SCP-181-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-181-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-181-CS je zadrženo v betonové místnosti přístupné 8 metrů dlouhou šachtou pod turistickým altánem u polní cesty1 mezi vesnicemi ██████ a ████ v České republice. Díky povaze objektu se veškeré zadržení skládá z bezpečného uzavření místnosti ve, které se objekt nachází. U altánu musí být přítomni minimálně 2 členy mobilní úderné jednotky Epsilon-6 „Village idiots“ schovaní v dálce maximálně 15 metrů od altánu. Neoprávnění přístup k objektu je zakázán.

Popis: SCP-181-CS je 190 centimetrů vysoká socha dosud neurčené ženy2
z bílého hrubého mramoru, materiál kvůli povaze objektu není možno určit. Veškeré pokusy o odebrání vzorku materiálu byly neúspěšné. Veškeré pokusy o transport objektu, byly neúspěšné. Z provedených testů vyplívá, že při kontaktu s jakoukoliv živou tkání je daný objekt vymazán z reality [DATA VYMAZÁNA]. Z hlediska pozorovatele objekt zmizí bez jediné evidence jakékoliv akce. Zaměstnanci pracující s SCP-181-CS popsali nepříjemný pocit po delším dívání se do očí objektu.

Dodatek:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License