SCP-158
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-158

Třída Objektu: Euclid

Speciální zadržovací procedury: SCP-158 je umístěno v operačním sále 07 v Oblasti-12 biologického výzkumu. Není povolen vstup personálu do místnosti, ani není dovoleno místnosti dodávat energii, pokud nebyl předložen a schválen řádně vyplněná žádost o povolení vedoucímu výzkumu, Prof. █████. Osoby, přející si použít zařízení, si musí vyžádat a přečíst celý přepsaný manuál s instrukcemi. Je nutno, aby venku z místnosti byly umístěni dva (2) stráže po celou dobu používání zařízení. V případě nehody musí být odstřižena veškerá elektřina do místnosti a stráže podrobně prozkoumají místnost kvůli jakýmkoliv známkám pochybení. Pochybení bude potrestáno způsobem, který uzná za vhodné vedoucí výzkumu. Trest se může lišit případ od případu s přihlédnutím k okolnostem.

Popis: SCP-158 je mohutná mechanická paže, není nepodobné automatickým pažím z továren, až na to, že jeden z konců má neobvyklý tvar připomínající špičatý tridaktylí pařát. Jeho optimální umístění je spodní částí nahoru, ramenem upevněná ke stropu v místnosti, postavené k tomuto účelu. Množství kabelů vychází z ramene a některé jsou spojené s komplexní mobilní konzolí, mající ZDJ (Zobrazovací Displejová Jednotka) a kompletní klávesnici. Pokud má být zařízení úspěšně použito, musí být ostatní kabely připojeny k funkčnímu elektrickému zdroji. Na spodku konzole je výdejní zařízení s portem na nádobu zhruba 7.6 cm (3 palce) širokou a 17.8 cm (7 palce) vysokou.

Paže, kabely i konzole utrpěly viditelné poškození ohněm, ale pouze kosmetické, jenž nijak neovlivňuje výkon zařízení.

Po aktivaci zařízení trvá dvacet (20) minut, než se zařízení nastartuje a stane se plně funkčním.

Když je správně použito na živý organismus, který vykazuje schopnost chápat, SCP-158 odebere neznámou substanci a přenese ji skrz výdejní port pod konzolí. Ideální nádobou pro tuto látku je zavařovací sklenice nebo skleněná kádinka, který pasuje do výdejního portu. Po vykonání této akce se zastaví veškeré vyšší funkce subjektu, jediná zbývající aktivita probíhající v mozkovém kmeni. Subjekt přestane odpovídat na vnější stimuly a nebude provádět žádný pohyb, až na základní reflexy.

Extrahovaná substance je plynná, ale celkový vzhled se liší subjekt od subjektu. Je neurčitým zdrojem kinetické, elektrické tepelné a světelné energie. Stejně jako vzhled, velikost výdeje a typ energie se liší subjekt od subjektu, i když průměr je relativně nízký.

Zařízení bylo nalezeno v druhé polovině roku 2007 v █████, ███████, ve vyhořelé nemocnici, která byla viditelně nevyužívaná po značnou, znatelnou dobu (hrubé odhady vychází na něco přes 5 let). U zařízení byl nalezen “vlastníkův manuál“, který obsahoval instrukce k používání zařízení. Tyto instrukce od té doby byly nesčetněkrát přepsány a zkopírovány, s jednou kopií vždy přítomnou v zadržovací místnosti. Intrukce sice jasně popisují, jak zařízení používat a udržovat, ale kapitoly s detaily o výrobci a o exaktní funkci byly příliš poškozené, než aby je bylo možné přečíst. To znamenalo nutnost použití množství experimentů metody pokus-omyl (viz Záznam experimentu 158-AA).

Dodatečné poznámky: Toto zařízení je take schopno zvrácení extrakce, kdy umístí tu samou nebo odlišnou substanci zpět do subjektu (viz Záznam experimentu 158-AG). Po provedení této akce se subjektu navrátí všechny kognitivní funkce a vyšší mozkové funkce, ale celkový výsledek se bude různit podle toho, jestli do subjektu byla navrácena látka původně extrahovaná z něj, nebo jiná.

Dodatek-01: Dr. ██████████ navrhuje experimentování na zaměstnancích Třídy D a elektronickém vybavení, s úmyslem reprodukovat SCP-168, SCP-1875, SCP-2306 nebo podobné jevy. (Čekající)

Dodatek-01A: Inspirován předchozím dodatkem, Regulátora █████ napadla úžasná myšlenka - použít SCP-158 na subjekt a následně tělo vystavit SCP-217, dokud virus neprovede své a nakonec znovuvpravit extrahovanou látku zpět do přeměněného těla. ███████ a █████ jsou vysoce nadšeni tímto nápadem a sjednali si schůzi se všemi dvanácti ██████████, aby projednali dalekosáhlé benefity této techniky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License