SCP-1726
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1726

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Stezka vedoucí k SCP-1726 musí být blokována strážným stanovištěm, které vede Čínská větev Nadace, pod vlajkou Čínské lidové osvobozenecké armády. Žádná další opatření proti vnějším zásahům nesjou potřebná.

Výzkumníci nesmí vstoupit do samotného SCP-1726 bez doprovodu aspoň jedné instance SCP-1726-1. Personál se nesmí zdržovat uvnitř SCP-1726 po dobu delší jak 4 hodiny. Metriály nalezené v SCP-1726 nesmí být z SCP-1726 vyjmuty.

Kontakt s exemláři SCP-1726-1 musí být prováděn dle dokumentu 1726-CO.

Všechny dokumenty zkopírované uvnitř SCP-1726 musí být uchovávány ve Výzkumném archivu 18.

Popis: SCP-1726 je jednopatrová budova nacházející se v [VYMAZÁNO] provincii v Číně. Materiály použité pro výstavbu SCP-1726 neoplývají žádnými anomáliemi, vznik původní stavby je odhadován kolem roku 1200 našeho letopočtu.

Interiér SCP-1726 je stabilní prostorovou anomálií s rozměry 14 km2. Prostor je složen z knihovny obklopující malou zahradu a fontánou. Knihovna obsahuje převážně filozofické, teologické a historické texty doplněné artefakty od civilizací z východní a střední Asie, mnohé z nich pocházejí z kultur, které nebyly obecnou antropologii vůbec zaznamenány. Nejstarší artefakty uschované v SCP-1726 jsou sbírkou Yerenských tabulek datovaných přibližně do roku 30000 př. n. l. Další zaznamenané významné civilizace jsou Šambalské dynastine, Lemurijští říční lidé, dynastie Mu a Daevitská říše.

Uprostřed zahrady SCP-1726 stojí kamenný pilíř neznámé výšky vedoucí skrze otvor v střeše SCP-1726, lze po něm vystoupat za pomocí dřevěného schodiště obtočeného do tvaru spirály kolem obvodu sloupu. Existence tohoto pilíře se vztahuje jen na vnitřní prostorovou anomálii, takže jej nelze spatřit zvenku. Přesná výška pilíře je neznámá; nejzazší bod dosažený nadačními agenty se nachází ve výšce 12,8 km.

SCP-1726-1 je skupinka 54 známých humanoidních porcelánových bytostí. Zevnitř jsou duté, jsou schopné plné artikulace a jeví se jako stylizovaná podoba vědeckých kulturních archetypů. SCP-1726-1 jsou inteligentní a znalé v různých dialektech moderní i prastaré čínštiny a dalších neznámých nebo mrtvých dialektech. SCP-1726-1-03, SCP-1726-1-20, a SCP-1726-1-44 se dorozumí plynně anglicky. Chování SCP-1726-1 se běžně skládá ze studování obsahu SCP-1726 a v provázení navštěvníků v SCP-1726.

Když se venku před SCP-1726 nachází osoba po delší časové období (jednu až šest hodin), jedinec SCP-1726-1 výjde z budovy a nabídne se osobě jako průvodce na prohlídce knihovny. Při návratu k východu řekne jedinec SCP-1726-1 následující frázi v klasické čínštině: "Putoval jsem převelice daleko a naučil jsem se na deset tisíc věcí." Vstup do SCP-1726 bez doprovodu SCP-1726-1 i při použití příslušných slovních formulí povede k okamžitému vypuzení z budovy neviditelnou silou. Dlouhodobý pobyt v SCP-1726 (více jak 4 hodiny) vyústí v dezorientaci, ztrátu paměti a nevolnost kvůli prostorovému stlačení. Při výlezu na středový pílíř se tyto příznaky neprojeví.

Dodatek-01: Významné výňatky z textů:

“A jak jsem se ohlédl, spatřil jsem jak se můj domov ztrácel ve víření Bestie. Loď byla zmítána vlnami, a já spatřil poslední plameny na kopcích jak Mu zanikla. Zoufalství sevřelo mé srdce, tolik bylo ztraceno pro naši pošetilost.”

Ze spisu “Záznamy Zkázy Mu” (cca. 25000 př. n. l.), sbírka krátkých příběhů od Kai-Zún-Lua, přeživšího destrukce světadílu.

“Daevité se triumfálně vrátili, Ab-Lešal v čele zástupu bojovníků a obřích válečných zvířat táhnoucího se až k obzoru, přinášel s sebou bronzové trofeje z předalekých zemí a mnoho lidí v okovech na práci v jejich otrokářských jamách. Sledoval jsem to a poznal jsem strach.”

Z Pozůstatku C “Knihy cestovatelů” (cca. 11000 př. n. l.), záznamy nejmenované osoby pozorující Daevitskou říši. Popisovaná událost je vítězný pochod Daevy Hhu Riei z roku 11039 př. n. l., jak je dále popsáno v jiných záznamech Pozdního Daevitského období.

“Pohlédni sem, pohlédni tam, pohlédni za sebe i před sebe. Všechno je propojeno stejně, jako jsou spojeny řádky těchto slov, a kruh se točí mnohem více. Pohlédni na ty, jež se považovali za bohy; byli svrženi těmi, jež zotročili. Z otroků se stali páni, jen aby byli svrženi svými vlastními otroky, a tak se kruh otáčí, navěky, dokud Země nezčerná a poslední hvězda nezemře. Doby pro ty Veliké pominuly, a Mu pominula, i země Jihu a Západu pominuly, a dokonce i Říše pominula.”

Citace z neznámého díla nalezeného ve Svitku 8 “Tya Jhalilu”, (cca. 9000 př. n. l.), souhrn filozofie napsaný po zhroucení Daevitské říše.

[Nečitelné] tu byl.

Graffiti vyryté do fontány v centru zahrady, doba vzniku neznámá, předopkládá se na aspoň 150 let. Napsáno anglicky.

Významné artefakty naelezené v SCP-1726:

  • 1 nefunkční Věčný motor datovaný do Vrcholného Daevitského období (cca. 15000 př. n. l.) s návodem pro opravu.
  • 4 funkční obojky pro otroky z Pozdního Daevitského období (cca. 10000 př. n. l.).
  • Pozůstatky 2 zemřelých šestinohých tvorů připomínajících kytovce. Původ neznámý.
  • 6 vážně poškozených nečinných fragmentů bronzového mechanického stroje. Fragmenty měly na sobě vyryté mantry z Pozdního Daevitského období.
  • Vzorek tkáně neznámého organismu. Tkáň má vysoký obsah minerálních látek a skládá se z viditelných vrstev. Vzorek je označen "Z Bestie, jež zničila Mu".
  • 1 lucerna z tepaného železa, stáří neznámé. Plamen v lucerně nelze nijak zhasnout a přidávání paliva nevede k žádné změně.
  • 102 map civilizací katalogizovaných v SCP-1726.

Dodatek-02: ██/██/20██: Byla spatřena neznámá entita, výzkumníky popsána jako zavalitý humanoid s končetinami podobnými těm pavoučím. Byla pozorována, jak přeuspořádávala knihy a po zahlédnutí výzkumníky utekla a začala stoupat po centrálním pilíři. Celkový výzkum v SCP-1726 byl prozatím pozastaven.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License