SCP-179
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-179

Třída Objektu: Safe Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-179 zůstává mimo dosah aktuálně známých Zájmových skupin včetně Nadace. Veškeré snahy o zadržení jsou zaměřeny na 3. stupeň zamaskování Opomenutí, spojené se zastrašováním a sabotážmi průzkumných a výzkumných misí, které se pokusí studovat Merkur, jeho blízké okolí a oběžné dráhy, které jím prochází.

Popis: SCP-179 je humanoidní entita nacházející se v konstantní vzdálenosti přibližně 40 000 km od jižní polární oblasti sluneční fotosféry v ose rotace Slunce, avšak Slunce neobíhá. Většina nedávných nahrávání SCP-179 naznačují, že SCP-179 nepřetržitě obíhá kolem středu Galaxie.

Prostřednictvím kombinované 43 leté snahy o nepřetržitý výzkum, byl vnější vzhled SCP-179 definován jako lidská žena neurčité etnické skupiny, věku mezi dvaceti až čtyřiceti lety. Všechen povrch jejího těla je pokryt nebo se skládá z matného černého materiálu. Zdá se, že její vlasy jsou také složeny z tohoto materiálu, jsou delší více jak 34 km a jsou neustále provívány slunečním větrem. Zdá se však, že tato část SCP-179 odráží rozdílné množství slunečního záření — Toto odrážení je fenomén, který signalizoval existenci SCP-179 nadačním astrofyzikům během roku 1940. Na její tělesné ose souměrnosti je umístěno několik značek nebo tetování. Soudě podle jejich výraznosti a zlatavého odstínu mohou být tyto značky kovové.

Tato tetování zahrnují několik symbolů, které byly identifikovány jako ty, které typicky představují Slunce a šest nejvnitřnějších planet Sluneční soustavy podle středověké alchymie, počítaje v tomto pořadí:

  • Symbol zlata na jejím čele přímo pod vlasovou linií.
  • Symbol rtuti pod nosem kolem rtů.
  • Symbol mědi mezi vnitřními konci jejích klíčních kostí.
  • [DATA VYMAZÁNA - AUTOMATICKÉ UTAJENÍ ÚROVNĚ SC 4 - DETEKOVÁN NETRIVIÁLNÍ KOGNITOHAZARD] s anatomicky korektním tvarem lidského umístěné v lokaci, kde by se mělo nacházet srdce lidské ženy stejného vzezření, věku a tělených proporcí.
  • Symbol železa v horní části břicha.
  • Symbol cínu v dolní části břicha.
  • Část posledního symbolu v pánevní oblasti. Zatímco anatomie této oblasti činní její zřetelné pozorování obtížným, uvažovalo se nad tím, že symbol olova je také přítomný a nachází se v perineální oblasti.

SCP-179 zůstává povětšinou otočena čelem k Zemi, avšak byla také pozorována, jak se příležitostně dívá i do jiných oblastí. [VYMAZÁNO]

[VŠECHNY DALŠÍ ÚDAJE JSOU VYMAZÁNY PODLE ADMINISTRATIVNÍHO VAROVÁNÍ ES-026]

ADMINISTRATIVNÍ VAROVÁNÍ ES-026

ARCHIVNÍ VAROVÁNÍ
SCPArchiveLogo.png
TAJNÉ 5/179

Ke dni ██/██/████ byla SCP-179 překlasifikována na Thaumiel. Všichni zúčastnění pracovníci s úrovní prověření pod 4/179 budou povýšeni nebo předěleni pro vyhovění této nové klasifikace, v závislosti na jejich důležitosti pro nepřetržitý dohled a utajování podle pokynů současného Hlavního Výzkumníka SCP-179. Všichni přeřazení pracovníci budou podrobeni terapii Vymazání paměti POLYMATH-08 nebo amnestikům třídy D (ve vysokých dávkách s maximálním účinkem dosahu deseti let zkušeností) podle času stráveném na práci s SCP-179 před jejím překlasifikováním.

Existence SCP-179 bude předmětem kampaně Všeobecné Desinformace Standartizovaného Blokování a Neutralizace Zpravodajství. Podle Protokolu 4 Vynechání (v předmětu 4.5, 4.6 a 4.7) byla většina dokumentace spojené s SCP-179 klasifikována na Úroveň 4 (Přísně tajné). Všechny další údaje spojené s SCP-179 byly klasifikovány na Úroveň 5 (Thaumiel) a jsou přístupné pouze autorizovanému personálu 5/179.

UPOZORNĚNÍ: Neoprávněný přístup k výzkumným materiálům SCP-179 bude považován za přestupek typu 3-B (Neoprávněná Správa Dat s Nedostatečnou Obecnou Prověrkou) a bude trestán povinnou terapií vymazání paměti s okamžitým přeřazením nebo snížením Úrovně.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License