SCP-186
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-186

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast SCP-186 s rozlohou přibližně 300 km2 bude uzavřena pro veřejnost pod záminkou obnovy přirozeného prostředí zubra evropského. Bude vystavěno automatické bezpečnostní předpolí sledované posádkou Předsunuté Oblasti-355. Bezpečnostní pracovníci musí každé dva týdny vykonat pochůzku po SCP-186. Jakékoliv anomální dění pozorované uvnitř zabezpečené oblasti musí být zapsáno a nahlášeno řediteli výzkumu.

Všechny známe primární zdroje dokumentující události v SCP-186 byly zajištěny Nadací. Tyto záznamy budou uloženy v archivech Oblasti-23. Kvůli stáří a možnosti jejich poškození musí být přístup k těmto dokumentům odsouhlasen archivářem Oblasti-23 a musí s nimi být naloženo dle jeho instrukcí.

Všechny případy SCP-186-1 budou uloženy v muničním křídle Oblasti-23.  

Popis: SCP-186 je oblast dříve neznámého vojenského střetnutí mezi jednotkami Německého císařství a silami Ruské prozatímní vlády probíhající mezi 24. červencem 1917 a 13. srpnem téhož roku jako součást první světové války a jeho přetrvávajících účinků. Tato srážka je mezi jejími účastníky v přeživších záznamech známa jako bitva v Husjatynských lesích.

V červenci roku 1917 se v oblasti SCP-186 uskutečnil ozbrojený střet oddílu přibližně 500 německých vojáků se zbytky ruské divize zničené německým protiútokem na Kerenského ofenzívu. Vojska se setkala v hustě zalesněném terénu poblíž města Husjatyn, dnes ležícího v Ternopilské oblasti na Ukrajině. Obě strany konfliktu využily anomální výzbroje využívající dosud nepochopené a neduplikované technologie. Tato bitva vyústila ve smrt nebo trvalou bojeneschopnost všech jejích účastníku a přibližně 300 civilistů vyskytujících se v její blízkosti.

SCP-186-1 je souborné označení veškeré výzbroje získané z oblasti od zajištění SCP-186 v roce 1917 sestávající z následujícího:

  • Velmi upravený kulomet Škoda M1909 schopný způsobit prudké nádorovité bujení uvnitř těla všech organismů větších než běžný laboratorní potkan.
  • Dělostřelecké granáty vyrobené pro střelbu z bombometu Mortier de 58mm typu 2, které obsahují plyn, jenž zabraňuje živočišným buňkám zastavit životní funkce.
  • Žiletkový drát potažený neznámou halucinogenní sloučeninou, která při vstupu do krevního oběhu trvale ovlivní lidské subjekty.
  • Zbytky neznámého zápalného zařízení pravděpodobně odpáleného v závěru konfliktu, které je zodpovědné za přibližně 34% všech obětí
  • Britský granát vzor 27 obsahující plyn schopný projít filtrovacími systémy všech testovaných plynových masek, který u člověka vzbuzuje pocit hořící kůže.

*Náboje do francouzské pušky 8x50mmR, které obsahují drcené lidské kosti místo střelného prachu. Jejich účel je neznámý.   

Historické záznamy poukazují na fakt, že německý oddíl podílející se na bitvě v Husjatynských lesích na popud uherského vojenského poradce Mátyáse Nemeşe pronásledoval skupinu ustupujících Rusů, toho času doprovázenou francouzským vědcem Dr. Jeanem Durandem. Podle soudobých dokumentů nyní utajovaných Nadací jsou tyto dvě osoby zodpovědné za vývoj a v omezeném měřítku i výrobu SCP-186-1 a přidali se k opačným stranám východní fronty výslovně proto, aby byly tyto zbraně využity v boji.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License