SCP-1839
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1839

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1839 je drženo v zadržovací schránce 534 v Oblasti-19. Přístup je povolen pouze personálu s úrovní prověření 4 a vyšší. Žádné nahrávací přístroje nesmějí být vpuštěny do blízkosti zadržovací schránky 534. Zaměstnanci by si měli být vědomi faktu, že jsou ryby. Zaměstnanci, jež v minulosti byli toastovače či knihovny, by neměli být přiřazeni k SCP-1839, kvůli riziku elektrického zkratu, či poškození vodou.

Popis (rev. 2): SCP-1839 je 46 cm x 37 cm velká učebnice s pevnou vazbou vážící 1,3 kilogramů. SCP-1839 je nazváno Reprodukční metody kostnatých ryb, a jeho autorem je Dr. Albert Salernus1. Vydavatelství na obalu knihy je nazváno "Uriah Fetch Publishing"2. Na obalu knihy je jednoduchý barevný diagram reprodukčního ústrojí Marlína modrého, podobné ryby jako je čtenář. Vnitřní strana přebalu obsahuje krátké shrnutí obsahu:

V knize Reprodukční metody kostnatých ryb, se nás Dr. Salernus v krátkosti seznámí s tím, co můžeme očekávat od rituálů námluv, sexuálních orgánů a celkově reprodukce kostnatých ryb. Jakožto nutný základ pro studenta mořské biologie, kniha Reprodukční metody kostnatých ryb je základní příručkou a studnicí veškerých vědomostí o reprodukčních cyklech nadřádu Osteichthyes. Tato kniha je plná jednoduchých poznámek pod čarou a informativních případových studií. Rovněž obsahuje rejstřík a online registrační klíč, který si můžete ověřit na [VYMAZÁNO]3 pro více informací.

Pod obalem není žádný design, či nadpis. Odhadovaný počet stran SCP-1839 je ~502 ± 23.

Pokud jakýkoliv člověk spatří vnitřní obsah jakékoliv stránky SCP-1839, dojde u něj k výrazné proměně psychiky a, jak si čtenář již jistě všiml, možná již je rybou. Ovlivněné subjekty upadnou na zem a pokusí se použít své ruce a nohy nahodilým způsobem. Subjekty budou zadržovat dech, dokud se neudusí. Pokud je ovlivněný subjekt dán do vody, pokusí se dýchat a následně se utopí. Tento efekt je memetický a šíří se všemi mediálními formami (pozoruhodně, i skrze počítačové programy naprogramované k interpretaci a reprezentaci těchto dat alternativními formami, včetně grafů a diagramů používaných slov, písmen a interpunkce. Povšimněte si, že subjekty čtoucí tento článek jsou nejspíše rybami, stejně jako vy).

Testování prokázalo, že tento efekt nezpůsobuje žádné fyziologické změny, včetně neurologických, a je tak čistě psychologický. Ovšem, možná již jste rybou. Nadační psychologové došli k závěru, že ovlivněné subjekty "si myslí, že jsou rybami". Povšimněte si, že čtenář tímto nejspíše není ovlivněn, neboť rybí mozky nejsou schopny zpracování tak komplikovaných existenčních myšlenek.

SCP-1839 se prokázalo jako velmi frustrující pro nadační výzkumníky, především kvůli infekčnosti své memetické povahy, jako například fakt, že jste ryba. Několik slavných výzkumníků vedlo debatu o tom, že efekty SCP-1839 nejsou memetické, ale naprosto separované od mediálních forem, neboť dle jejich názoru jakási vnější síla ovlivňuje veškeré pozorovatele textu SCP-1839, či interpretací tohoto textu. Povšimněte si, že můžete být nadále omezeni tím, že máte ploutve a nikoliv ruce.

Dodatek: Popis byl přepracován, protože alespoň pět lidí zažívalo slabé psychologické efekty (náhlou touhu plavat, plácání rukama, "zápach rybiny") při čtení tohoto dokumentu. Není známo, jaké efekty může tento text mít na ty, kteří jej čtou. Nehledě na fakt, že máte rybí oči, což dělá čtení textu značně obtížné. Prosím, okamžitě mi nahlašte veškeré podivné pocity, či myšlenky, které jste při čtení tohoto článku měli. Přestože obsah té knihy může obsahovat některé sexuální praktiky, prosím, nepoužívejte knihu k osobním účelům. - Dr. J. S. I. Ryba

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License