SCP-1875
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1875

Třída Objektu: Euclid

Další Plánovaný Pokus November-77: Probíhá Zrušeno

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1875 nesmí nikdy být v dosahu vysílání jakékoliv data přenášející bezdrátové sítě. Kontejner objektu musí být uzavřen ve Faradayově kleci a uzamčen kompletně mechanickým zámkem.

Mezi personál na plný úvazek, který se nachází v oblasti zadržení, musí patřit nejméně dva odborníci na zabezpečení sítě, jeden ozbrojený hlídač a jeden dětský psycholog. Po kompletním sestavení a zapnutí stroje nesmí být rychlost SCP-1875-3 nastavena na "V" (maximální rychlost), pokud není pod přímím dozorem kontrolora Úrovně 4.

Elektronická zařízení s úložným prostorem nesmí být přinesena do zařízení, vyjímaje Pokusu 1875-November-77, a každý kdo chce vstoupit do oblasti zadržení musí být neprodleně prohlédnut, zda-li nenese takováto zařízení

Za účelem Pokusu 1875-November-77, Rada O5 oprávní jeden vybraný a jasně označený laptop, který bude přenesen do hlavního kontejneru SCP-1875. Po ukončení Pokusu November-77, se musí pracovníci zařízení plně ujistit, že byl tento určený laptop zničen v drtiči kovového šrotu. Data o výzkumech se mohou z kontejneru vynést pouze na papíře a to v tištěné podobě.

Důkazy o vystavení 1875-IMG-1AB musí být neprodleně ohlášeny Radě O5.

Popis: SCP-1875 šachový automat z Viktoriánského období1 tvořen čtyřmi hlavními díly, označovanými SCP-1875-1, SCP-1875-2, SCP-1875-3 a SCP-1875-4.

SCP-1875-1
Ocelový šachovnicový stůl o rozměrech 72 x 72 x 64 cm, se standardní šachovou mřížkou o 64 políčkách (8 x 8) nakreslenou na jejím povrchu. Na základě materiálu a poškození, určili výzkumníci, že materiál, ze kterého je SCP-1875-1 vytvořeno, je anglická kelímková ocel, odlita, pravděpodobně, mezi lety 182█ a 187█.

Dne ██. ██. 199█ získala Mobilní Úderná Jednotka █████-█ SCP-1875 z opuštěné laboratoře, nalezené pod dřívější residencí Profesora ██████ M███████ (███████████ univerzita) v ███████████shire v Anglii.

Hnací hřídel, navržena pro spojení s SCP-1875-3, vyčnívá z jedné strany jinak celistvého krytu. Stůl skrývá sofistikovaný mechanicko-biologický systém ovládající soustavu elektromagnetů, využívající analytický stroj vytvořen ze společné mozkové tkáně dvojčat (označené jako SCP-1875-1/a a -1/b) ruského šachového velmistra ██████ ███████████. Pod každým políčkem na hrací desce se nachází jeden elektromagnet. Každý z těchto elektromagnetů je schopen pohnout jednou figurkou na jedno z osmi okolních políček.

Výzkumníci vytvořili několik teorií o tom, jak kontrolní mechanismus funguje, avšak podstata jeho biologické složky a možného vnímání zůstává neověřená.

SCP-1875-2
Úplný set 32 šachových figurek byl vyřezán v Orientálním stylu z lidských kostí. Každá figurka je opatřena úzkou (0,31 cm) základnou, vyrobenou z feromagnetického železa. Vzorky z kostí, ze kterých jsou figurky vyrobeny, se geneticky shodují se vzorky tkáně z SCP-1875-1/a a SCP-1875-1/b.

Po nalezení SCP-1875-1 předložil anonym, spojený s majetkem profesora M███████, personálu Nadace inkriminující informaci zahrnující tyto šachové figurky, na základě které byly nalezeny u █████ H██████ ve Washington Square Park v New York City.

SCP-1875-3
Nepřenosný parní motor vyroben společností Maudslay, Sons & Field (cca 1840), taktéž nalezen v laboratoři Profesora M███████, byl navrhnut na roztáčení hnací hřídele SCP-1875-1.

Motor byl z jeho původní formy upraven na verzi, u které se dá upravovat rychlost. Má pět základních nastavení označených římskými číslicemi.

SCP-1875-4
Samurajská bojová zbroj z 18. století, vyrobena ve stylu Gusoku. Objekt byl zaslán jako pozornost Nadaci od majetkové správy spolu s SCP-1875-3. Historické prameny naznačují, že by SCP-1875-4 mělo být umístěno na židli vedle šachového stolu, jako psychická podpora. Personál nezpozoroval žádné vyloženě anomální vlastnosti, avšak několik výzkumníků, kteří navštívili zařízení, hlásilo dlouhodobé pocity úzkosti po přímém pohledu na masku SCP-1875-4.

Dodatek-01: Hlášení z příjmu

Dodatek-02: Incident 1875-55A

Dodatek-03: Incident 1875-55B

Dodatek-04: Pokus 1875-November-77

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License