Pro více informací, viz Pokus o Průzkum 1936.) Tato anomálie již nadále není přítomná v SCP-1936, neboť zmizela přibližně týden po svém prvním objevení.

Dimenze zbývajících budov byly značně pozměněny a velké množství z nich se stalo topologicky nestabilními. Vyšetřování objevilo prostorové anomálie zahrnující místnosti, které se zmenšují, když do nich někdo vstoupí, až nakonec kompletně zamezují vstupujícím osobám pohyb,1 dveře které vedou v různou dobu do různých míst a chodby, které přestože vedou na jedno místo, rovněž vedou do několika různých lokací naráz.2

Žádní přeživší anomálních událostí, které Daleport postihly, nebyli nalezeni uvnitř města, ovšem byly nalezeny ostatky velkého počtu Daleportských občanů. Příčiny smrti se různí, ale zdá se, že velký počet z nich spáchal sebevraždu. V mnoha případech mají samotné ostatky osob anomální vlastnosti, pravděpodobně následkem anomálních událostí, které postihly celé město. Některé z těchto anomálních ostatků zahrnují:

  • Hromada vnitřností a útrob schopná zachytit rádiové přenosy ze vzdálenosti až šest mil. Zvuk je vytvářen pomocí vibrací tkáně. Subjekt byl rovněž nalezen s malou rostlinou, která vydávala malý neustálý plamínek.
  • Torzo zaseknuté ve zdi. Slabé pohyby torza byly zaznamenány, když vyšetřovací personál promlouval. Krev se neustále objevuje patnáct centimetrů nad torzem.
  • Tělo postaršího muže s vypíchnutýma očima. Z očních důlků, nosu, úst a uší subjektu se bez přestání valí popel bez žádného viditelného zdroje.
  • Několik lidských mrtvol objevených v řadě na Main Street. Maso, kůže a kostní tkáň byly odebrány z kruhové části jejich čel. Kůže a mozková tkáň okolo rány je zuhelnatělá.
  • Každý den v 19:42 se před Johnsonovou veřejnou knihovnou objeví několik levitujících torz, která napodobují pohyb běhu a míří na jihozápad po Market Road. Tři minuty po svém objevení torza opouští cestu a mizí.
  • Tělo mladé ženy pohybující se směrem nahoru, když je na něj vyvinuta jakákoliv síla, nehledě na její směr.3

Záznamy z Pokusů o Průzkum-1936:

Vzhledem k neznámému stavu Daleportských občanů byly do SCP-1936-1 podniknuty jak průzkumy s posádkou, tak bez ní, aby se určilo, zda je bezpečné do SCP-1936-1 vstoupit, určit povahu SCP-1936-1 a jeho efekt a pokud možno, zajistit možnou evakuaci civilistů. Tyto expedice proběhly v rámci několika dnů tak, jak do oblasti dorazily zdroje.

Získané Materiály-1936:

Velké množství dokumentů bylo získáno z SCP-1936. Předpokládá se, že byly sepsány obyvateli města.

Bezpečnostní kamery a další video nahrávací zařízení během incidentu nahrávaly.

Při analýze získaných dokumentů, pro identifikaci důvodu, pro objevení SCP-1936-1, bylo objeveno mnoho odkazů na kult jménem Společnost Vítězství.

Video záznam získaný z kamery nalezené na střeše během průzkumu poblíž kostela v centru Daleportu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License