SCP-1760
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1760

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-1760 musí být zadrženy v Oblasti-84. Okolní čtyři kilometry čtvereční budou obklopeny drátěným plotem s ostnatým drátem. Občané budou odrazeni krycím příběhem archeologického výzkumu. Během manifestace musí být všechny instance SCP-1760 otevřeny a jejich obsah katalogizován. Před koncem manifestace budou do všech instancí znovu umístěny sledovací zařízení a znovu zavřeny.

Kvůli výsledkům otevření SCP-1760-16 ze dne 15/11/2006 a čím dál hazardnějšího obsahu subjektu musí být tato konkrétní instance při manifestaci vždy zavřená. (Vizte Incident 1760-1)

Popis: SCP-1760-1 až -15 jsou série patnácti černých rakví z borovice, které se každý rok 15. listopadu pravidelně v poledne vynořují ze země v zalesněné oblasti blízko Minsku v Bělorusku. Každá rakev na sobě má bílý ortodoxní kříž. Žádné jiné značení není vidět.

Při vynoření ze země jsou SCP-1760-1 až 15 vždy zavřené a obsahují všechny kosti lidského ostatku, které se mění s každou manifestaci. Tyto ostatky jsou vždy europoidní rasy oblečené v regionálním pohřebním obleku. Autopsie ukázaly, že jsou tyto ostatky vždy čerstvě balzamované.

O půlnoci 20. listopadu se každá instance SCP-1760 ponoří zpět do země, bez ohledu na to, zda byla otevřena. Pokusné výkopy pro lokalizování SCP-1760 ukázaly, že po zbytek roku zůstávají subjekty 3 metry pod povrchem. Instance, které byly otevřeny po ponoření byly kompletně bez obsahu.

Odebrání instance z oblasti zabrání ponoření, ale způsobí, že je subjekt příští manifestaci nahrazen identickou rakví. V tu chvíli ztratí původní instance své anomální vlastnosti. Zdá se, že se tyto náhrady nacházejí pod oblastí. Pokusy o výkop k nalezení těchto náhrad selhaly.

Těla, které zůstanou mimo SCP-1760 po 20. listopadu se po třech hodinách po konci manifestace začnou rapidně rozkládat. Rozsah tohoto rozpadu se liší tělo od těla a může sahat od lehkého rozkladu až po rozpad subjektu v prach.

Ostatky, které se objevily v SCP-1760 byly úspěšně sledovány po skončení manifestace díky sledovacím zařízením. Po získání byly tato zařízení nalezena pohřbená v rakvích, zapečetěná v kryptách a stále častěji v krematorních urnách, vždy uvnitř běloruských hranic. Ostatky získány tímto způsobem nemají oblečení a nejsou balzamovány, jako je tomu u manifestací z SCP-1760. V současné době není známo, jak SCP-1760 získává přístup, přemisťuje, nebo obléká tělo před manifestací.

Každých šest let se 15. listopadu objeví pouze jedna instance SCP-1760. Kromě jména Pyotr █████████ vyrytého do víka je tato rakev identická s ostatními instancemi a dostala označení SCP-1760-16. Minulé obsahy této rakve byly různé, od zabalených kusů země po pohyblivé pozůstatky. Pokusy vysledovat původ tohoto obsahu selhaly, protože sledovací zařízení přestane fungovat ihned po kompletním ponoření.

Vyšetřování identity Pyotra █████████ odhalilo, že byl subjekt majitelem pohřebního ústavu a vědcem zapojeným do několika sovětských projektů v padesátých letech. Získané záznamy ukazují, že subjekt zemřel 15. listopadu 1959. Většina záznamů výzkumu █████████ byla zničena agenty GRU Divize "P" před šedesátými lety. Neoficiální důkazy naznačují experimentaci s dlouhodobou konzervací lidských ostatků a chemicky vyvolanou reanimaci a regeneraci. Totožnost jiných vědců zapojených do projektů také není známá, protože tato jména byla z existujících záznamů vymazána. Exhumace Pyotra █████████ výzkumným týmem potvrdila, že pozůstatek ani pohřebiště nemá anomální vlastnosti.

Podle získaných záznamů GRU-P bylo SCP-1760 poprvé objeveno v roce 1961 na základě místních zpráv o otevřené "hrobové zahradě" blízko Minsku. Při počátečním zadržení byla na místě nalezena plaketa s následující zprávou:

Shromážděme se tu dnes a uctěme životy a vzpomínky našich drahých zesnulých tak, že jim zde na zemi bude přidělena nesmrtelnost.

SCP-1760 bylo poprvé zadrženo Nadačními zaměstnanci v roce 1992 po rozpadu Sovětského svazu.

Dodatek 1760-A:

Dodatek 1760-B:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License