SCP-1678
hodnocení: +4+x
blank.png
volgunpolice.png

Jedinec SCP-1678-A v kontejnmentu.

Objekt #: SCP-1678

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1678 je pouze částečně zadrženo. Mobilní Úderné Jednotky Tau-4 a Epsilon-6 uspěly při vytváření obranného perimetru kolem čtvrti Hyde Park v ně SCP-1678, neboť jedinci SCP-1678-A snížily procento útoků na perimetr Nadací držené oblasti. Aktuálně probíhá konstrukce dlouhodobé výzkumné základny a velitelé Mobilních Úderných Jednotek se připravují na útok na Muzeum Přírodní Historie SCP-1678 s cílem získat dodatečné klíčové body pro přímou obranu. Cíle v nejbližší době zahrnují zabrání a zvětšení obranného perimetru o Muzeum Přírodní Historie a na výzkum a objevení původu, výroby a slabin entit SCP-1678-A. Dále je třeba zabrat Parlamentní Budovu SCP-1678, kde by podle všech zpráv měla přebývat entita, bytost, či inteligence zodpovědná za stvoření SCP-1678, a tedy zajmout a zadržet tuto bytost.

Popis: SCP-1678 je velikostně přesná zrcadlová replika Britského hlavního města - Londýna, nacházející se přesně jeden kilometr pod skutečným Londýnem. Aktuálně byla prozkoumána pouze čtvrť Hyde Park uvnitř SCP-1678, ale všechny budovy, alespoň v prozkoumané oblasti, odpovídají svým protějškům na povrchu v lokaci, velikostí i tvarem, avšak pouze vzácně architekturou, stavebním materiálem a interiérem. Město bylo postavené tak, aby připomínalo město tak, jak vypadalo ve Viktoriánské éře a stavby tedy připomínají tradiční architekturu té doby, přestože byly postaveny později, i moderní stavby jsou tedy překonvertovány do tohoto stylu, především mrakodrapy v Obchodnické čtvrti. Osvětlení je řídké a nespolehlivé a není jisté, jak SCP-1678 získává dodávky kyslíku a energie.

SCP-1678 se zdá být postavené v jednom okamžiku neznámými prostředky, přičemž Parlamentní Budovy sloužily jako "epicentrum" konstrukčního procesu. To je viditelné tak, že čím dále od Parlamentních budov se člověk nachází, tím více chyb v konstrukci SCP-1678 je možno nalézt, například domy postavené kompletně z měděných trubek a dalších neobvyklých materiálů, "plynové lampy" jsou pouhé kovové tyče s koulí světla na vrchu, budovy bez podlah, a v oblasti, která byla prozatím prozkoumaná nejdále od epicentra - chybějící dveře a okna. Kromě Nadačních zaměstnanců a jedinců SCP-1678-A, B a C, se město zdá prázdné.

Zdá se, že SCP-1678 bylo postaveno s úmyslem chránit přeživší Scénáře XK-Konec světa. To je evidentní z nahrávky, jež se spustí poté, co kdokoliv vstoupí do města.

Většina prozkoumaných budov v SCP-1678 byla přestavěna pro účely hustého zalidnění a jsou vybaveny kovovými patrovými postelemi. Nadační výzkumníci upozorňují, že většina prozkoumaných budov v SCP-1678 je nevhodná pro žití, kvůli plísni, vlhkosti a špatné konstrukci těchto budov. Některé budovy byly předělány kvůli jiným účelům, například verze Musea Přírodní Historie, které zahrnuje expozici s názvem 'Pád lidstva' a zahrnuje reprezentace několika známých entit SCP spolu s obrazy a uměleckými zpracováními apokalypsy.

Primární hrozbou uvnitř SCP-1678 jsou entity, které jsou v audio záznamech označovány 'Poldové' ('Bobby', což je britský slangový význam pro policisty, z viktoriánského období), dále jsou označovány jako SCP-1678-A. Tyto entity jsou sestrojeny z lidských mrtvol, jež byly amputovány na hlavě, u zápěstí, kolen a loktů a byly znovu smontovány pomocí jednoduchých industriálních pantů a šroubů. Hlava je vždy zabalena v obvazech. Jsou oblečeni v policejní uniformě podobné té z viktoriánské éry a jsou extrémně nepřátelští vůči Nadačnímu personálu, útočí na ně jakmile je spatří pomocí improvizovaných zbraní. Těmto útokům vždy předchází zvuk podobný píšťalce vydávaný SCP-1678-A, všechny reproduktory v okolí jednoho sta metrů navíc přehrávají nahrávku ''Policie! Stůj kriminálníku!''. Jedinci SCP-1678-A jsou velmi odolní a pouze náboje vysokého kalibru a výbušniny se ukázaly jako vhodné k jejich ničení. Předpokládá se, že pocházejí z místa zvaného 'Brysonův Dům pro Chudé', což dokazuje vězeňská kombinéza pod uniformou.

Do jaké míry spolupracují s dalšími entitami v SCP-1678 je neznámé.

Aktuálně není jisté jaká entita, bytost, či inteligence je zodpovědná za stvoření a udržování SCP-1678. Není jisté na jakou událost, či katastrofu se SCP-1678 připravuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License