SCP-159
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-159

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-159 se v současné době nachází v zabezpečené skříňce v Oblasti-██. Znalost existence SCP-159 je omezena pro personál Úrovně 3 a vyšší, přístup k SCP-159 má pouze personál Úrovně 4 a vyšší. SCP-159 nesmí být používáno žádným personálem, s výjimkou polehčujících okolností. Příkaz O5 může nařídit přesun SCP-159 kdykoli je nutné použít SCP-159, aby se zabránilo katastrofickému scénáři.

Jestliže má být SCP-159 použito tímto způsobem, musí být napájeno specializovaným vysoce účinným generátorem a musí být po ruce zásoba rezervního paliva. Během provozu SCP-159 musí být alespoň dva pracovníci v pohotovosti.

Popis: SCP-159 se jeví jako standardní neonový nápis „OTEVŘENO“, který se běžně vyskytuje v malých podnicích. Když je SCP-159 za oknem budovy a vypnuto vypojením ze standardní elektrické zásuvky1, nebude možné jakýmkoli způsobem vstoupit do budovy. Blokovací účinek přestane okamžitě, jakmile bude SCP-159 znovu připojeno k elektrické zásuvce. Pokud je SCP-159 vypnuto pomocí vypínače a poté vypojeno ze zásuvky, jeho efekt se neaktivuje.

Když je efekt SCP-159 aktivní, budova, ve které se nachází, bude z vnější strany nezničitelná. Stavební materiály vydrží síly, které by je normálně zničily, vydrží dokonce i dělostřelecké bombardování. Ovlivněná budova zůstane zcela nepoškozená; testování ukázalo, že chráněné struktury se nedají poškodit teplem, větry rychlostí hurikánu, kinetickou silou, podminováním, podkopáním, výbušninami umístěnými na vnější straně struktury, elektrickým proudem, mikrovlnami, ultrafialovým paprskem, rentgenem, neutronovým či gama zářením a nárazy vozidly. Osoby v budově ovlivněné SCP-159 mohou kdykoli odejít, ale nemohou vstoupit znovu, dokud není deaktivováno. Účinek přetrvává, jsou-li otevřena okna, dveře a další vstupy, přičemž vnější síly se nadále chovají, jako by byly zavřené.

Budovy zasažené SCP-159 budou i nadále přijímat zdroje, jako je tekoucí voda a elektřina; avšak po vstupu do SCP-159 budou zásoby napuštěny cizími materiály a chemikáliemi. Navíc se zdá, že zastavovací efekt zabraňuje silám, jako jsou rázové vlny a extrémně vysoké teplo, proniknout do útrob ovlivněné budovy. Zaměstnanci třídy D vně struktury během zkoušek dělostřeleckého bombardování oznámili, že tlakové síly způsobené zkušební zbraní byly utlumeny do té míry, že nebyly pozorovatelné ani na otevřené nádobě vody.

Pokud část neonového pásku SCP-159 přestane fungovat, lze ji nahradit odpovídající částí. Účinek SCP-159 se projeví, ikdyž není nainstalován neonový pásek. Personál je povinen vyměnit části neonu SCP-159, pokud se stanou nefunkčními. SCP-159 se nepodaří aktivovat, pokud je odpojeno během výpadku proudu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License