SCP-1913

hodnocení: 0+x
blank.png
Objekt#: SCP-1913
Úroveň3
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
kritické

Přidělená Oblast Oblastní Ředitel Vedoucí Výzkumu Přidělená Úderná Jednotka
Oblast-45 Dr. Harold Crot VYMAZÁNO Konvoj Omega-8 ("The Cats In The Cradle")

Aggie.png

SCP-1913-1

Speciální Zadržovací Procedury:

REVIZE-8:
(04/12/191█)
Všechny instance SCP-1913 musí být zadrženy alespoň 1600 km daleko od sebe, v zónách kde Nadace vybudovala nezávislé Oblasti (pro konkrétní umístění každé instance SCP-1913 viz dokument 1913-53).1 Každá z instancí SCP-1913 musí být umístěna uprostřed skleněného trubkového prstence s poloměrem 4 m. Vnitřek těchto skleněných prstenců musí být vyplněn sírovým prachem.

Personál musí nosit latexové rukavice při nošení SCP-1913-1 a vždy se musí vyhýbat styku s kůží. Pokud dojde k nechráněnému kontaktu s pokožkou musí si personál okamžitě umýt ruce od jakékoliv látky připomínající inkoust. Pokud se ale začnou rozšiřovat skvrny, nakažený personál musí být před rozšířením symptomů okamžitě terminován.

Zranění zaviněné SCP-1913-2 mohou vyžadovat terminaci pokud není možno je vyléčit. Zaměstnanci si musí před vstupem do cely SCP-1913-2 svléct jakékoliv viditelné brnění či laboratorní plášť aby se předešlo jakékoliv provokaci.

Cela SCP-1913-3 musí být odolná vůči ohni a výbuchům. Vstup do cely SCP-1913-3 není povolen.

Popis: SCP-1913 je termín označující 3 odlišné entity, označené jako SCP-1913-1, SCP-1913-2 a SCP-1913-3. Instance SCP-1913 nevykazují známky smrtelnosti, ať už se dokáží regenerovat z fatálních zranění, nebo se objeví vedle místa jejich ‘smrti’ když bylo jejich tělo do hodiny zničeno. Všechny instance SCP-1913 vykazují extrémní averzi vůči síře, ať už nechtěně či se jí nemohou dotknout nebo jí bez pomoci nemohou překročit.

SCP-1913-1 je inteligentní keramická socha vysoká 20.5 cm a vážící 8.3 kg znázorňující kočku. Na spodku SCP-1913-1 je vyryté jméno ‘Agatha’, a na nose, uších a čele je vydekorovaná bílým leskem, a kolem očí, tlamy a na tlapkách má černou substanci podobnou inkoustu. SCP-1913-1 je schopno komunikace hlasem mladé dívky vycházejícího zevnitř sochy. SCP-1913-1 dává najevo pohrdání vůči Nadačnímu personálu, ale po vyhrožení zatřesením svého kontejneru spolupracuje. SCP-1913-1 poskytlo značné informace o schopnostech a důvodech pronásledování ostatními instancemi SCP-1913, je také známo že neposkytuje informace nebo vydává nepravdivá tvrzení týkající se jejího zadržení, například neuvádí důvody své nenávisti vůči síře.

Inkoust pokrývající oči, tlapky, a tlamu SCP-1913-1 se skládá z 50.9% vody, 48% prachu, 0.9% soli, a 0.2% železa. Při kontaktu s pokožkou živého subjektu se tato substance vstřebá póry subjektu. V závislosti na množství inkoustu se zasažené oblasti rychle začnou rozpouštět a nakonec zmizí. Zdá se že subjekt nezemře dokud nebude rozpuštěno celé tělo, navzdory zmizení životně důležitých orgánů. Pokud byl trup rozpuštěn, ale končetiny subjektu zůstávají, i tak ale budou nadále fungovat dokud se úplně nerozpustí, obvykle se pokouší pohybovat po podlaze a chytat blízké předměty nebo nohy.

Nezdá se že je inkoust SCP-1913-1 schopen se šířit po objektech, mrtvolách, mrtvé tkáni jako třeba vlasech či nehtech, nebo těch kteří se SCP-1913-1 v posledních 8 hodinách a je schopné rozpouštění jen živé tkáně. Pokud se nestřetne s krevním oběhem subjektu, omytí zasaženého místa postačí k potlačení efektů, i přes možné zjizvení kůže. Inkoust SCP-1913-1 je neškodný po zředění vodou.

SCP-1913-2 je oživlí lidský skelet pokryt tmavou srstí a prachem, který mu dává vzezření ženského humanoida. Kostra SCP-1913-2 je podobná té lidské, s výjimkou lebky a prstů, které by se dali přirovnat těm kočkovité šelmy. SCP-1913-2 je schopné pohybovat se rychlostí až 65 km/h a to i přesto, že chybí tkáně potřebné pro pohyblivost.

Nezdá se že by bylo SCP-1913-2 inteligentní, a zdá se že se chová podle pokynů které mu podají buď SCP-1913-1 nebo SCP-1913-3. Předpokládá se že SCP-1913-3 naučilo SCP-1913-2 aby zaútočilo na kohokoliv kdo má buď laboratorní plášť nebo standardní brnění nošené Konvojem Omega-8 (původně známého jako "The Cats In The Cradle") vzhledem k těmto specifickým podmínkám se zdá, že se tak stalo již před Událostí-1913-3. V opačném případě je SCP-1913-2 nečekaně neškodné, pokud nebude vyprovokováno nebo nebude-li mít k dispozici dostatečné množství jídla.

SCP-1913-2 na své oběti zaútočí pouze při vyprovokování, většinou drápáním. Nicméně, i přes extrémní poškození orgánů a ztrátu krve, SCP-1913-2 není schopno usmrtit svou oběť. Subjekty budou vykazovat známky života dokud neutrpí smrtelná zranění od jiného zdroje, což zahrnuje neanomální zranění a také působení inkoustu SCP-1913-1. Pokud byl orgán nebo končetina od subjektu oddělen, budou nadále žít nezávisle na subjektu. Subjekt zůstane na živu pokud orgán oddělen SCP-1913-2 zemře.

SCP-1913-2 bude pokračovat v útoku na oběť, dokud se oběť nepřestane pohybovat, obvykle šokem, nebo pokud SCP-1913-2 nevyprovokuje jiný subjekt. Přestože SCP-1913-2 nevyžaduje žádné látky pro přežití, projevils sklon ke konzumaci masa svých obětí a v případě nedodání potravy bude rozrušené. SCP-1913-3 označuje SCP-1913-2 jako „Telly“.

Freddie.png

SCP-1913-3. Klikněte pro plnou velikost.

SCP-1913-3 vypadá jako dospělý samec černého labradorského retrívra (Canis lupus familiaris), jemuž schází tlama, čenich a oči. Obličej SCP-1913-3 sestává z několika nerovných děr znázorňujících smějící se tvář, která emituje bílé tlumené světlo. SCP-1913-3 je inteligentní a označuje se jako ‘Freddie’. SCP-1913-3 odmítá podrobnější rozebírání důvodů pronásledování SCP-1913-1 nad rámec „rodinných záležitostí“, ale bylo oznámeno že SCP-1913-3 nechce SCP-1913-1 nikaj ublížit. Informace od SCP-1913-1 naznačují změnu fyzické podoby SCP-1913-1, ale nejedná se o potvrzené informace.

Když SCP-1913-3 narazí do nějakého objektu či subjektu, začnou z děr na obličeji SCP-1913-3 vycházet šedě zbarvené plameny. Takto vyprodukované plameny dosahují teploty až 1200 °C (~2192 °F), a mají očekávaný účinek při kontaktu s neživými předměty.

Ohně které začaly kvůli kontaktu s těmito plameny budou hořet do té doby dokud nebude pokožka subjektu zcela zpálená, nebo dokud nebudou uhašeny. Subjekt utrpí závažné popáleniny po kontaktu s SCP-1913-3, které většinou vyústí v kompletní ztrátu sluchu, zraku a hmatu. Pokusy o terminaci obětí SCP-1913-3 byly úspěšné pouze při rozpuštění inkoustem SCP-1913-1. Pokud je ‘blokováno’ dostatečným množstvím síry, SCP-1913-3 je schopno určit lokaci ostatních instancí SCP-1913. SCP-1913-3 má pravidelné výkyvy nálad, od pasivního po agresivní chování, přičemž často nadává na zadržovací personál. Od 24. března 191█ je SCP-1913-3 zodpovědné za nejméně dva velké požáry.

Nález SCP-1913-1: Dne 03/24/191█, bylo v V███████ přístavu po zkoumání místního vraku lodi nalezeno SCP-1913-1. Agentka Crowely našla SCP-1913-1 ve vraku lodi ███████, která byla údajně na cestě do New Yorku, místo toho ale plula do S████. Ve vraku byla nalezena 2 těla, ale zbylý 2 pasažéři byly nezvěstní.
Po seznámení s vlastnostmi SCP-1913-1, byly ve vodách V███████ vysazeny dva záchranné čluny naplněné 2█ plné mrtvol, aby odvedli pozornost Zájmových Skupin. Mrtvými těly byli zaměstnanci třídy D, kteří zemřeli během testování. Vzhledem k havarijnímu stavu lodi před plavbou bylo propadnutí ███████ prohlášeno za způsobené mechanickým stavem lodi.

Hlášení o střetu-001: Potom co dne 04/02/191█ dorazilo SCP-1913-1 do Oblasti-██, SCP-1913-2 a SCP-1913-3 na oblast zaútočili, což zapříčinilo aktivaci nouzových evakuačních protokolů. SCP-1913-2 opakovaně hodilo SCP-1913-3 na únikové vozidlo ve kterém se nacházelo SCP-1913-1, což vozidlu způsobilo značné škody před tím než odjelo. Zájem SCP-1913-2 a SCP-1913-3 o SCP-1913-1 vedl k vytvoření konvoje Omega-8 a ke společnému pojmenování těchto tří entit.

Hlášení o střetu-015: Následující pokusy o zadržení SCP-1913-2 nebo SCP-1913-3 selhaly. SCP-1913-2 a SCP-1913-3 zatím nepřestaly pronásledovat konvoj Omega-8. Neustálý pohyb SCP-1913-2 a zjevná znalost Nadačních vozidel a neustálá explozivní povaha SCP-1913-3 stěžují jejich zadržení. Byly použity uspávací šipky, zásahy vodou, oheň a střelba, ale ani s jednou entitou to nic neudělalo.

Hlášení o střetu-29: SCP-1913-2 a SCP-1913-3 následovaly a útočili na Konvoj Omega-8, zatímco přijímaly zásoby z Oblasti-45-A. Konvoj Omega-8 požádal o posily, před příjezdem byl ale zlikvidován. Dr. Hayward a Agentka Crowelyová se pokusili vylézt na střechu a čekat s SCP-1913-1 na evakuaci, ale byli odvedeni do výzkumné laboratoře 1██, kde Agentka Crowelyová zabránila SCP-1913-3 převzetí SCP-1913-1, což zabránilo terminaci Dr. Haywarda. Další informace viz Rozhovor 1913-A. SCP-1913 bylo překlasifikováno na Euclid.

Rozhovor 1913-A:

Dotazovaný: Agentka Crowelyová

Dotazující: Dr. Toki

<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

Agentka Crowelyová: Můžu říct něco na nahrávku?

Dr. Toki: Což- Oh, poslužte si.

Crowelyová: To děcko je super, ale je tak nezkušenej. Právě vyšel ze školy; stěží vůbec zná rozdíl mezi efekty pozměňující vědomí a infohazardy. Neudělal nic špatně, ale pokud by se… omlouvám se. Mám toho kluka ráda a samozřejmě mě zajímá, ale mohl být lépe připraven, kdyby byl zařazen do bezpečnější skupiny; místo toho aby o tom měl nějakou přednášku tak to sám zažil… [oddechne si] Promiňte, potřebovala jsem to setřást.

Dr. Toki: V pořádku.

Crowelyová: … Chtěl jste se mě zeptat ohledně střetu 29, je to tak?

Dr. Toki: Prosím.

Crowelyová: Dobře. Potřebovali jsme pouze základní zásoby: jídlo a palivo. Nečekali jsme že tam strávíme 45 minut, všichni jsme byly docela nervózní. Několik dní jsme tu holku ani toho psa neviděli, takže jsme od nich něco čekali. Hayward a já jsme táhli jedničku do oblastní garáže, a hned nám bylo jasné že auto co stálo za námi vybouchlo . Museli nás sledovat, čekali až se dostaneme do jiné oblasti aby zaútočili, protože se zdá že na nás zaútočili hned potom co dvanáct z nás vyšlo.

Dr. Toki: A v tu chvíli jste varovali Oblast-45, a při evakuaci se pokusili vylézt na střechu?

Crowelyová: Jo. Buď to a nebo je nechat si s tím dělat co chtěj. Na tom ale moc nezáleželo, protože jsme skončili v laborce nějakýho chudáka, kde ti dva mlátili do dveří. Dvojka začala vrážet do dveří dokud jí trojka neřekla ať jde na stranu předtím než ty dveře odpálil, čímž spustil postřikovače. Ta… věc, trojka, prostě ke mně přišel. Nedělal nic: nezaútočil, nevybouchnul, neřekl tý holce aby zaútočila, nechat ji vybuchnout, prostě tam seděl. Jediné co jsem řekl bylo ‘Proč?’…Už je to dlouho co jsem se cítil takhle bezmocně… Řekl mi že mi prokazuje službu, že jeho plamen je vykoupení. Říkal že nevidí, že neslyší, že necítí; že prostě zůstali sami se sebou… nevidí žádné zlo, a takové věci

Dr. Toki: Co se stalo s doktorem Haywardem?

Crowelyová: [zastaví se] Ten idiot na to hodil mikroskop… Na tom ale nezáleželo protože ho potom trojka odhodil na skříň. Zřejmě se udusával. Hayward se spálil, ale taky byl mokrej. Díky čemuž ty popáleniny nebyly tak zlý… Nevim proč ale trojka řekl dvojce aby ho zabila. Možná si myslel že to děcko je pod ním nebo že dvojka odvede lepší práci.

Nakonec toho kluka zvednul a hodil s ním o zeď, přičemž rozbil nějaký nádoby se sírou před tím než… Tedy, před tím než mu dvojka vrazila ruku do hrudi. Dvojka ho chtěla zase hodit, ale zastavila se. Vypadalo to jako by se trojka na dvojku naštval před tím než se podíval na ty kameny který na sobě měl Hayward. Dala jsem si dva a dva dohromady a předpokládala že je ty kameny děsily, takže jsem udělala vše co jsem mohla… Byl to dobrý pocit, vidět ty věci pro změnu od nás prchat… Hele, to

Dr. Toki: Řekla jste ať vám připomenu že by se o entitách SCP-1913 mělo mluvit jako o celku?

Crowelyová: Em, jo, Hayward to chtěl nahlásit Oblasti-45. Párkrát jedničku vyslýchal a něco z ní dostal. Přemýšlel o tom jak SCP-1913 funguje, a měl pocit, že by na tom mohlo být něco víc než co jsme věděli. Nic mi o tom neřekl, ale vypadalo to naléhavě. Myslela jsem, že stojí za to se o tom zmínit

Poslyšte, kdybych to věděla tak bych vám to řekla, ale všechno co doopravdy vím je, že jsem žila proto abych viděla jak ty věci Haywardovi vytrhly srdce… A on také.

<KONEC ZÁZNAMU>

Závěrečné prohlášení: Dr. Hayward byl propuštěn z jednotky intenzivní péče jeden měsíc po tomto rozhovoru, a zotavil se z popálenin třetího stupně na pažích a trupu a kauterizace díry na jeho hrudi. Zmínky o vytvoření či uvolnění čtvrté entity, pokud se SCP-1913-2 nebo SCP-1913-3 zmocní SCP-1913-1, krom fyzické změny SCP-1913-1, byly prodiskutovány s Dr. Haywardem přičemž je SCP-1913-1 potvrdilo, ale SCP-1913-3 je zamítlo.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License