SCP-1861
hodnocení: +1+x
blank.png
Wintershimer2018.jpg

Jedna z prvních fotografií SCP-1861-A na povrchu malé umělé vodní nádrže.

Objekt #: SCP-1861

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Pokud je zaregistrován výskyt SCP-1861, agenti Úderné Jednotky z nejbližšího Nadačního Stanoviště musí přesměrovat provoz z postižené oblasti a omezit civilní interakci s SCP-1861-B. Pro nalezení zamezení přístupu k SCP-1861-A je přidělena zvláštní jednotka. Vzhledem k tomu, že SCP-1861-B nemůže být zničeno hrubou silou, je nutné využít diplomacie, aby se zabránilo únosu civilistů. Agenti určení pro dezinformování místních médií a meteorologických stanic mají za úkol zajisti, že SCP-1861 bude vnímáno pouze jako anomálie způsobená změnou tlaku vzduchu a velkým znečištěním dešťové vody. Civilisté, kteří nastoupili na palubu SCP-1861-A, musí být oficiálně prohlášeni za mrtvé. Smrt bude přisuzována nehodám během bouře, které jsou typické pro místní klima.

Popis: SCP-1861 je anomální meteorologický fenomén, projevující se silnými dešťovými srážkami a mlhou z mořské vody, lidské krve a mozkomíšní tekutiny. Projevy SCP-1861 jsou nepředvídatelné a objevují se spontánně, aniž by byly zohledněny klimatické podmínky místa projevu. Další SCP-1861 obvykle se objeví tři až šest měsíců od posledního projevu. Oblast výskytu SCP-1861 je velmi rozsáhlá a zahrnuje různá místa na planetě. Historické záznamy potvrdily, že SCP-1861 existovalo již na začátku roku 1916. Oblasti výskytu SCP-1861 se velikostně značně liší, největší je kolem 5 000 km2. S výjimkou samotného projevu, složení a zdánlivého spojení s SCP-1861-A, nemá SCP-1861 žádné další anomální vlastnosti.

SCP-1861-A je ponorka značně podobá ponorkám třídy B, které používalo britské námořnictvo během první světové války. Během každého objevení SCP-1861 se SCP-1861-A vynoří z jakékoliv nádrže na vodu, která dokáže udržet její hmotnost. SCP-1861-A se může objevit jak v přírodní, tak i v umělé nádrži. Není-li vodní plocha dostatečně velká na to, aby se mohlo celé SCP-1861-A vynořit, vynoří se z vodní nádrže pouze věž. Na hloubce nádrže nezáleží, může být hluboká jen pár centimetrů.

SCP-1861-B jsou humanoidní tvorové z SCP-1861-A. SCP-1861-B jsou oblečena ve skafandru připomínajícím vybavení pro hlubinné potápění, s tím rozdílem, že postrádají jakýkoli viditelný systém přívodu vzduchu. Všechna SCP-1861-B jsou stejné velká, přičemž síla a rychlost odpovídají dospělému muži. Ačkoli většina je schopna řeči, přibližně 9 % je inteligenčně omezená a jsou pouze vnímavá. Jednotlivci, kteří nemohli komunikovat, vydávali zvuky podobné výkřikům domácích koček, psů a kojenců. Potápěčské vybavení, jenž nosí SCP-1861-B je extrémně odolné a nemůže být odstraněno nikým jiným než nositelem. Pokud se instance SCP-1861-B setká s lidskou bytostí, pokusí se ho přesvědčit, aby nastoupil do SCP-1861-A, přičemž tvrdí, že tato akce je ve prospěch dané osoby. Lidé, kteří nesouhlasí, mohou být přesunuti na SCP-1861-A násilím, to závisí na temperamentu daného SCP-1861-B.

Lidské subjekty, které se dostanou do SCP-1861-A se vrátí během příštího vynoření SCP-1861 jako instance SCP-1861-B. Pokud je instance SCP-1861-B odebrána mimo oblast SCP-1861, začne se cítit unavená a ztratí vědomí. Od té doby není schopná se pohybovat, dokud se nevrátí do SCP-1861. Po dokončení procedury zmizí SCP-1861-A se všemi instancemi SCP-1861-B1. Kromě toho se krev, mozkomíšní mok a mořská voda, jenž na místě vytvořilo SCP-1861 okamžitě změní na standardní dešťovou vodu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License