SCP-1654
hodnocení: +1+x
blank.png

Příchozí vysílání

Naléhavost Protokolu: Naléhavé

Stupeň ohrožení: Alef

Předmět Protokolu: SCP-1654

Instrukce Protokolu: Speciální Zadržovací Procedury SCP-1654 budou vysílány do všech zbývajících Oblastí na nešifrované vlnové délce. Civilisté, kteří zachytí tuto zprávu, jsou povzbuzeni k tomu, aby Nadaci pomáhali všemi možnými prostředky. Personál Nadace, který nesplní své povinnosti, bude minimálně okamžitě terminován. Civilisté, kteří nepomohou, nebudou vědět o nárokování.

Nejméně 13 Základen Nadace musí být umístěno v kruhové oblasti podél vnější strany každé zbývající Oblasti, nejméně 20 kilometrů od Oblasti. Pro každou základnu platí :

  • Musí být vybavena nejméně třemi oddělenými místnostmi obsahujících malou porci (nejméně 4 mg) očního nervu místního ředitele.
  • Denní výměnu těl třech členů personálu úrovně 3 za zdí.
  • Spodní část suterénu musí obsahovat nejméně 3 kg nečistot nebo hornin pocházejících z jakéhokoli případu SCP-1654-1.
  • Všichni pracovníci obsluhující základnu nesmí být nárokovaní.
  • 71 ml krve z každého dozoru musí být ukryto někde v základně daleko od SCP-1654.

Tyto základny budou odpovědné za vytvoření ochranné bariéry proti SCP-1654. Kromě toho budou všechny příchozí civilisté nejprve vysláni těmito základnami před tím, než budou odesláni do Oblasti kde obdrží další pokyny. Všem jednotlivcům, kteří tyto základny obsadí, je zakázáno zemřít. Místa, která nejsou schopna splnit tyto podmínky do tří týdnů od oznámení, musí aktivovat všechny jaderné hlavice umístěné v základně.

Všichni zaměstnanci s rodinnými vazbami se musí dostavit k Úřadu pro Vymáhání Pohledávek Nadace k okamžité terminaci. Zaměstnanci, kteří nedodrží výše uvedené podmínky, musí být terminování co nejdříve. Jejich pozůstatky musí být poskytnuty jednotlivcům nejpozději 5 minut před nárokováním.

Nárokované osoby musí být poslány na Měsíční Zónu 32 kvůli okamžité terminaci. Jakmile jedinci dosáhnou Měsíční Zóny 32, měli by být okamžitě podrobeni thaumaturgickému obřadu C3-37.

Výsledkem obřadu je aktivace Paprsku Serafín, jenž je umístěný na oběžné dráze, přičemž vypálí na některá nejvíce obydlená místa (nyní označená jako SCP-1654-1), jichž trosky budou identifikovány jako Serafínské Zóny.

Tento proces se má opakovat, dokud všechny známé instance SCP-1654-1 nebyly převedeny na Serafínské Zóny. V případě vyčerpání stávajícího personálu s existujícími rodinnými spojeními je nutné využít civilisty z bezprostředního okolí. Pokud by byl tento zdroj také vyčerpán, pracovníci by měli začít vytvářet vhodné kandidáty sami.

Jakmile budou všichni případní kandidáti vyčerpáni, zbývající zaměstnanci nadace budou instruováni, aby se shromáždili v kterékoli ze Serafiských Zón a začali odstraňovat SCP-1654.

Další pokyny budou poskytnuty před začátkem události.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License