SCP-1661
hodnocení: 0+x
blank.png
clockwork.png

Jedinec SCP-1661 po částečné dekonstrukci. Oko pokračovalo v pohybu i několik dní po odstranění i přes chybějící potřebné součástky.

Objekt #: SCP-1661

Třída Objektu: Archon

Speciální Zadržovací Procedury: Vzorky SCP-1661 musí být umístěny v Oblasti-51 Oblasti-81. Žádosti o možnost provádět pokusy musí být schváleny pracovníky s Úrovní Prověření 3.

Popis: SCP-1661 je hejno samoreplikačních strojů. Skládající se převážně z komponentů letadel sestavených náhodným a zdánlivě nefunkčním způsobem. I když se vzhled a vnitřní struktura jedinců značně liší, každý z nich je vybaven jedním "okem". To může nabývat různých velikostí. Všechna SCP-1661 jsou schopna nezávislého řízeného letu prováděného neznámým způsobem a můžou rychle a koordinovaně manévrovat.

Přestože SCP-1661 projevuje určitou úroveň vědomí, pokusy o kontakt nebyly úspěšné.

Každá instance je úzce specializovaná na konkrétní úlohu související se zachycením a dekonstrukcí létajících strojů, jako jsou letadla, vrtulníky, drony a UAV. Mezi příklady zařízení přizpůsobených podobným úkolům patří laserové řezačky, končetiny s prsty a dokonce primitivní maskovací zařízení.

SCP-1661 dávají přednost lovu ve skupinách v noci a útočí na cíl během letu. Jsou schopna dokončit dekonstrukci UAV a dronů během několika minut. Ve všech zaznamenaných případech se jim podařilo rozebrat letouny na šrot během volného pádu a předtím, než stroj dopadl na zem. Ve většině případů je demontáž letadla s posádkou omezena na odstranění nepotřebných částí, pravděpodobně za účelem udržení cestujících naživu. Experimenty ukázaly, že v takových případech projevila SCP-1661 sklon k preciznějšímu provádění dekonstrukce, přičemž si dávají načas, aby pečlivě vybírali materiál. SCP-1661 se nezajímají o jinou než leteckou techniku.

Historické Souvislosti: Činnost SCP-1661 poprvé přilákala pozornost Nadace v roce 1948, po několika zprávách o tom, že letadla ztrácejí malé části křídel nebo trupu. Někteří cestující na palubě postižených letů tvrdili, že viděli malé kovových věci, které se pohybovaly kolem letadla. Tyto zprávy podnítily další vyšetřování. Po úpravě byla tato pozorování později vypuštěna na veřejnost agentem Mathesonem v souladu s OPERACE: SAGA.

Vyšetřování loveckých oblastí SCP-1661 přineslo užitečné poznatky. Terénní agenti sledovali útoky na falešná letadla. Tato pozorování nakonec umožnila výzkumníkům zjistit umístění jejich hnízda. Zadržovací specialisté byli nasazeni na opuštěné letecké základně Albert Johnson v oblasti Tippecanoe v Indii v dubnu 1969.

Pracovníci objevili více než tři stovky SCP-1661 v procesu přetváření ukradeného materiálu do nových instancí. Většina z nich byla schopna uniknout skrze díry ve stropě komplexu po zpozorovaní agentů. Jednotka úspěšně zachytila několik jedinců pro studium. Bylo také nalezeno 47 neaktivních SCP-1661, z nichž žádné nemělo charakteristické oko. Měly jen odpovídající místo ve středu jejich těla.

Je třeba poznamenat, že dvě instance SCP-1661 zachránily agenta Fieldinga, který se málem spadl do průrvy ve středu haly. Tito jedinci byli následně odchyceni.

Tři dny po uskladnění zadržených jedinců v Oblasti-81 přistál roj SCP-1661 pět metrů od hlavní brány. Jednotlivci se vzdali bez odporu.

Zpráva z incidentu:

28.1.1971 začali všichni jedinci SCP-1661 vykazovat podivné chování, jako kroužit ve vzduchu a narážet do stěn jejich zadržovacích cel. O čtyři dny později, personál nasazený v kraji Tippecanoe začal přijímat zprávy o nehodách automobilů, které způsobily náhlé záchvaty řidičů. Tyto záchvaty se objevovali nedaleko bývalého hnízda SCP-1661. Podobně byly zasaženy i první oddíly, které dorazily na místo.

Byla vytvořena smíšená skupina členů Éta-10 a Beta-7 s přihlédnutím k případné memetické nebo biologické hrozbě. Tato skupina byla také zasažena, (a to navzdory ochranným prvkům) když se přiblížila na měně než jeden kilometr od hnízda.

Letecké průzkumy následně zachytily masivní organismus vystupující z trhliny v základně, který byl tvořený průhlednými chapadly a stovkami očí hlavonožců. Těžké bombardování této entity, nezpůsobilo viditelné poškození.

Kvůli značné hrozbě, neúčinnosti útoků Nadace a podivnému chování SCP-1661 se ředitel Oliver Wrights rozhodl propustit SCP-1661. Po osvobození SCP-1661 zamířila přímo na své bývalé hnízdo a začala útočit na chapadla, která se po krátkém vzdoru stáhla do země. Zůstalo po nich jen několik tuctů očí. Pokusy entity bránit se byly neúspěšné - SCP-1661 jsou dostatečně rychlá, aby se vyhnula chapadlům.

Objekt se stáhl do trhliny a úplně zmizel. Personál a civilní obyvatelé se okamžitě zotavili z jeho účinků. Pozdější prohlídka praskliny neodhalila nic mimořádného. Žádná stopa po tomto organismu nebyla nalezena.

Několik nefunkčních uskladněných vzorků SCP-1661 bylo později převezeno do hnízda, kde zaměstnanci uviděli jejich aktivaci po vložení očí získaných od nepřátelské entity.

Kvůli událostem, ke kterým došlo, je nasazení SCP-1661 oficiálně považováno za hlavní strategii pro zadržení této entity. Úplné přepsání tohoto dokumentu, tak aby odrážel tuto změnu se očekává po dokončení analýzy videa z incidentu.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License