SCP-1640
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1640

Třída Objektu: Neutralizováno, Dříve Safe

Dřívější Speciální Zadržovací Procedury: 23/1/2011: Pozorovací Sonda Delta-6 se v současné době nachází na oběžné dráze s cílem zachytit jakékoliv rádiové signály vysílané SCP-1640. Trajektorie SCP-1640 byla upravena, aby se zabránilo únikové rychlosti z Měsíce, a je odhadováno, že dopadne na Měsíc 14/4/2035. Znalosti o potlačování SCP-1640 jsou nyní procházeny s vybranými členy z NASA. Pozorování SCP-1640 je momentálně vykonáváno ve Výzkumném Sektoru-29 a jakékoliv změny v jeho oběžné dráze nebo rychlosti musí být okamžitě nahlášeny.

Průzkumná Sonda Delta-7 je pověřena sbíráním a zbavováním se případů SCP-1640-1, a musí být nahrazena před tím, než přeruší funkci 24/8/2059.

Upravené Procedury: Od 10/4/2011 je Průzkumná Sonda Delta-7 pověřena sbíráním případů 1640-1 a sutin SCP-1640. Žádné další zadržovací procedury nejsou nutné, viz. Neutralizující Událost 1640-A.

Popis: SCP-1640 je polokulovitá masa tvořena kondenzovanou zeminou s několika umělými díly na svém povrchu. Je odhadováno, že má 10 metrů v průměru a je asi 6 metrů vysoké. SCP-1640 se nachází přibližně 5 000 kilometrů nad měsíčním povrchem a je vybaveno podsystémem typickým pro moderní člověkem vytvořený satelit. Nicméně je umístěno v pozicích jakoby imitovalo les mírného podnebného pásu. Toto zahrnuje:

  • Zelené, kruhovité solární panely připevněné k velkým, železným, hnědým tyčím. Uvnitř všech se nachází záložní baterie, předpokládá se, že jsou alternativní zdroj energie.
  • Duální magnetometrické senzory, UHF anténa a anténa pro přenos telemetrie, jsou všechny umístěné na okrajích SCP-1640. Každá má na sobě umístěn květ, údajně umělý.
  • Hlavní pohonné motory jsou umístěny pod hlavní masou a jsou zohýbány v úhlech podobajících se kořenům.
  • Nepravidelně tvarovaná dodatečná telemetrická výbava je podobná kamení. Zřejmě využívána k vytváření rádiových signálů.

SCP-1640 vysílá frekvenčně modulovaný rádiový přenos na frekvenčním pásmu ██.███ a může i občasně vysílat dunivý zvuk, který byl určen jako morseova abeceda.

SCP-1640 neustále vytváří různé druhy flóry a vypouští řečené exempláře výfukovým otvorem na své zádi. Zapsané exempláře zahrnují křoviny, sazenice stromů a rozličné druhy zeleniny (jedlé pupeny, kořeny, listy z různých rostlin). Tyto exempláře (od teď označovány jako SCP-1640-1) neprokazují žádné nepříznivé jevy, když jsou vystaveny vakuum a ultrafialovému záření. V těchto podmínkách rostou jako normálně a procesy, jako fotosyntéza, jsou prováděny průběžně, nedostatek potřebných materiálů (voda, CO2, atd.) nemá na jejich životnost žádný dopad. Bylo pozorováno jak případy SCP-1640-1 shořely při průchodu atmosférou a neukazují žádný odpor jiným formám poškození.

Snímky SCP-1640 potvrdily přítomnost králíka (Lepus curpaeums) nad SCP-1640, i když jeho velikost naznačuje, že je to buďto novorozenec nebo nedochůdče vrhu. V současné době je neznámo, jak tento exemplář zůstává umístěný na SCP-1640 nebo jak je schopen přežít bez jakéhokoliv ochranného vybavení či krytu. Kontakt s SCP-1640 je v současné navrhován tak, aby detekoval jakékoliv jiné anomální vlastnosti vnitřních mechanismů SCP-1640 a jeho obyvatele.

Dodatek 1640-C: Následující záznamy jsou rádiové přenosy vyslané z SCP-1640 v době objevu. Poslední přenos byl zachycen během neutralizace SCP-1640.

█/3/20██
Vidím pod sebou domov. Musíš být osamělý, přináším ti zpět dárky.

1█/3/20██
Měsíční králík, velký. Je pole široký! Také prolomení v lodi. Dárky vypadávají. Opravím.

2█/3/20██
Nad měsícem! Všichni bílí králíci dole, spí. Brzy přistanu!

3█/3/20██
Stále nad měsícem. Kdy je přistání?

█/4/20██
Jak doručit dárky? Kdy je přistání? Domov?

Bylo zjištěno, že následující přenos pochází z [VYMAZÁNO], jež byla zejména domovem pro skupinu králíku a byla označena jako Anomální Událost 3450-UT. Doba mezi přenosy z SCP-1640 a Anomální Událostí naznačuje, že komunikovala s SCP-1640. [VYMAZÁNO] zatím neprokázala žádné anomální vlastnosti.

Dítě. Satelit se pohybuje jedním směrem. Vyslala jsem tě samotné, protože potřebuješ sílu. Protože tvůj život potřebuje smysl, jelikož žádný nemá. Takže tohle bude od nynějška tvůj úkol: doručovat za mě králíkovi v měsíci. Daří se ti skvěle.

Neutralizační Událost 1640-A: ██/4/20██ si řízení všimlo odchylky v dráze letu SCP-1640. Zdánlivě se manuálně odklonilo od své obvyklé oběžné dráhy a začalo padat směrem k měsíčnímu povrchu. Zaměstnanci nebyli schopni předejít nouzovému přistání a zničení SCP-1640. Po prozkoumání místa havárie bylo zjištěno, že veškerý rostlinný život ztratil své anomální vlastnosti a začal vykazovat projevy typické pro vystavení vakuu a vysoké teplotě. Žádné další rádiové signály nebyly vyslány z SCP-1640, což vedlo k jeho klasifikaci jako Neutralizováno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License