SCP-169
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-169

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k velikosti SCP-169 není možné je zadržet a patrně nikdy zadrženo nebude - na Zemi není struktura dost velká či silná, aby je byla s to pojmout. Poloha SCP-169 není přesně známa, satelitní snímky a analýzy nepřesností v Zemské oběžné dráze nicméně indikují přítomnost SCP-169 na jihu Atlantského oceánu, pravděpodobně kolem výběžků Jižní Ameriky (viz Dodatek 0-20).

Všechny satelitní snímky ukazující pevninské změny vytvořené SCP-169 musí být získány a zničeny pověřenými agenty.

Popis: SCP-169 je patrně mořský členovec ohromných rozměrů, známý v námořním slangu a v souladu s lidovou slovesností jako "Leviatan". Dlouhou dobu bylo považováno za pouhý mýtus, do chvíle, kdy bylo dne ██/██/19██ SCP-169 detekováno Mobilní Údernou Jednotkou Gama-6 během vyšetřování paranormální aktivity kolem souostroví █████ █████████ (souřadnice ██°██' j.š ██°██' z.d.). Během vyšetřování Ɣ-6 zjistil Dr.████ ████████ [Ɣ6-0912], že se souostroví posunulo o tři (3) kilometry od své původní pozice. Přestože si Dr. ████████ nejdříve myslel, že jde o pohyb způsobený neobvykle rychlým kontinentálním driftem, průzkumná mise provedená USS████████ zjistila, že souostroví jsou ve skutečnosti výčnělky kamenům podobných plátů zakrývajících enormní organickou entitu. Nadace byla okamžitě přivolána kvůli zhodnocení možné hrozby.

Dr. ████████ a Dr. ██████████ [Ɣ6-0421] odhadují, že délka těla SCP-169 se pohybuje mezi 2000 a 8000 km. Stvoření podle všeho existuje již od Prekambria. Žádní další zástupci téhož druhu nebyli nalezeni. O způsobech a zvycích SCP-169 se ví pramálo, právě jako o jeho rozmnožovacích schopnostech (jsou-li přítomny), zdroji potravy, ani domovské lokalitě (má-li nějakou). Povšechný průzkum SCP-169 čeká na schválení.

Souostroví, známé jako █████ █████████ ostrovy, bylo historicky neobydlené, bylo ovšem zabráno ███████ roku 17██. Po předání Nadaci byli ███████ obyvatelé evakuováni pod záminkou zvyšující se hladiny oceánu. Přestože souostroví zůstalo nad hladinou po několik tisíc let, jakákoliv změna hloubky SCP-169 by mohla skončit zatopením celého souostroví. SCP-169 se pohybuje nízkou rychlostí méně než jeden kilometr za týden, ale nezdá se být nijak ukotvené. Metoda pohybu je neznámá. Pravidelné seismické otřesy indikují "dýchání" jednou za tři (3) měsíce, což způsobuje pouze menší změny v terénu ostrovů, z čehož lze usuzovat, že je současný stav stvoření latentní.

Zadržení Informací: USS ████████ byla okamžitě po objevení SCP-169 potopena se svolením Americké vlády. Veřejnosti je vstup na souostroví vytvořené SCP-169 zakázán s odůvodněním, že se v oblasti vyskytuje nebývale vysoký počet vzácných druhů ptactva. Jak je řečeno výše, veškeré satelitní snímky jsou konfiskovány, aby se tak předešlo úniku informací o pohybu SCP-169. NASA aktuálně spolupracuje s Nadací na utajení informací ohledně SCP-169 a povoluje Nadaci použití jejich satelitů pro učely fotodokumentace.

Dodatek [0-20]: Roku 199█ detekoval Národní úřad pro oceán a atmosféru - americká vědecká agentura, jež neměla povědomí o existenci a činnosti Nadace - nízkofrekvenční zvuk vycházející z míst kolem ██°██' j.š ██°██' z.d., přibližně ████ km od jihozápadního pobřeží jižní Ameriky.

scp169spectograph.jpg

I přes nejlepší úsilí utajeného agenta ████ ████████ [IA-1522] pronikly zprávy o zvuku do médií a získaly značnou pozornost. Nadační analýza odhalila, že zdrojem zvuku byl masivní podmořský organismus a SCP-169 bylo označeno za možný zdroj, neboť jeho "hlava" se nachází poblíž zmíněné lokace. Zvuk tak potvrzuje hypotézu Ɣ6-0421, že SCP-169 dosahuje obrovských rozměr. Budoucí pokusy vědeckých či civilních týmů o odhalení zdroje zvuku musí být za každou cenu zastaveny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License