SCP-173, ale každá věta je odkaz
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-173

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-173 musí být vždy v uzamčeném kontejneru. Když musí personál vstoupit do kontejneru, mohou kdykoli vstoupit maximálně 3 osoby a dveře za nimi musí být znovu uzamčeny. Za všech okolností, dvě osoby musí držet přímý oční kontakt s SCP-173, dokud veškerý personál neopustí a znovu neuzamkne kontejner.

Popis: Převezeno do Oblasti-19 v roce 1993. Původ je prozatím neznámý. Je vyrobené z betonu a železa s trochou Krylonového spreje. SCP-173 je živé a extrémně nepřátelské. Objekt se nemůže pohybovat, když je přímo pozorován. V žádném okamžiku nesmí být přerušena přímá viditelnost s SCP-173. Pracovníci určení ke vstupu do kontejneru jsou instruováni, aby se před blikáním navzájem upozornili. Objekt údajně útočí zlomením páteře těsně u lebky, nebo škrcením. V případě útoku, personál musí dodržovat postupy pro zadržení nebezpečných předmětů třídy 4.

Personál hlásí zvuky škrábání kamene, které vycházejí z kontejneru, když v něm nikdo není. To je považováno za normální a jakákoliv jeho změna by měla být nahlášena službu konajícímu vedoucímu HMCL.

Červenohnědá látka na podlaze je kombinací výkalů a krve. Původ těchto materiálů není znám. Kryt se musí čistit jednou za dva týdny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License