SCP-1689
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-1689

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1689 se aktuálně nachází v Jednotce ██, ve skladu artefaktů střední velikosti, Zóně-██. SCP-1689 musí být neustále uskladněno horní stranou vzhůru. Přístup je omezen na personál Úrovně 3, s vyjímkou zaměstnanců kuchyně.

Přístup s cílem průzkumu SCP-1689-A vyžaduje potvrzení od zaměstnance Úrovně 4. Všechny expedice musí být zdokumentovány včetně přehledu vybavení a zaměstnanců provádějících průzkum. Enzymatická Sloučenina 13 byla vyvinuta pro usnadnění průzkumu SCP-1689-A.

Návrhy na využití SCP-1689-A jako mobilní základny se stále posuzují.

Popis: SCP-1689 je pytel brambor vyroebný z pytloviny. Ve stabilním stavu váží SCP-1689 přibližně 40-50 kg a obsahuje zhruba dvě stě (200) obyčejných zemědělských brambor (hlízy druhu Solanum tuberosum). SCP-1689 se skládá z hnědé, hrubě spletené juty.

Vnitřek SCP-1689 je mnohem větší než vnějšek a označuje se SCP-1689-A. SCP-1689-A je ohromný extradimenzionální prostor neznámé velikosti (změřený na minimálně 10,000m3, ale věří se, že je mnohem větší), jež je kompletně zaplněn bramborami. Průzkum SCP-1689-A je z velké části nekompletní kvůli překážkám; pro více informací, viz Dodatek-2, Záznam o Průzkumu 1689-I.

Když jsou části SCP-1689-A prázdné, okolní brambory začnou procházet abnormální formou růstu charakterizovanou nádorovitými výrůstky, které se po čase oddělí a vyrůstají do plnohodnotných brambor. Rychlost růstu je exponenciální a trvá přibližně dvě hodiny. Tento efekt se rovněž objevuje u normálních brambor jež se ocitnou v SCP-1689, stejně jako u podobných hlíz jako jsou sladké brambory (avšak žádné jiné druhy se v SCP-1689 přirozeně nevyskytují).

Dodatek 1689-1: SCP-1689 bylo objeveno v malé vesnici Krysovo na severu Sibiře, s počtem obyvatel přibližně dvě stě (200). Ruský úředník nahlásil 2. června 201█, že Krysovo za čtyřicet let nenavázalo žádný kontakt s okolím a nemá farmářskou půdu. Zpráva byla zabavena a prošetřena Nadací, načež bylo zjištěno, že vesnice používala SCP-1689, jako jediný zdroj jídla, po více než sto let. Výsledkem toho trpěli vesničané extrémním nedostatkem vápníku a železa. Nikdo ve vesnici si nepamatoval jak přišli k SCP-1689, jenom že to bylo "před Komunisty" a že šlo o "odměnu za tvrdou práci." SCP-1689 bylo následně transportováno do Zóny-██, kde je aktuálně skladováno.

Dodatek 1689-2: Aktuálně byla provedena pouze jedna vybavená expedice do SCP-1689-A. Autorizovaný personál si smí prohlédnout Záznam o Misi Kapitána Camerona Wellse: Záznam o Průzkumu 1689-I.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License