SCP-1609
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-1609

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1609 je drženo ve Skladovací Oblasti-08 kvůli problémům spojeným s jeho transportem z této lokace. SCP-1609 je zadrženo ve speciálně navržené části této oblasti, na záhonu v jehož okolí je udržováno množství esteticky vyhovujících květin. Subjekt je použit jako mulč pro záhon. Záhon musí být pravidelně udržován a všichni návštěvníci oblasti musí nahlas poznamenat krásu záhonu a především klást důraz na kvalitu mulče.

SCP-1609 musí být v pravidelných intervalech odstraněno ze záhonu aby mohly být naneseny konzervační látky na jeho dřevěné, kovové a látkové součásti. Personál musí nahlas přednést tyto úmysly v přítomnosti SCP-1609 než se jej pokusí odebrat.

Personál přiřazený k SCP-1609 musí nosit obyčejné oblečení aby se předešlo nechtěnému spuštění násilné reakce ze strany SCP-1609. Žádné předměty s motorem se nesmí přiblížit do okruhu 200 metrů od zadržovací oblasti SCP-1609. Žádný personál aktuálně, či dříve spojený s Globální Okultní Koalicí, ani materiály jež by je zmiňovaly nesmí do Skladovací Oblasti-08.

V případě násilné reakce ze strany SCP-1609 musí všechen personál opustit jeho okamžité okolí a zpráva bude přehrána na vnitřním rozhlase oblasti, jež informuje personál o události. Pokud bude SCP-1609 spatřeno mimo svou zadržovací oblast po násilné reakci, zaměstnanci musí jednat submisivně a nedělat ze sebe hrozbu. Formální oblečení, jako košile, laboratorní pláště, ochranná výbava, kombinézy a především tělní brnění musí být pokud možno v takovém případě svléknuto a všechny zbraně schopné poškodit SCP-1609 musejí být okamžitě odloženy. Zaměstnanci musí požádat SCP-1609 o návrat do zadržení a nepokoušet se o výhrůžky nebo příkazy.

Pokud SCP-1609 opustí Skladovací Oblast-08, agenti budou okamžitě vysláni aby prozkoumali okolní oblast SCP-1609 a pokud možno jej získali zpět. Aktuálně neexistuje žádný způsob jak SCP-1609 kompletně zabránit v úniku z kontejnmentu; aktuální zadržovací procedury se zaměřují na nabádání SCP-1609 aby zůstalo ve své zadržovací zóně.

Popis: SCP-1609 je aktuálně hromada třísek, odštěpků dříví, hřebíků a útržků vybělené látky a kůže, vážící přibližně ██.█ kilogramů. Dřevěné části SCP-1609 jsou vyrobeny z dubu a hřebíky jsou z oceli.

SCP-1609 je schopno teleportace, jíž využívá k transportu celé své hmoty naráz mezi dvěma body bez známého omezení. SCP-1609 často používá tuto schopnost k opětovnému spojení svých částí pokud byly odděleny od zbytku, avšak SCP-1609 bylo schopno teleportovat celou svou masu naráz, alespoň jednou až na vzdálenost ████ kilometrů. SCP-1609 je schopno rozdělit svou hmotu, ale dělá to pouze vzácně. Veškerý materiál odstraněný z hmoty SCP-1609 si udržuje vlastnosti SCP-1609. SCP-1609 odporuje všem pokusům o odstranění z hranic Skladovací Oblasti-08 a samo se teleportuje zpět do oblasti. Avšak bylo zaznamenáno, že se již teleportovalo ze Skladovací Oblasti-08 na několik krátkých chvil, to se však stalo pouze █ krát od doby co se dostalo do Nadačního zadržení.

Zdá se, že SCP-1609 je nějakým způsobem uvědomělé, neboť výzkum prokázal že je schopno vnímat své okolí způsobem kterému prozatím nerozumíme a je schopno reagovat na stimuly způsobem, který naznačuje inteligenci. Detailům chování SCP-1609 rovněž není dostatečné porozuměno, avšak zdá se že má pud sebezáchovy a reaguje agresivně na jisté stimuly které si spojuje s hrozbou. Kromě toho se zdá, že SCP-1609 preferuje situace, při nichž je lidmi využito a pokud je ponecháno bez využití, aktivně vyhledává situace při nichž může být užitečné. To je důvodem pro využití SCP-1609 Nadací jako mulč, neboť to zabraňuje nevyužívání SCP-1609 a jeho pokusům opustit Skladovací Oblast-08. Existují teorie, že SCP-1609 rozumí lidské řeči, nebo myšlenkám, avšak to nebylo zjištěno neboť subjektu nevyhovují testy navržené k otestování jeho vědomí o těchto stimulech.

Když je vystaveno jistým stimulům, SCP-1609 reaguje násilně. Během typické násilné reakce SCP-1609 teleportuje část své hmoty do plic okolního personálu, což způsobí vážné poranění vnitřku plic, zablokuje dýchací cesty a následně způsobí smrt oběti. Mezi stimuly které vyvolávají násilnou reakci u SCP-1609 patří: personál nosící uniformu, nebo oblečení podobné uniformě zaměstnanců Globální Okultní Koalice; použití slov, či frází často nebo exkluzivně používaných agenty GOC, jako například 'nepřátelská entita', v přítomnosti SCP-1609; jakákoliv nepřátelská akce vůči SCP-1609; a zvuk běžícího motoru. Násilné reakce ze strany SCP-1609 jsou vzácné - bylo zaznamenáno pouze █ takových událostí od doby co je SCP-1609 zadrženo a subjekt se rychle vrátí do pasivního stavu, jakmile se přestane cítit ohrožen.

SCP-1609 dorazilo do Nadačního zadržení dne ██/██/████, když se ve svém současném stavu teleportovalo do nepoužívané zadržovací jednotky ve Skladovací Oblasti-08. Pečlivé prozkoumání ukázalo, že SCP-1609 byla původně velká židle vyrobená z lakovaného dubového dřeva a vybělené kůže, vyřezávaná do podoby uléhající ženy. Zdá se, že SCP-1609 mělo své anomální vlastnosti již v tomto stavu, avšak s jistými omezeními, například že objekt se teleportoval pouze pokud si osoba v jistém okruhu (aktuálně neznámý) chtěla sednout a v jeho okolí se nenacházela žádná volná židle. V tu chvíli se k dotyčné osobě SCP-1609 teleportovalo a zůstalo na místě, dokud se nenašla další vhodná osoba.

Dne ██/██/████, byli jak Nadační agenti, tak členové Globální Okultní Koalice upozorněni na existenci SCP-1609, jež dostalo dočasné označení E-622. Kvůli těžce zadržitelné povaze SCP-1609 a možnosti prolomení utajení nadpřirozených jevů byla vyslána malá jednotka Koaličních sil aby SCP-1609 zadržela.

Aktuálně není jasné jak se agentům GOC podařilo zadržet SCP-1609, ale ví se, že přivedli subjekt do současného stavu pomocí štěpkovače. Následné pokusy zničit SCP-1609 selhaly kvůli jeho vlastnostem a schopnosti teleportovat se pryč od zdroje nebezpečí. Po této události zemřelo několik členů Globální Okultní Koalice neobvyklým způsobem. Vyšetřování pomocí oficiálních komunikačních kanálů a utajených Nadačních agentů v GOC spojilo SCP-1609 s alespoň třemi zabitými zaměstnanci Koalice, přestože skutečný počet obětí způsobených špatným zacházením s objektem je neznámý. SCP-1609 poté dorazilo do Nadačního zadržení. Není známo jak SCP-1609 vědělo o existenci Nadace, ale věří se, že vstoupilo do Nadačního zadržení kvůli nízkému riziku dalších škod.

Dokument 1609-1:

SCP-1609 je perfektní příklad očividných chyb v operačních procedurách GOC a slouží jako názorná ukázka pro všechny členy Nadace jež nesouhlasí s našimi praktikami ohledně zadržování nebezpečných objektů.

Než se k tomuhle Koalice dostala, bylo to naprosto neškodné. Židle, která se teleportuje když potřebujete místo na sezení, je naprosto normální ve srovnání s většinou věcí se kterými se každodenně vypořádáváme. Když ji strčili do toho štěpkovače, zranili jí, vyděsili a naštvali, tak zaútočila. Tím že se pokoušeli 'chránit svět' ničením tu situaci jenom zhoršili. SCP-1609 přešlo z neškodného na smrtelné během několika minut kvůli GOC a my museli uklidit jejich svinčík.

Naštěstí je SCP-1609 relativně jednoduché na zacházení. Dokud neuděláte něco pitomého, nezaútočí a nepokusí se odejít. A i když to udělá, většinou se samo vrátí zpět. Myslím že už vím proč. Přišlo k nám, protože se bálo lidí co tomu ublížili. Proto se vždycky vrátí zpět. Bojí se zbytku světa a doufá že my to ochráníme.

Proto máme Speciální Zadržovací Procedury místo Speciálních Ničících Procedur. Pokud něco rozbijete, už je to navždy rozbité. Když se pokusíte zničit anomálii, nemůžete svou chybu vzít zpět. To je to co nám SCP-1609 říká. Proto my máme pravdu a GOC ne.

- Dr. Sievert

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License