SCP-1867
hodnocení: +2+x
blank.png
Nudibranch_Nembrotha_kubaryana.jpg

SCP-1867 ve své nádrži.

Objekt #: SCP-1867

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1867 má být uchováváno v nádrži velké 40 x 70 x 30 centimetrů. Žádná další bezpečnostní opatření nejsou nutná. Péče o SCP-1867 a jeho prostředí je identická jako u jiných zástupců jeho druhu.

Zabavené položky, které souvisí s SCP-1867 mají být umístěny do Bezpečnostního Skladovacího Trezoru 16. Přístup k těmto položkám a k samotnému SCP-1867 je možný pouze s povolením příslušného zaměstnance úrovně 2.

██/██/2012 – SCP-1867 požádalo o přístup k jistým románům a přírodopisným deníkům. Žádost byla zamítnuta.

Popis: SCP-1867 je mořský slimák druhu Nembrotha kubaryana (zvaný Neonový slimák), měřicí 11,7 cm (4.6 Palce) na délku. Mezi ním a jakýmkoliv jiným zástupcem jeho druhu není žádný fyzický rozdíl.

Subjekt je inteligentní a schopný telepatické komunikace s jednotlivci, do vzdálenosti pěti metrů. Identifikoval se jako “Lord Theodore Thomas Blackwood”, britský průzkumník a přírodovědec (nikdo takový však nebyl nalezen v žádné databázi, ani obecných záznamech). SCP-1867 používá terminologii a styl mluvy, která odpovídá Anglii na konci devatenáctého století, je obecně přátelský a dobře spolupracuje s výzkumníky.

SCP-1867 opakuje tvrzení o minulých objevech a dosažených úspěších, včetně služby v Druhé Opiové Válce, výpravách do vzdálených částí světa a setkání s různými neobyčejnými stvořeními a lidmi. I přes pochybnou pravdivost těchto tvrzení, SCP-1867 prokázalo hluboké znalosti geografie, zoologie, botaniky, archeologie, antropologie a jazyků, které odpovídají zmíněným oblastem jeho údajného prozkoumávání, dále ale také mnoha esoterických oborů, jako například obskurní mytologie, mysticismus a kryptozoologie. Nicméně, SCP-1867 si neuvědomuje, nebo úmyslně ignoruje, veškeré události, které se staly přibližně po roce 1910.

Když byl subjekt požádán o důkaz jeho objevů, tak Nadaci poskytl adresu blízko anglického █████████, tvrdící že to je “více než jen ochota darovat [svou] sbírku”. Vyšetřování této adresy vedlo k domku vlastněným paní █████ ███████████, která tvrdila, že “udržuje dům pro Lorda Blackwooda”. Další výslechy s cílem zjistit jakékoliv další detaily ohledně SCP-1867 a jeho, původu selhaly. Paní ███████████ zemřela na srdeční příhodu pět dní poté, co Nadace začala s vyšetřováním.

Další vyšetřování domku odhalilo podzemní skrýš, obsahující přes tři tisíce artefaktů – zoologického a botanického charakteru, knihovnu obsahující přes 5 000 položek a zastaralou, ale funkční laboratoř. Všechen materiál, související se sbírkou byl odstraněn a během tří týdnů přesunut Nadací.

Dodatek-01: Kompletní seznam položek, přesunutých ze sbírky SCP-1867 je uveden v dokumentu 1867-VL. Zvláště významné položky zahrnují:

• 116 neznámých druhů rostlin
• 107 neznámých druhů hmyzu
• 28 neznámých druhů plazů
• 23 neznámých druhů ryb
• 14 neznámých druhů obojživelníků
• 12 neznámých druhů savců
• Fosílie související s 8 neznámými druhy dinosaurů
• Fosílie související s 12 neznámými druhy prehistorických savců
• Artefakty související s 28 neznámými domorodými společenstvími
• 35 ručně psaných deníků, obsahující záznamy o událostech, které SCP-1867 popisuje; jejich obsah je téměř identický, kromě některých nepatrných změn a přehánění ze strany SCP-1867. Při převyprávění je subjekt schopen časově tyto události zařadit
• 20 kilo zpracovaného opia
• Sbírku palných zbraní, které modelem neodpovídají žádné známé výrobně, včetně tří mušket s širokým vývrtem, označené jako “Dr. B. T. Mothův Efektivní Destabilizátor Částic” – tyto položky nejsou funkční
• Detailní glóby Merkuru, Venuše, Marsu a Galileových měsíců, společně s poznámkami možných cest po jejich povrchu za účelem průzkumu
• Silně upravený vůz, obsahující nástroje neznámého účelu. Poznámka na dveřích říká “Při poruše – Volej Henryho”. Rukopis odpovídá deníkům.
• [DATA VYMAZÁNA] – Čtyři agenti byli zabiti po aktivaci, před zničením objektu. Když bylo SCP-1867 dotazováno ohledně této položky, tak odpověď zněla “Já jsem vás varoval, ať jste s mojí sbírkou opatrní. Ta zatracená věc mě málem připravila o hlavu ve Wokingu v devadesátém sedmém, když jsem jí našel”

Dodatek-02:

Následující rozhovor je datován 08:45, ██/██/2012

Dr. ███████: Dobré ráno, 1867.

SCP-1867: Ah, dobré jitro, Doktore! Jsem rád že se s vámi opět shledávám. Jen pojďte, pojďte. Přisedněte si. Pokud mi paměť slouží, tak jsem vám minule vypravoval, jak jsem byl zajat kmenem Ubula v Kongu…

Dr. ███████: Vlastně mám pár otázek ohledně toho příběhu. Víte, žádný takový kmen neexistuje.

SCP-1867: Jistě že ne! Už žádný není, potom co vesnici napadl Mokélé-mbémbé. Stále lituji, že jsem nebyl schopen přemoci tu příšeru, když jsem k tomu měl šanci. Je to dosti houževnaté a nepolapitelné stvoření…

Dr. ███████: 1867, nemáme žádný skutečný důkaz, že to co říkáte není jen promyšlený výmysl. Ty artefakty a záznamy, nalezené ve vašem trezoru mohou být falešné.

SCP-1867: Nesmysl! Nikdy by jsem nezfalšoval žádnou ze svých prací. Něco takového by bylo proti mému srdci přírodovědce! I přes to že mě vaše instituce opakovaně udivuje, tak se zdá, že postrádáte duši průzkumníka. Když jsem šplhal po Himalájích a hledal Mnichy ze Zlaté hory, staral jsem se o to, co o nich říkají jiní? Ovšem že ne! Šel jsem a přišel na to sám!

Dr. ███████: [krátká pauza] Uvědomujete si že jste mořský slimák, že?

SCP-1867: Dobré nebe, kluku, pil jsi? To je naprosto absurdní. Pokud se nechceš obtěžovat být rozumný, tak nemám žádný důvod s tebou dále mluvit. Udělej si dobrý šálek čaje a jdi vystřízlivět.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License