SCP-1739
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1739

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1739 je drženo v Zadržovacím sektoru ██ v Oblasti-██. Plánované experimenty musejí být předem schváleny Radou O5. Zadržovací sektor ██ musí být neustále monitorován. V případě, že se uvnitř Zadržovacího sektoru ██ náhle objeví jakákoliv osoba, musí být ihned kontaktována Rada O5.

Zadržení primárních anomálních efektů SCP-1739 je prováděno v rámci Operace Smokescreen. Dohlížející výzkumník s Úrovní Prověření 4 má kompletní kontrolu nad Operací Smokescreen a zodpovídá se přímo Radě O5. Detaily ohledně Operace Smokescreen jsou dostupné pouze dohlížejícímu výzkumníkovi a Radě O5.

Popis: SCP-1739 je laptop modelu Dell Latitude D800. SCP-1739 doposud odolalo všem pokusům o zničení. Na pevném disku SCP-1739 se nachází spouštěcí soubor s názvem "gofetch.exe". Spuštění souboru "gofetch.exe" otevře tři nová okna. První okno obsahuje kolonku, do které je možné zapsat datum a čas ve formátu unixového času. Program přijímá pouze data mezi 1. lednem, 2004, 00:01:18 GMT a aktuálním datem a časem, přičemž všechny další zadané údaje zobrazují chybu. Subjekty, které zapíší datum ve správném časovém rozmezí, zmizí.

Druhé okno se zdá být klientovou aplikací s neznámým chatovým protokolem. Uživatelům je automaticky přiděleno jméno "BranchPrime." Poté, co subjekt zmizí, je možné použít chatovací program ke komunikaci s osobami s uživatelským jménem, které je vždy variací jména "Isaac". Tyto osoby tvrdí, že jsou Nadačními zaměstnanci v oddělených časových osách, které vznikly časovou relokací zmizelého subjektu do cílové lokace, jež je určena zápisem unixového času. Tyto oddělené časové osy jsou identické s tou naší ve všech aspektech až na spontánní objevení subjektu. Zdá se tedy, že je SCP-1739 schopno transportování subjektů zpátky v čase až do 1. ledna roku 2004.

Třetí okno je počítačově generovaná animace psa připoutaného k boudě. Pokud je zadáno datum, animace se změní a objeví se žena, která psa odpoutá a hodí míč za kterým se pes rozběhne mimo obrazovku.

Po uplynutí doby mezi třemi dny a sedmi měsíci se uživatel "Isaac" odpojí z chatu. Ve stejnou chvíli se animace opět změní na psa přibíhajícího zpátky s vyfouknutými zbytky míče v zubech. Pes míč vyplivne mimo obrazovku a žena jej opět připoutá k boudě.

1. ledna 2004 se SCP-1739 objevilo v do té doby prázdném Zadržovacím sektoru ██.

Dodatek-1739A: Operace Smokescreen byla spuštěna s cílem zabránit SCP-1739, aby posílalo cestovatele z budoucnosti. Primární zaměření výzkumu SCP-1739 má za cíl k těmto snahám přispět. Rada O5 do odvolání zakázala jakékoliv experimentování s SCP-1739, které zahrnuje cestování do minulosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License