SCP-166-ARC
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-166

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-166 může být drženo bezpečně v prostředí s minimální ostrahou. Od ██-██-████ je SCP-166 drženo ve standardním pokoji Třídy B v Oblasti-17 s následujícími změnami:

  • Přilehlý pokoj byl přeměněn na lokální pozorovací základnu.
  • Do přístupové chodby a předkomory byly nainstalovány průsvitné akrylové panely, aby se zabránilo přímé linii zraku do kontejnmentu z venkovní chodby.
  • Poblíž kontejnmentu byly rozmístěny varovné značky indikující, že žádný mužský zaměstnanec nesmí být v oblasti.

Žádosti o osobní předměty a modifikace kontejnmentu smí schválit autorita Bezpečnostní Úrovně 4 a vyšší. SCP-166 si vyžádalo následující:

  • Kopii Bible (Douay-Rheims, Challonerské vydání). (Povoleno.)
  • Katolický růženec. (Povoleno.)
  • Přístup ke katolickému knězi pro zpověď, mše a další svátosti. (Zamítnuto.)
  • Různé knihy a časopisy, především náboženské. (Povoleno, čeká se na schválení jednotlivých položek.)
  • Telefon, jímž smí kontaktovat abatyši ████████ ██ ████████ ██████████ kláštera v Cornwallu, v Anglii. (Povoleno: SCP-166 má dovolenu 1 hodinu na telefonování týdně pouze na toto číslo.)

SCP-166 je naprosto spokojené a zůstává ve své ubikaci dokud má dostatek zábavy formou náboženských materiálů, knih, televize a uměleckých zásob. Za svou spolupráci má SCP-166 povoleno dvanáctihodinovou exkurzi z Oblasti-17 na nedaleký neobydlený ostrov alespoň jednou měsíčně. Během těchto událostí musí být postupováno podle Limitovaného Vypouštěcího Protokolu 19-A s přidaným omezením, že žádný mužský personál nesmí být během jejího pobytu přítomen na ostrově.

Vzhledem k tomu, že i nejlehčí oblečení může způsobit tlakové vředy (proleženiny) po 45 minutách nošení, má SCP-166 povoleno pohybovat se nahé z lékařských důvodů. Oděvy a prostěradlo musí být vyrobeny z bavlny a měly by být měněny každý týden.

Mužští zaměstnanci mají zakázáno pozorovat, nebo být v blízkosti SCP-166. Porušení tohoto příkazu bude potrestáno okamžitým disciplinárním trestem a možnou terminací. Alespoň jedna zaměstnankyně musí vždy zůstat v pozorovací místnosti a udržovat přímý vizuální kontakt pozorováním SCP-166 pomocí pozorovacích skulin, nebo pozorovacích kamer. Aby se snížilo riziko vystavení, musí být všechny kamery a okna vybaveny průsvitnými filtry s alespoň 50% rozmazáním detailů. Nesmí být veden žádný permanentní záznam fotografií SCP-166.

SCP-166 nevyžaduje žádnou výživu kromě přibližně jednoho mililitru lidského spermatu každý týden. Kvůli tomuto byla uzavřena smlouva s místní sperma bankou. Během nouze je možné obstarat náhradu přímo v Oblasti. Přestože SCP-166 nevyžaduje žádnou další výživu, může subjekt konzumovat i normální lidské jídlo.

Kvůli mnoha zdravotním problémům SCP-166 musí být alespoň jednou týdně provedena zdravotní prohlídka.


Popis: SCP-166 se zdá být adolescentní žena průměrné výšky a štíhlé postavy. Zdravotní a fyziologická analýza ukazuje několik odlišností od lidských norem, včetně urychleného růstu vlasů (přibližně 20cm za měsíc), slabinu ve formě vzdušné částicové hmoty, jako cigaretový kouř a aerosoly (což může vyvolat symptomy podobné akutnímu záchvatu astma), zvýšenou citlivost na tlakové body a změny v potřebné dietě.

SCP-166 je zvláštní svým neobvyklým efektem jaký má na muže. Po nastolení vizuálního kontaktu s SCP-166 se 100% testovaných mužů pokusilo o okamžitý sexuální kontakt, nehledě na jejich normální sexuální orientaci. V přibližně 70% těchto testovacích subjektů tento impulz zmizel poté, co byli odstraněni z přítomnosti SCP-166. Ve 30% případů se však tato chtíč přeměnila v obsesi končící násilnými pokusy o získání přístupu k SCP-166. Amnestika Třídy A jsou účinná ve 43% těchto případů; zbytek musel být terminován.

Efekt SCP-166 působící na muže způsobuje subjektu návaly úzkosti, především kvůli jejímu přání žít klášterní život založený na principech cudnosti, chudoby a poslušnosti. Kvůli těmto a dalším důvodům je kontakt mezi ní a muži zakázán.


Dodatek 166-A: Okolnosti získání: SCP-166 bylo původně přivedeno z kláštera v Cornwallu v Anglii, dne ██-██-████. Podle jeptišek byla přivedena "člověkem s nerozpoznatelnými rysy", který tvrdil, že SCP-166 je dítětem "prastaré bytosti s velkou mocí," a předal jim instrukce s tím, jak se o ni mají starat. Všechny pokusy nalézt její matku byly doposud neúspěšné.

SCP-166 bylo vychováno jeptiškami v uzavřeném prostředí, dokud se mladý muž (Subjekt A) nevplížil do kláštera, aby navštívil jednu z novic a náhodou jí zahlédnul. O tři dny později začal Subjekt A být násilný a zaútočil na klášter, za účelem získat přístup k SCP-166. Subjekt A přitom zabil jednu jeptišku a silně zranil tři další, než byl zneškodněn silou.

Nadační agent rozmlouvající s nedalekým knězem ohledně jiné záležitosti zaslechl o incidentu a přispěchal na scénu. Když on sám byl ovlivněn efektem, okamžitě ukončil kontakt, zamkl se v místnosti a požadoval, aby Velení poslalo agentku, která by převzala operaci. Agentka Beatrice Maddoxová navázala krátce na to kontakt s Matkou představenou a domluvila přesun SCP-166 do Nadačního zařízení.


Dodatek 166-E: Dopis, neznámý původ, umístěný v ubikaci SCP-166 dne ██-██-████.

Drahá ██████,

Poprvé jsem tvou matku potkal, když byla ještě holčička. Měla kopyta místo chodidel a hvězdný třpyt v očích. Byla krása a příroda sama a já jí zabil svýma vlastníma rukama.

Eden není místo. Je to stav bytí. Chtěli nás tam vzít zpátky. Já je zastavil. Sebral jsem nám podruhé ráj. Nikdy jsem svých akcí v ten den nelitoval, kromě jedné: lituji toho, že když jsem tě tehdy poprvé poznal, viděla jsi, jak tvůj otec střelil kulku do hlavy tvé matky. Nevymlouvám se, jenom vysvětluji. Doufám, že chápeš proč jsem udělal to, co jsem udělal. Doufám, že mi odpustíš.

Miluji tě. Kéž bych toho pro tebe mohl udělat víc. To nejlepší co jsem pro tebe mohl udělat bylo nechat tě v rukou milých a milujících lidí a doufat, že tě vychovají místo mě. Podle toho co jsem viděl, odvedli skvělou práci. Je mi líto, že jsi s nimi nemohla zůstat. Je mi líto, že tě přivedli na tohle místo. Slibuji, že se budu snažit, aby sis svůj pobyt tady užila. Slibuji, že tě udržím v bezpečí.

Šťastné šestnácté narozeniny, zlato.

Tvůj otec,
████ ███████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License