SCP-178
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-178

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pokud není subjektem testování, musí být SCP-178 drženo v Anomálním Kontejneru Třídy 3 stráženém alespoň dvěma (2) ozbrojenými zaměstnanci Úrovně 3. Objekt nesmí být odebírán z kontejnmentu bez písemné žádosti od zaměstnanců Úrovně 4 a výše. Po Incidentu #178-14-Alfa musí být všechny testy pozorovány vzdáleně a přítomnost nadbytečného personálu kromě testovacích subjektů v testovací oblasti během experimentu je důrazně zakázána.

Popis: SCP-178 jsou bílé stereoskopické (3D) brýle s obdélníkovými kartónovými obroučkami a čočkami z průhledného modrého a červeného plastu (respektive levá a pravá čočka). Tento předmět nevykazuje žádné fyzické vlastnosti kromě lehkého zabarvení kartónu způsobeného časem. Když jsou nasazeny, jejich nositel začne kromě svého okolí vídat velké bipedální entity. Entity jsou údajně krotké a zvědavé (podle záznamů se často naklánějí přes ramena pracujících lidí a pozorují je při práci), toto má ovšem jednu výjimku. Jakýkoliv pokus, ať už od nositele, nebo jiných zaměstnanců (viz Záznam o Incidentu #178-14-Alfa) o interakci s entitami končí objevením četných ran na zúčastněných osobách. Objevení těchto ran je rapidní a pokračuje dokud nositel nezemře. Vzor ran je vždy konzistentní a vypadá jako řez třemi paralelními ostrými objekty, jejichž délka se liší od 14.2 až 27.4cm a maximální tloušťka je mezi 2.9 až 8.1cm. Nahrávací a měřící zařízení použitá při testování nedokázala zaznamenat anomálie, včetně ran, které se na subjektech objevovaly. Subjekty popisují, že neslyší žádný zvuk od entit. Dlouhodobé pozorování vystavených subjektů neodhalilo žádné trvalé následky. Stereoskopické obrazy pozorované skrz objekt se zdají být třídimenzionální.

Dodatek #1: Objekt byl získán dne ██/██/19██ v ███████, Tennessee, Agentem [VYMAZÁNO], který pracoval v utajení u rangerů, kteří dorazili do města kvůli zprávám o mrtvém dítěti (věk █ let), které se nalezlo ve svém pokoji ve druhém patře, příčina smrti umlácení. Agent [VYMAZÁNO] si všiml zakrváceného stereoskopického obrázku Ruského kola poblíž, a po troše pátrání nalezl objekt pod dětskou postelí, kam byl nejspíše hozený během zápasu. Agent [VYMAZÁNO] následně zavolal sběrný tým. Po příjezdu týmu měl Agent [VYMAZÁNO] objekt nasazený a prohlížel si stereoskopický obrázek, údajně nezpozoroval nic zajímavého dokud neotočil hlavu doleva, kde si všiml entity přibližně "palec" od svého obličeje, jak i rovněž prohlíží obrázek. Při prohlídce prozradil Agent [VYMAZÁNO], že v místnosti bylo těchto entit více a všechny jej pozorovaly. Agent [VYMAZÁNO] se nepokusil o interakci s entitami a objekt byl zajištěn bez incidentu.

Dodatek #2: Všechny experimenty se musí zaznamenávat do souboru #178-E.

Dodatek #3: Personál s Úrovní Prověření 4 by si měl pročíst Záznam o Incidentu #178-14-Alfa. Čtení Záznamu o Incidentu #178-14-Alfa je povinné pro všechen personál s Úrovní Prověření 4 a výše, který dohlíží na objekt, nebo na s ním spojené experimenty.
VAROVÁNÍ: Neschopnost splnit příkaz z Dodatku #3 je důvodem pro disciplinární potrestání.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License