SCP-1915
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1915

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1915 je drženo v humanoidní zadržovací jednotce, jež si samo upravilo. Nábytek ani výživu není nutné dodávat, neboť si je SCP-1915 obstarává samo. Jeden člen bezpečnosti musí doprovázet SCP-1915 během jeho každodenní vycházky po označeném dvoře. Drahé, či citlivé vybavení se nesmí dostat do blízkosti SCP-1915.

Popis: SCP-1915 je muž evropského původu průměrné postavy a výšky ve věku 33 let, jež byl identifikován jako █████ ███ ██████ podle dokumentů, které u sebe v době zadržení měl. Vyšetření jeho osobního života neobjevilo žádné příbuzné, ani blízké přátele. Anomální povaha SCP-1915 sestává z lokalizované kauzální abnormality, které neguje jakékoliv dlouhodobé změny jeho těla, osobnosti, vzpomínek, nebo životního stylu. SCP-1915 mění realitu ve své blízkosti podle potřeby tak, aby si uchovalo svůj osobní status quo. Efekty SCP-1915 jsou do velké míry omezené na manipulaci s neživou hmotou či vnitřními mentálními procesy a nejsou tedy schopné permanentně ovlivnit živé tvory, kromě SCP-1915. Nezdá se, že by si SCP-1915 bylo vědomo svých anomálních vlastností a vzhledem k jeho vyjádřené nespokojenosti, během několika provedených rozhovorů, nad nimi nemá žádnou kontrolu. SCP-1915 si není vědomo svého zadržení a věří, že je stále zaměstnáno v kancelářích nyní zaniklé korporace ██████, kde bylo nalezeno.

Dodatek-1915-A: Záznam incidentů 1915

Dodatek-1915-B: Záznam z rozhovoru SCP-1915-3

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License