SCP-1612
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1612

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Živé instance SCP-1612 jsou pěstovány v Sádce-18, Biologické Oblasti-13. Klima a půda v Sádce-18 jsou udržovány podle kondic v nichž se SCP-1612 obvykle nachází, jako jsou například podmínky horských luk hory Kazbek v Gruzii. Instance SCP-1612 se musí zalévat každý den.

Personál vstupující do Sádky-18 musí být oblečen v pracovním oděvu, aby se předešlo menším zraněním od SCP-1612-1.

Všechna semena, která nejsou potřebná k udržení stabilní populace SCP-1612 jsou skladována ve skladovacím křídle Biologické Oblasti-13, v plastických sáčcích, uvnitř Biologických Zadržovacích Kontejnerů. Semena musí být skladována při neustálé teplotě −18 °C.

Mobilní Úderná Jednotka Fí-3 ("Zeus's Fire Brigade") bude nadále vyhledávat nezadržené instance SCP-1612 a transportovat je do Biologické Oblasti-13.

Popis: SCP-1612 je dříve neznámá varianta rostliny druhu Glycine max, běžněji známé, jako Sója luštinatá. Instance SCP-1612 neustále produkují těkavý, pyroforický olej ze středových a periferních částí jejich apikálních meristémů. Výsledný plamen (SCP-1612-1) je obecně velmi malý a kontrolovaný, ovšem občasné incidenty již v minulosti způsobily personálu popáleniny prvního stupně. Zdroj dodatečné látky, kterou SCP-1612 používá k vytváření oleje je neznámý.

Experimenty ukázaly, že SCP-1612-1 je nesmírně obtížné uhasit. Bylo třeba snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu na 3%, aby bylo možné zabránit zažehnutí sekretovaného oleje1 Rovněž bylo zjištěno, že SCP-1612-1 je odolné vůči namočení. Když je SCP-1612 ponořeno pod vodu, trvá několik sekund, než SCP-1612-1 uhasne, ovšem pokud je SCP-1612 navráceno do normálních podmínek, SCP-1612-1 opět zažehne. Normální zalévání vykázalo pouze snížení aktivity SCP-1612-1.

SCP-1612 bylo poprvé objeveno na úpatí hory Kazbek v Gruzii na souřadnicích 42°40' s.š, 44°35' v.d. Od té doby byly háje instancí SCP-1612 objeveny na mnoha lokacích na všech kontinentech, přičemž každý háj obsahoval 20 až 100 instancí. Doposud největší háje byly nalezeny ve Velké příkopové propadlině v Keni a v povodí řeky Indus.

Dodatek-1612-1: Následující útržek textu byl nalezen u všech hájků SCP-1612.

Nenechte oheň vyhasnout.
-Pangloss

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License