SCP-1762
hodnocení: +4+x
blank.png
New-Dragon.jpg

Fotografie SCP-1762-2.

Objekt #: SCP-1762

Třída Objektu: Safe Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1762-1 je uloženo ve standardní skladovací jednotce v Oblasti-██. Kdykoli SCP-1762-1 vypustí SCP-1762-2, je nutné následně zaznamenat událost pro účely výzkumu. Ačkoli jsou instance SCP-1762-2 považovány za neškodné, neměly by opustit skladovací prostor.

Popis: SCP-1762-1 je obyčejná kartonová krabice o rozměrech 32 cm x 20 cm x 26 cm. Vnitřek a vnějšek má stříbrnou barvu a na obálce je černou fixou ručně napsáno „TADY JSOU DRACI.“. Pokud je SCP-1762-1 otevřeno, když je v neaktivním stavu, bude prázdné.

V nepravidelných intervalech se SCP-1762-1 otevře a začne uvolňovat SCP-1762-2. Krabice vypustí hustý černý kouř, který se rychle rozptýlí, následně se zhruba 20 vteřin po rozptýlení kouře vynoří SCP-1762-2.

SCP-1762-2 je kolektivní označení bytostí, které se objevují z SCP-1762-1. Všechny instance SCP-1762-2 vypadají podobně jako draci, ať už ze západní nebo východní kultury, a jsou origami papírovými figurkami. Analýza SCP-1762-2 ukázala, že byly vyrobeny ze speciálního origami papíru. Při opuštění SCP-1762-1 se instance SCP-1762-2 začnou shromažďovat do velkých skupinek a začnou si hrát spolu, nebo s blízkými členy personálu.

Délka SCP-1762-2 je od 9 do 30 centimetrů. Poté, co opustí SCP-1762-1, začnou se vznášet ve vzduchu a létat rychlostí až 15 km/h. Počet instancí SCP-1762-2 se mění při každé aktivaci SCP-1762-1 a pohybuje se od padesáti do čtyř set nebo více.

Po přibližně dvou až třech hodinách se SCP-1762-2 vrátí k SCP-1762-1. SCP-1762-1 se uzavře, jakmile poslední instance SCP-1762-2 vletí dovnitř. Čas příští aktivace je obtížné určit.

Jakmile se všichni jednotlivci SCP-1762-2 vrátí do krabice, na víku SCP-1762-1 se občas objeví ručně psaná zpráva (občas je i vytvarovaná pomocí různých materiálů). Pokusy o zpětné odeslání zprávy nebo záznamového zařízení spolu s SCP-1762-2 byly neúspěšné. Všechny doposud nalezené zprávy byly shromážděny a datum jejich objevení bylo zaznamenáno.

Dodatek 1762-01: Od ██. ██. 20██, prošlo SCP-1762-1 řadou událostí, které byly pozorovány po dobu 11 měsíců a 28 dní. Tyto události, jakož i ty, které vedly k začátku scénáře, jsou nyní označovány jako incident "Událost Tlachapoud".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License