SCP-1584
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1584

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Jméno domény SCP-1584 by mělo být zablokováno u všech hlavních poskytovatelů internetových služeb. Blokování provádí agenti Nadace, kteří jsou nasazeni ve vládách po celém světě. Přístup k webu je přístupný zaměstnancům úrovně 3.

Popis: SCP-1584 je internetová stránka dříve dostupná pod názvem domény "www.floatacezarizeni.███" a IP adresou 18.2.████. Hlavní stránka webu obsahuje pouze obrázek záchranného kruhu bez potisku, název souboru je bezpečnost.jpg.

Po načtení SCP-1584 prostřednictvím webového prohlížeče zařízení začne ztrácet různé množství hmoty, aby získalo vztlakovou sílu rovnající se 73,5 newtonům. Není známo, jak je hmota odebrána a poté vrácena. Molekulární analýza ukázala, že hustota molekul materiálů tvořících toto zařízení zůstává nezměněna. A co víc, internetová stránka automaticky zavolá místní záchrannou službu přes internet nebo mobilním telefonem. Oba efekty SCP-1584 přestanou okamžitě po uzavření webové stránky. SCP-1584 nezajišťuje voděodolnost předmětů, na kterých je načten, v mnoha případech zařízení rychle přestane fungovat po poškození vodou poté co je ponořeno, což ukončí efekt SCP-1584.

Pokud je web otevřen na zařízeních, jejichž objem není dostatečný pro zajištění potřebného vztlaku (přibližně 7500 cm3 nebo méně), zobrazí se namísto obrázku zpráva "Mobilní verze této služby je ve vývoji".

Dodatek 1584-1: SCP-1584 byl nalezen █ ███ 20██ zaměstnancem nadace odpovědným za sledování internetu. Objekt získal čtvrtou pozici na webu www.███████████████ v hodnocení "Nejčastější technologie na webových stránkách". Ohodnocený článek byl smazán. Riziko narušení bezpečnosti bylo považováno za nízké kvůli malé popularitě místa.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License