SCP-1590
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-1590

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Sedm kopií SCP-1590 je udržováno pro případ experimentace. Tyto kopie jsou uskladněny v bezpečné zadržovací schránce F12 v Oblasti-18, ke které má klíče aktuální ředitel Projektu Duchard Light, aktuální velitel bezpečnosti a oblastní ředitel. Jakýkoliv výzkumník, který by chtěl použít SCP-1590, musí získat povolení od ředitele Projektu Ducharda Lighta.

Informační technik Kent má za úkol nalézt nezadržené instance SCP-1590. Pokud bude taková instance nalezena, bude podniknut útok na hostující server a MTF bude vyslána na místo, aby zajistila hardware. Počítačový virus známý jako 'ComAmA' bude vložen do veškerých systémů, do nichž byla stažena kopie SCP-1590 před vypnutím serveru.

Popis: SCP-1590 je program, či 'aplikace', o velikosti jednoho kilobajtu, určený pro použití se zařízeními s dotykovou obrazovkou, jako jsou tablety, známý jako 'Tamlinova Kniha.' Pokus o zobrazení kódu SCP-1590 ukázal pouze vypsaná čísla od 1 do 66 666. Aplikace samotná se zdá být hrou, kde hráč musí nalézt jisté objekty na přeplněném obrázku.

Hra vždy začíná snímkem s věnováním, který obsahuje zprávu "Joeymu, kterej mě naučil, jak být cool a (jméno posledního hráče), kterej se málem dostal ven." Následně se obraz mění na animovanou scénu, kde silueta humanoida stojí na palubě jakéhosi ropného tankeru. Obrazovka poté krátce bíle problikne a poté se vrátí stejná scéna, ovšem s přidanou velkou žlutou zdí, mnohem větší než samotná loď. Přidání zdi způsobuje, že se přes loď přežene vlna, která postavu shodí přes palubu. Obrazovku na chvíli zaplní bubliny a poté se přes ně objeví slova 'Tamlinova Kniha' a 'Hrát'.

Pokud si hráč vybere možnost 'Hrát', zmizí hlavní menu a objeví se obrázek přeplněné místnosti plné různých objektů. Hráči je dáno několik úkolů, které musí splnit tím, že najde objekty ukryté v obrazu místnosti. Hledané objekty a místnosti jsou jiné při každém hraní hry. Hráči je rozněž dán časový limit, mezi jednou a dvanácti minutami. Jakmile hráč dokončí úkol, je mu dáno několik dveří, ze kterých si může vybrat a pokračovat dál ve hře. Úkoly nejdříve začínají jednoduše, poté se přesouvají na úkoly osobní povahy a končí úkoly, které jsou velmi osobní a často urážlivé vůči hráči.

Hra pokračuje skrze náhodný počet 'místností' mezi 7 a 43. Během náhodného bodu hry, nebo pokud se uživateli nepodaří splnit vytyčené úkoly včas, se hráč objeví v prázdné místnosti. Na obrazovce se objeví slova "Našel jsi všechno, co se v Domě dalo nalézt! Jediné co ti zbývá najít, je cesta ven!" Hra tímto končí a stejný hráč si ji není znovu schopen zahrát.

Během sedmdesáti dvou hodin od dohrání hry, se náhodné dveře, které hráč otevře ve skutečnosti, zdánlivě propojí s místností ze hry. Veškeré pokusy následovat hráče skrze dveře doposud selhaly. Jakákoliv sledovací zařízení přestávají po průchodu hráče vysílat. Po sedmdesáti dvou hodinách od dohrání hry se všechny dveře, které hráč ve skutečnosti otevře, změní na dveře do místnosti ze hry, ovšem neexistuje žádný kompulzivní efekt, který by hráče nutil vstoupit.

Pokud se jiná osoba pokusí otevřít dveře pro subjekt, existuje stále šance, že se objeví dveře do pozměněné místnosti. Nikdo, kdo nedohrál SCP-1590, není schopen do těchto místností vstoupit. Veškeré pokusy o vstup do těchto dveří skončí vstupem do místnosti, kam by dveře normálně vedly.

Dodatek: Výběr ze seznamu místností testovacích subjektů

Pro účely těchto záznamů byly obyčejné místnosti vynechány. Pro kompletní záznam všech místností a úkolů, viz soubor Tamlin-ZeroOneTheta

Záznam 1: D-1534

Číslo místnosti Popis Úkol
Místnost 8 Farma plná zvířat. Subjekt potvrdil, že se jedná o farmu vlastněnou jeho strýcem, kam mu jeho rodiče říkali, že odvezli jeho domácí mazlíčky. Najdi hroby všech sedmi mazlíčků z dětství, o kterých ti rodiče řekli, že utekli.
Místnost 11 Sportovní stadion s probíhající hrou amerického fotbalu. Barvy týmu odpovídají týmu subjektu ze střední školy. Subjekt si vzpomněl na ztrátu svého panictví pod tribunami. Sesbírej čtyři kusy zlomeného srdce své první přítelkyně a kalhotky dívky, se kterou jsi jí podvedl.
Místnost 17 Chlapecké šatny plné dětí. Subjekt místnost identifikoval jako šatnu ze své školy. Záznamy indikují, že byl subjekt na oné škole zapleten do několika incidentů. Najdi těch třináct kluků, kteří ti dělali z dětství peklo.
Místnost 22 Tmavá místnost, ve které každých pár sekund problikne světlo. Po jinak prázdné místnosti jsou rozmístěna rozsekaná lidská těla. Subjekt je viditelně bledý. Viditelné obličeje mrtvých odpovídají s osobami, za jejichž vraždu byl subjekt odsouzen, kromě tří obličejů, které patří pohřešovaným osobám. Najdi čtyři orgány. Ty víš které.
Místnost 23 Vnitřek přeplněného kostela. Subjekt odmítl lokaci identifikovat. Vyšetřování odhalilo, že se nejspíše jedná o kostel svaté Marie v Royale, rodném městě subjektu. Záznamy indikují, že subjekt byl vzorným členem církve po dobu sedmnácti let, než jej dva místní udali kvůli jeho zločinům. Najdi ty dva proradný práskače.
Místnost 24 Interiér soudní místnosti. Místnost byla identifikována jako ta, v níž byl subjekt odsouzen. Najdi těch dvanáct lidí, co ti zničili život.
Místnost 25 Konečná místnost: Po dvanácti hodinách otevřel subjekt dveře do místnosti podobající se Místnosti 17. Subjekt nedočkavě vběhl dovnitř. Před samovolným zavřením dveří, byl zevnitř slyšet křik. Nic

Záznam 2: Agent Brad Gibson

Číslo místnosti Popis Úkol
Místnost 4 Tabule na které jsou zapsány urážky, výhružky a další poznámky. Subjekt si nedokázal vzpoměnout na žádnou podobnou tabuli. Najdi všechny nadávky, které ti tvůj otec chtěl říct, ale neřekl, protože věděl že si až příliš velkej ubožák.
Místnost 6 Prales plný bojujících vojáků. Podle uniforem je možné rozeznat americké a korejské vojáky. Subjekt identifikoval scénář jako podobný, až téměř identický, se svým nasazením v Koreji. Subjekt poznamenal, že za svá zranění získal Purpurové srdce. Najdi kamarády, které jsi tu nechal.
Místnost 7 Tmavý dětský pokoj s děsivými stíny sklánějícími se nad schoulenou postavou mladého kluka v posteli. Subjekt se naštval a tvrdil, že se jedná o pokoj jeho syna, přičemž podoba chlapce odpovídá. Najdi všechny věci, které jdou po tvém synovi.
Místnost 8 Na obrazovce je několik polaroidových fotografií s datumem na každé z nich. Data odpovídají období devíti měsíců před narozením subjektu. Na každém ze snímků je vidět matka subjektu jak souloží s několika různými muži a dokonce s několika zvířaty. Subjkekt se naštval a musel být zklidněn. Najdi všechny muže, kteří darovali sperma, aby mohli být tvým otcem.
Místnost 9 Konečná místnost: I přes pokusy každou hodinu, se subjektu nepodařilo nalézt pozměněné dveře až do hranice sedmdesáti dvou hodin, kdy se dveře otevřely do Místnosti 6. Subjekt vstoupil dobrovolně s vyžádanými zásobami pro přežití. Veškerý rádiový kontakt byl po jeho průchodu okamžitě ukončen. Všechny pokusy, o udržení dveří otevřených, selhaly. Nic

Záznam 3: D-132

Číslo místnosti Popis Úkol
Místnost 5 Dívčí pokoj. Subjekt jej identifikoval jako její vlastní z doby, když jí bylo pět let. Najdi sedm plyšových zvířat, která jsi dostala z pocitu viny.
Místnost 12 Sklepení plné starých předmětů. Subjekt jej identifikoval jako její vlastní z doby, když jí bylo pět let. Subjekt vykazoval neochotu dívat se delší dobu na obrázek. Najdi strýčka Billyho, než najde on tebe.
Místnost 15 Striptýzový klub s nápisem 'Zlobivá kočička' na stěně. Subjekt tvrdí, že dané místo nepoznává. Vyšetřování později ukázalo, že se jedná o zábavní klub pro dospělé z města, ve kterém subjekt žil, když jí bylo dvanáct. Najdi místo, kam Taťka chodí, když má dost toho, jak brečíš.
Místnost 20 Místnost v nemocnici plná přístrojů na podporu života. Slabě vypadající ženská postava leží na lůžku. Subjekt osobu identifikuje jako svou matku a místnost jako nemocniční pokoj, kde její matka ležela s rakovinou plic. Najdi peníze potřebné k udržení svojí matky na přístrojích.
Místnost 31 Místnost vypadá jako stereotypická verze Pekla, včetně desítek postav mučených velmi 'démonicky' vyhlížejícími bytostmi. Subjekt je schopen identifikovat všechny nedémonické osoby. Najdi jedenáct svých příbuzných, kteří si odpykávají své hříchy.
Místnost 32 Přeplněné nákupní středisko s vánoční výzdobou. Ve středu scény leží tři děti na zemi s mnoha zlomeninami. Subjekt je vidět na obrázku klečící u jejich těl. Nákupní středisko bylo identifikováno jako místo, kde byl subjekt obviněn ze zločinu. Najdi tu jedinou osobu, která může prokázat tvou nevinu. (Poznámka: Subjektu se nepodařilo splnit tento úkol včas.)
Místnost 33 Konečná místnost: Dvacet tři hodin po skončení hry otevřel subjekt dveře do Místnosti 12. Subjekt začal být hysterický a odmítnul vstoupit do dveří. Subjektu byla podána sedativa a byl přenesen do portálu. Dveře se zavřely a experimentální sledovací zařízení 1A12 přestalo vysílat. Nic
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License