SCP-1573


hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-1573

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Personál Nadace má povolen vstup do SCP-1573 pouze na průzkum a testování. Subjekty migrující do SCP-1573 budou vystopovány a zadrženy.

Subjekty v SCP-1573, které se pokusí utéct budou amnestikovány a vráceny

Všechny instance SCP-1573-1 opouštějící SCP-1573 budou zadrženy mimo oblast pro další experimentování. Běžná terminace je povolena v případech, kdy instance nelze zadržet. V případě, že je personál Nadace ohrožen anomálií, bude jim připomenuto, že SCP-1573-1 instance nejsou děti.

Popis: SCP-1573 je město Telerana přibližně 100 km daleko od Delicias v Mexiku. SCP-1573 má menší antimemetické vlastnosti, které skrývají lokaci města a identitu jeho obyvatel. Bez ohledu na to do něj subjekty a personál Nadace vstoupil, ačkoli byl na každý vstup použita jiná metoda. Mezi tyto metody patří "Subjekty náhle chápající polohu SCP-1573","Cesta" a "Okamžitý přesun do města". SCP-1573 také obsahuje jevy měnící prostor, protože navzdory zvyšující se populaci nebyl detekován žádný viditelný nárůst velikosti města nebo oblasti účinku.

face.png

Fotka s neznámou obětí SCP-1573

Několik mil kabelu a elektrického drátu je pod povrchem SCP-1573 pocházejícího z města. Tyto dráty končí bez jakéhokoliv dalšího připojení nebo napojení na jiný spotřebič. Důvod proč tam ty kabely jsou zůstává neznámý.

Ve středu SCP-1573 je 8 metrů vysoká socha postavená z železa, křemičitého skla a plastové fólie. Je to spouštěč sekundárních anomálních atribut SCP-1573, které dovolují SCP-1573-1 manifestovat. Na aktivaci tohoto spouštěče se musí subjekt zúčastnit motlitby v okolí této sochy, taktéž označovaná jako svaté místo ve městě. Motlitby jsou provedeny hromadně, kde obyvatelé chválí nebo uctívají sochu po dobu 30ti minut, běžně motlitba začíná v 8:30. Po dokončení motlitby se obyvatelé vrátí do svého běžného denního cyklu. Pozorování účastnících a navštěvujících těchto sborů nenaznačuje, že by byli k motlitbě donuceni anomálními vlivy

SCP-1573-11 je kolektivní označení pro parazitické, vnímavé humanoidní hlavonožce složené převážně z tenkých, propletených trubek z kovu, plastu a mědi. Manifestují když lidský subjekt, který se ve městě usídlil a přidal se do motlitby alespoň jednou se pokusí otěhotnět. Při bězném porodu potomstvo subjektu prostřednictvím prenatální spotřeby v děloze. Po spatření anomálie subjekty vnímají SCP-1573-1 jako místní děti. Budou živit a starat se o SCP-1573-1, když jim pije výživu, občas do dospělosti a v některých případech až si budou vědomi anomálie.

SCP-1573-1 získává energii prostřednictvím fyzického "přilepení" ke svým hostitelům kterýmkoli ze svých osmi chapadel. Chapadla jsou vybavené ostrým kovem podobného složení jako zbytek těla, které používá na penetraci kůže oběti na tvorbu otvorů pro vyloučení jejich tekutin.

SCP-1573-1 je verbálně agresivní vůči nepůvodním subjektům SCP-1573 tak, že entity budou vyhrožovat že tělu způsobí těžké zranění dokud se jednotlivec neusídlí ve městě a nebude mít děti. Dodatkové prohlášení včetně obecného emočního obtěžování byly taktéž nahlášeny. Dosud nebyly vzneseny žádné nároky na fyzické násilí.

Když SCP-1573-1 dosáhne přibližně 18 let, opustí SCP-1573 a emigruje jinam. Při odchodu se bude instance SCP-1573-1 podobat na neanomálního člověka s podobných chováním běžného 18ti letého — potencionálně způsobený prodlouženým účinkem SCP-1573. Po migraci do jiné lokace, SCP-1573-1 najde a povolí lidem cestovat s nima zpátky do SCP-1573.2Analýza subjektů zachycených Nadací z SCP-1573-1 naznačuje, že navzdory tvrzení, že si přáli cestovat do SCP-1573, subjekty nebyly schopny vybavit si žádné motivy nebo důvody svého náhlého zájmu. Další pozorování naznačují, že postižené subjekty byly ovlivněny vnějším fenoménem, i když kapacita uvedených vlivů v současné době uniká nadaci.

Vyšetřování Sčítání Lidu: Zatímco náznaky existence SCP-1573 byly datovány až od roku 1975, nebylo to až do začátku roku 1979, kdy bylo oficiálně označeno, po prudkém nárůstu vyšetřování pohřešovaných osob.

Tehdy v roce 1981 byl personál Nadace schopen zjistit relevantní informaci vztahující se k populaci SCP-1573 přes sčítání lidu. První oficiální sčítání lidu nahlásilo populaci několik tisíc lidí navzdory neoficiálním záznamům, které tvrdí jenom o pár stovkách lidí přibližně 2 roky zpět. Aktuálně může populace SCP-1573 přesahovat desítky milionů s instancemi SCP-1573-1 vytvářející velké množství obyvatel.3 Několik jiných rozdílu byly také zaznamenány se zápisy sčítání lidu. Pozoruhodné bylo obrovské množství lidí s neuvedenými jmény, pravděpodobně způsobené menšími antimemetickými vlastnostmi SCP-1573. Kromě toho žádná data nenaznačovala, že by subjekty praktikovali jakékoli náboženství, a to navzdory hojné návštěvě sborů kolem sochy v SCP-1573.

Při vstupu do SCP-1573 bylo agentům nařízeno, aby nasbírali informace obsahující motivy a důvody subjektů žít ve městě. Zatímco agenti nadace provedli několik pokusů komunikovat s osobami a ptát se jich, pouze jeden z oslovených byl ochotný přijmout rozhovor.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Rozhovor začíná na chodníku neoznačené ulice. Podél silnice je vidět velké množství elektrického vedení. Mimo tento subjekt na pravé straně stojí instance SCP-1573-1 o dětské velikosti, která zírá na reportéra.

Tazatel: Co je pro vás tohle místo?

Subjekt: Co je tohle místo?

Interviewer: Ano.

Subjekt: Je to, umm… Je to útěk. Víte? Jako… Jste tady takže tu asi chcete být, stejně jako já.

SCP-1573-1 Zasyčí na tazatele.

Subjekt: (Pro sebe) Pšš kámo. Brzo ti seženu nějaké jídlo.

Tazatel: Jasný. Ale budu potřebovat víc informací. Jsem stále, um, nový. Prostě… mi prosím odpovězte na otázku.

Subjekt: Jak sem říkal, um — je to jenom útěk. Pryč z reality. Pryč od světa. Je to druhá šance pro život. Pro hodně lídí aspoň podle mě. Je to druhá šance pro lidi, kteří nechtějí, aby bylo něco proti jim.

Tazatel: Chápu. To je to proč jste tady? Pro druhou šanci?

Subjekt: (Poplácal lebku instance SCP-1573-1) Něco takovýho, jo. Mít jméno venku v realném světě bylo… těžké. Bylo to až moc. Tolik zodpovědnosti a břímě a to všechno kvůli čemu? Nějaký nudný, průměrný život se zasranou 9-5? Prostě sem na to neměl. A tehdy, jsem prostě přemýšlel o tomhle místě a z ničeho nic sem byl tady. Na novém místě.

Subject: Jste zde šťastný?

Subjekt se váhavě zasmál.

Subjekt: Je tu, um, někdo opravdu šťastný?

Tazatel zůstal potichu. Instance SCP-1573-1 vypadá, že se na tazatele zamračila.

Subjekt: Žádný strach, to bylo řecnické. Jsem šťastný? Já, um… nedokážu an říct. Toto místo je v některých částech tak krásné. Máš tu — máš tu tolik lidí tvořící jejich komunity a v tom je něco dobrého. Dobře dobrého.

Tazatel: V tom případě, proč nejste kompletně "šťastný?" Vypadá to, že to nemůže být tak špatné, ještě k tomu, když jste tady.

Subjekt: Byl byste vždy šťastný, když nikdo neví, kdo jste, nebo co vás dělá unikátním?

Tazatel: Já… asi ne.

Subjekt: Všichni jsou tak… smutní. Nebo naštvaní. Naštvaní na svět kvůli jejim problémům. (Pauza) Já si myslím, že lidi sem jdou, aby se toho zbavili. Jejich agrese a frustrace — a ne být zahanbený a zesměšněný. Aby se znova cítili víc jako lidi.

Tazatel: Přesně tak.

Subjekt: Nevím… Nemůžu mluvit za všechny ostatní. Někteří lidi tady jsou prostě dobří lidi. Chtějí se někdě napojit. Ale ten zbytek um… není tak přátelský. Já se jenom snažím zůstat v mojí čáře, ještě když teď mám syna.

(SCP-1573-1 piští, zjevně dráždivě na tazatele.)

Tazatel: Je to… Roztomilé dítě.

Subjekt: Možná vás má rád! (Subjekt vezme jednu z kovových chapadel SCP-1573-1) Je to takové malé já. Je jako já když sem byl v jeho věku. Jeho sestra je jako jeho máma taky. Jsou součástí nás, víte?

Tazatel přikývne.

Subjekt: Můj syn… Je, um, je všechno. Doopravdy. Všechno co jsem byl a pravděpodobně budu.

Tazatel: Mhm.

Subjekt: Jeho sestra taky. Jsou my. Vidím to v nich, víte? Mají v sobě naši osobnost a náš vzhled… Jsou oba miniaturní já. Miniaturní my.

Tazatel: Co tím myslíte?

Subjekt: Jakoo, um… (Pauza) Myslím… Místní děti jsou daleko víc, než si myslíte, víte? Jsou víc než jenom děti. Jsou to naše odrazy. Všichni tady je mají a každý se vždy snaží je učit jejich způsoby. Všechno to vstřebají jako mycí houba. Jsou chytří, víte?

Interviewer: Máte pravdu.

Ticho po dobu pár sekund.

Tazatel: Všiml jsem si… že se všichni ráno modlí u tamté sochy. (Ukáže na náměstí) Proč?

Subjekt: Abych byl upřímný. Nejsem si jistý.

Tazatel: Oh?

Subjekt: Tím myslím, je to jako když venku potkáte filmové hvězdy. Tyto lidi všichni ostatní obdivuje a zbožňuje? Je to tak. Alespoň pro mě.

Tazatel: Mhm.

Subjekt: Všichni se potom cítí líp. Cítíme se plní, když se modlíme. Žádáme o odpuštění a to nás uklidňuje. Podle mě to není žádné "náboženství". My všichni jsme ta socha. Reprezentuje to všechno. Lidi co tu žijí a město samotné, myslím. To je, um… Jak je to slovo. Synonymum? Jo to je ono. Všichni podle toho poznají tohle město, víte? Bez ní bychom neměli kde zůstat. Nikde kde prosperovat.

Tazatel: Jistě.

Subject: Dává to nějaký smysl?

Tazatel: Samozřejmě. No, něco. Podívu se na to později. Děkuji moc, pane. To bude pro teď všechno.

[KONEC ZÁZNAMU]

Obnovený Dokument: Po dalším průzkumu bylo personálu Nadace odhaleno, že původní zakladatel SCP-1573, „Tim B-L“, byl údajně před svou smrtí pohřben mimo oblast. Jeho hrob byl časem objeven a byly provedeny vykopávky. Po získání těla Tima B-L byl nalezen vzkaz, který ležel poblíž rakve. Jeho základní účel a význam se stále zjišťuje, i když většina jeho obsahu zůstává nerozluštitelná:

Pro toho, koho by to mohlo zajímat,

[…] Věřil jsem tomu, že tohle místo bude místo pro opravdovou svobodu. Nesvázáno vládními nebo společenskými omezeními. Jedno místo pro stovky a tísíce komunit pro žití a rozšiřování. Aby nezávisle rostlo nebo aby spolupracovalo s jinou vírou s dobrou pověstí.

[…] ti co sem přišli budou žít život, který chtěli. Ne […] nebo jak zachránit jejich pošpiněné jména od zbytku světa. Zůstanou nepojmenováni, pro dobro jejich našeho domova a jim samotným. […] toto je důvod proč tu to město je. Čistá anonymita

Můj domov byl určen pro mnohem více. Bylo to[…] z toho kdo byli. Z toho co byli. Každopádně, až si lehnu na moji smrtelnou postel. Nemůžu si pomoct. Vidím iluze příšer […] jsou tady.

Myslel sem si, že dokážou vidět ty démony a zneškodnit je za každou cenu. Ale […] nechali je žít a vzkvétat. Nebyl jsem schopný zastavit […] tuto hrozbu přímo. Uvědomil sem ti, že tyhle… věci, nejsou náhoda. Na začátku, sem věřil, že byli jenom stvoření. […] Jak můj krásný domov hnisá v nejhorší lidské přírodě, odvozený těma beze jména, kteří také rodí tyto démony. Ti démoni […] teď žijí mezi náma ve fyzickém světě. Možná můžou sdílet tváře nevinných, ale hluboko dole jsou zlé osobnosti […] ten to je stvořil. Ten se zlomyslným srdcem a vařící agresí v jeho duši. […]

It deeply saddens me to see this. I wanted to get rid of them myself […] too weak to stop it all. If anyone finds this […] I must ask that you remind the town […] these creatures are not our kin. Please help a dying man […] let the town of La Red become free of the monsters that lurk within our people.4

Hluboce mě to zarmoutilo vidět něco takového. Chtěl sem se jich zbavit sám […] moc slabý na to je zastavit všechny. Pokud tohle někdo najde […] musím se vás zeptat na připomenutí města […] tyto stvoření nejsou naše kůže. Prosím, pomozte umírajícímu muži […] Nechte město La Red volné od těch příšer, které číhají v našich lidech.5

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License